Testowanie oparte na właściwościach

Magda Stożek

BigDecimal calculateDiscount(Customer customer, LocalDate now);

Przykład: Liczenie zniżki

Staż:

0-1

1-2

2 +

0%

30%

10%

20%

urodziny

class Customer {
  private final String name;
  private final LocalDate joinedAt;
  private final LocalDate dateOfBirth;
}

Zniżka:

Testy oparte na przykładach

@Test
void shouldCalculateNoDiscount() {...}
@Test
void shouldCalculate10percentDiscount() {...}
@Test
void shouldCalculate20percentDiscount() {...}
@Test
void shouldCalculateBirthdayDiscount() {...}
@Test
void shouldCalculate20percentDiscountFor3Years() {...}

Oczekiwany scenariusz:

Przypadki brzegowe:

A w języku właściwości?

BigDecimal calculateDiscount(Customer customer, LocalDate now);

Przykład: Liczenie zniżki

Staż:

0-1

1-2

2 +

0%

30%

10%

20%

urodziny

class Customer {
  private final String name;
  private final LocalDate joinedAt;
  private final LocalDate dateOfBirth;
}

Zniżka:

Biblioteki

 • Początek:
 • Potem:
  • C, C++, C#, Chicken, Clojure, Common Lisp, D, Elm, Elixir, Erlang, F#, Factor, Go, Io, Java, JavaScript, Julia, Kotlin, Logtalk, Lua, Node.js, Objective-C, OCaml, Perl, Prolog, PHP, Pony, Python, R, Racket, Ruby, Rust, Scala, Scheme, Smalltalk, Standard ML, Swift, Typescript, VB.NET, ...

Co dla Javy?

@Property
boolean discountShouldNotBeOver30percent(@ForAll("validCustomer") Customer customer, @ForAll("futureDate") LocalDate now) {

  BigDecimal discount = calculator.calculateDiscount(customer, now);
  return discount.compareTo(new BigDecimal("0.3")) <= 0;
}

Właściwość: zniżka nigdy nie przekracza 30%

@Property
boolean shouldNotBeOver30percent(
  @ForAll Customer customer, 
  @ForAll("futureDate") LocalDate now) 
{
  BigDecimal discount = calculator.calculateDiscount(customer, now);
  Assertions.assertThat(discount).compareTo(new BigDecimal("0.3")) <= 0;
}
               |-------------------jqwik-------------------
tries = 374          | # of calls to property
checks = 374         | # of not rejected calls
generation-mode = RANDOMIZED | parameters are randomly generated
after-failure = PREVIOUS_SEED | use the previous seed
seed = -272292185905571017  | random seed to reproduce generated values
sample = 
[Customer{name='AAA', joinedAt=2010-01-01, dateOfBirth=1980-02-29}, 2019-10-06]
original-sample = 
[Customer{name='DtQDpPfEx', joinedAt=2010-04-21, dateOfBirth=1980-02-29}, 2185-03-17]

Wykryty błąd

Wyzwania

Trudne pytania wcześniej

Wyzwanie #1

Niedeterminizm

Wyzwanie #2

Wymyślanie właściwości

Wyzwanie #3

Strategie

 • najpierw przykłady, potem właściwości
 • właściwości dla kluczowych elementów

Podsumowanie

 • większy koszt, większa korzyść
 • przypadki brzegowe i luki w rozumowaniu
 • wymyślanie właściwości
 • proporcje

Więcej

@Property
boolean endOfPresentation(@ForAll Attendee attendee) {
  Assert.that(attendee.wantsToTryIt);
}

Testowanie oparte na właściwościach [Java, 30 min]

By Magda Stożek

Testowanie oparte na właściwościach [Java, 30 min]

 • 370