Konstruera åt varandra och lös nu problem med era funktioner. 

En lutande stege är 10 meter lång och står mot en vägg. Hur högt når den om dess nedre ända är 6 meter från väggen ?

> (katet 10 6)

8

Hur långt är avståndet mellan punkterna

( 1001, 2003) och ( 1006, 1991) ?

> (hypotenusa (- 1006 1001 ) (- 1991 2003))

13

> (hypotenusa 5 -12)

13

Vänskapliga tal

By Edward Krogius

Vänskapliga tal

MAOL 4

  • 633