VPW 2020

VPW 2020

 • Voor het plezier!
  • Maar met prijzen ;)
 • 3 personen, 1 toetsenbord, 1 scherm
 • Proefopgave maken!
  • Invoer en uitvoer leren kennen
 • Eten en drinken voorzien (VPW)
 • Vervoer voorzien (Dept) indien:
  • ​Voldoende deelnemers
  • Begeleider: Gerda Janssens (+ email / groep)

Praktische zaken

 • 5 opgaven:
  • 1 gemakkelijkere, 1 moeilijkere
 • Papieren & digitale opgaves:
  • Ook Test in- en uitvoer digitaal
  • (Diff / meld = handig)
 • Alle studiemateriaal (papier, digitaal)
  dat je mee wilt nemen (offline).
  • API / reference manuals / ...
   • Docset manager:
    Zeal, Dash, Devdocs...

Opgaven

Technieken

 • Zoekalgoritmen
  • Depth/breadth first search
 • Bruteforce
  • Backtracking
  • Simpele heuristiek?
 • Dynamisch programmeren
 • Grafe algoritmen:
  • Dijkstra
  • Maxflow, Matching

Strategie

 • 1 iemand bereidt voor, 2 pers. pair programmen op PC
 • Snelste vragen eerst
  • Moeilijk: soms kortste code
  • Simulaties: simpel & tijdrovend
    -> uitstellen
 • Debuggen is lastig:
  • Evenwicht: andere vraag vs. bugfixing
 • Taalkeuze
  • Gebruik een taal die je beheerst
  • Alle vragen zijn met alle talen op te lossen

Voorbereiden:

Voorbereiden

Andere competitive programming challenges

 • https://www.hackerrank.com/contests (veel talen)
 • https://uva.onlinejudge.org/ (weinig talen)
 • https://www.topcoder.com/ (weinig talen)
 • https://code.google.com/codejam/ (lokaal)

 

Niveau websites is meestal hoger dan VPW

Meer info

 

Vlaamse Programmeerwedstrijders van de KUL

VPW 2020

By krr

VPW 2020

 • 1,249