Spock

Jak pisać testy z dobrą fabułą

Dlaczego spock?

 • czytelny i zwięzły
 • niski próg wejścia
 • wygodny

class JugMeeting extends Specification {

  def jugMeeting = new Meeting(["Spock", "Gerrit"])
  def attendee = new Person("John")

  def "JUG meeting on 23.07.2014 should be a success"() {
    given:
    attendee.setKnownFrameworks(["JUnit", "Mockito"])
    attendee.setMoodPercent(20)

    when:
    attendee.attend(jugMeeting)

    then:
    attendee.moodPercent > 80
    attendee.knowFrameworks.contains("Spock")
    attendee.isAwake
}
}

spock

By Magda Stożek

spock

 • 450