Arduino

Jaar 3 - Module 3 - Les 5: Mood Cue

VANDAAG GAAN WE...

 • Leren wat dit zijn:

  • potentiemeter

  • servo

  • capacitor

 • Deze gebruiken in een schakeling

Let op

 • Een capacitor kan exploderen als je deze verkeerd om op je board plaatst.
   

 • https://www.youtube.com/watch?v=VknpLq7DkSM
   

 • https://www.youtube.com/watch?v=4yZxNKyd_lM
   

 • https://www.youtube.com/watch?v=JCPXckfT-6g

Potentiometer

 • Heeft 3 pinnen
   

 • Als de knop draait veranderd het voltage op de middelste pin
   

 • Veel gebruikt als volumeknop

servo

 • Heeft 3 pinnen
   

 • Soort motor maar kan geen rondjes draaien. Draait maximaal 180 graden.
   

 • Bestuurt via een reeks pulsen
   

 • Gebruik de bestaande library om de juiste pulsen
  te sturen

Arduino libraries

 • Extra functies en objecten om te gebruiken met een Arduino
   

 • Zorg dat je de library kan gebruiken ->
   

 • Servo library is pre-installed, andere libraries kan je toevoegen in de IDE
   

 • Wordt bijgehouden op github -> https://github.com/arduino-libraries/Servo

// include the Servo library
#include <Servo.h>

Capacitor

 • Slaan electrische energie op en geven het weer vrij
   

 • Voor opvangen van fluctuaties in een schakeling
   

 • Veel gebruikt bij een motor.
   

 • Let altijd op + en - kant! Capacitors verkeerd om plaatsen is gevaarlijk
   

 • https://www.youtube.com/watch?v=X4EUwTwZ110

Opdrachten

 • 1 t/m 5 verplicht
   

 • 6 & 7 extra

module 3 - les 5

By Ebbens

module 3 - les 5

Leerdoel: Data van de geschiedenisquiz (Module 1.3) opslaan in een Excelsheet.

 • 62