Arduino

Jaar 3 - Module 3 - Les 6: light theremin

VANDAAG GAAN WE...

 • leren wat een piezo is en hoe je deze gebruikt
   

 • een sensor calibreren

Piezo

 • Vibreert als het een electrisch signaal krijgt
   

 • Vibratie zorgt voor een bepaalde toon
   

 • De frequentie van het electrische signaal bepaalt de hoogte van de toon
   

 • Gebruik de tone() functie
   

 • tone(<pin>,<pitch>,<duration>)

frequentie en toonhoogte

combinatie met lichtsensor

kalibratie

licht

0 - 5 V

ADC

0-1023

int sensorVal = AnalogRead(A0)

0-1023

pitch = ??

40 - 5000

tone(8, pitch)

40 - 5000

kalibratie

void setup() {
 pinMode(ledPin, OUTPUT);
 digitalWrite(ledPin, HIGH)

 while (millis() < 5000) {
 	sensorValue = analogRead(A0);
 	if (sensorValue > sensorHigh) {
 		sensorHigh = sensorValue;
 	}
  
 	if (sensorValue < sensorLow) {
 		sensorLow = sensorValue;
 	}
 }
 
 digitalWrite(ledPin, LOW);
}
 • bepaald de sensorHigh en sensorLow values

kalibratie

 • Bepaal de sensorHigh en sensorLow values
   

 • Gebruik deze waarde om de juiste frequency (pitch) te bepalen

int pitch = map(sensorValue,sensorLow,sensorHigh, 50, 4000);
tone(8,pitch,20);

Online

 • Programmeren == online zoeken
   

 • Ga steeds meer zelf op zoek naar de juiste code
   

 • Github, Stackoverflow, Arduino forum

opdrachten

 • Opdracht 1 t/m 5 verplicht
   
 • Extra opdrachten 6 t/m 8

module 3 - les 6

By Ebbens

module 3 - les 6

Leerdoel: Data van de geschiedenisquiz (Module 1.3) opslaan in een Excelsheet.

 • 189