na styku warstw aplikacji

Michał Michalczuk / Bartosz Cytrowski

Michał
Michalczuk

Bartosz
Cytrowski

 

@cytrowski

@michalczukm

TypeScript

JavaScript that scales

TypeScript

ES6

ES5

 • Kompiluje się do JS
   
 • JavaScript jest legalnym TypeScript
   
 • Opcjonalnie statycznie typowany

mity i legendy

Mit 1

TS sprawdza się tylko wtedy, gdy wszystko jest w TS

Mit 2

babel czy tsc - nie robi różnicy

class Task {
 private _title = '';
 constructor(title: string) {
  this._title = title;
 }

 get title() {
  return this._title;
 }

 set title(value) {
  const formattedTitle = value.trim();
  if (formattedTitle === '') {
   throw TypeError('Title cannot be empty');
  }
  this._title = formattedTitle;
 }
}
task.ts
var Task = /** @class */ (function () {
  function Task(title) {
    this._title = '';
    this._title = title;
  }
  Object.defineProperty(Task.prototype, "title", {
    get: function () {
      return this._title;
    },
    set: function (value) {
      var formattedTitle = value.trim();
      if (formattedTitle === '') {
        throw TypeError('Title cannot be empty');
      }
      this._title = formattedTitle;
    },
    enumerable: true,
    configurable: true
  });
  return Task;
}());
"use strict";

function _instanceof(left, right) {
 if (
  right != null &&
  typeof Symbol !== "undefined" &&
  right[Symbol.hasInstance]
 ) {
  return right[Symbol.hasInstance](left);
 } else {
  return left instanceof right;
 }
}

function _classCallCheck(instance, Constructor) {
 if (!_instanceof(instance, Constructor)) {
  throw new TypeError("Cannot call a class as a function");
 }
}

function _defineProperties(target, props) {
 for (var i = 0; i < props.length; i++) {
  var descriptor = props[i];
  descriptor.enumerable = descriptor.enumerable || false;
  descriptor.configurable = true;
  if ("value" in descriptor) descriptor.writable = true;
  Object.defineProperty(target, descriptor.key, descriptor);
 }
}

function _createClass(Constructor, protoProps, staticProps) {
 if (protoProps) _defineProperties(Constructor.prototype, protoProps);
 if (staticProps) _defineProperties(Constructor, staticProps);
 return Constructor;
}

function _defineProperty(obj, key, value) {
 if (key in obj) {
  Object.defineProperty(obj, key, {
   value: value,
   enumerable: true,
   configurable: true,
   writable: true
  });
 } else {
  obj[key] = value;
 }
 return obj;
}

var Task =
 /*#__PURE__*/
 (function() {
  function Task(title) {
   _classCallCheck(this, Task);

   _defineProperty(this, "_title", void 0);

   this._title = title;
  }

  _createClass(Task, [
   {
    key: "title",
    get: function get() {
     return this._title;
    },
    set: function set(value) {
     var formattedTitle = value.trim();

     if (formattedTitle === "") {
      throw TypeError("Title cannot be empty");
     }

     this._title = formattedTitle;
    }
   }
  ]);

  return Task;
 })();

Mit 3

Moje IDE nie umie w TS-a

Mit 4

TS pilnuje typów tylko podczas kompilacji
npm install runtypes

❤️ community

mity i legendy

Dlaczego typujemy

?

is eating
the world

Gdzie już jest

?

Klasyk

Klasyk z twistem

Full TS

BFF

 

?

Kim jest Kasia

Problem 1.

Wrażliwe kontrakty

~/api/products/1

{
 "id": 1,
 "name": "Brown bag",
 "availability": true
}
{
 "_ID": 1,
 "name": "Brown bag",
 "isAvailable": true
}
type Product = {
  id: number;
  name: string;
  availability: boolean;
}
type Product = {
  _ID: number;
  name: string;
  isAvailable: boolean;
}
{
 "id": 1,
 "name": "Brown bag",
 "availability": true
}

Co na to Kasia?

~/api/products/1

{
 "id": 1,
 "name": "Brown bag",
 "availability": true
}
{
 "_ID": 1,
 "name": "Brown bag",
 "isAvailable": true
}
type Product = {
  id: number;
  name: string;
  availability: boolean;
}
{
 "id": 1,
 "name": "Brown bag",
 "availability": true
}
{
 "_ID": 1,
 "name": "Brown bag",
 "isAvailable": true
}
type Product = {
  _ID: number;
  name: string;
  isAvailable: boolean;
}

Proste? niekoniecznie

Łatwe? tak!

Jak zrobiła to Kasia?

monorepo

Lerna

Bolt

Nx

Chcesz być jak Kasia?

Jak to wygląda w kodzie?

import * as React from 'react';
import { Component } from 'react';
import { Todo } from '@trails/typings';

import './app.css';

interface State {
 todos: Todo[]
}

export class App extends Component<{}, State> {
 // ...

front-end (React)

import { 
 Controller, Get, Post, Body 
} from '@nestjs/common';

import { Todo, Product } from '@trails/typings';

import { TodosService } from './todos.service';

@Controller()
export class AppController {
 constructor(
  private readonly todosService: TodosService
 ) { }

 @Get('todos')
 async getTodo(): Promise<Todo[]> {
  return this.todosService.get();
 }
 // ...

back-end (NestJS)

export interface Todo {
 id: number;
 title: string;
}

typ

{
 "compilerOptions": {
  "paths": {
   "@trails/typings": [
    "libs/typings/src/index.ts"
   ]
  }
 }
}

tsconfig.json

Co jeżeli backend nie używa TS?

are we doomed?

Swagger umie w TS-a

Ale ja nie mam Swaggera ;(

co począć?

quicktype.io

quicktype.io

json2ts.com

TypeScriptDefinitionGenerator

for VSCode

Problem 2.

Boilerplate modeli danych

Presentation/Delivery

Logic

Data Access

class Product {
  public int Id { get; set; }
  public string Name { get; set; }
}
class ProductModel {
  public int Id { get; set; }
  public string Name { get; set; }
}
class ProductApiModel {
  public int Id { get; set; }
  public string Name { get; set; }
}
ProductModel Map(Product product) {
  return new ProductModel {
    Id = product.Id,
    Name = product.Name
  }
}

Presentation/Delivery

Logic

Data Access

type Product = {
  id: number;
  name: string;
}
type ProductModel = Product;
type ProductApiModel = ProductModel;
type ProductModel = Product;

type ProductApiModel = ProductModel & {
  isDraft: boolean;
  canSave: boolean;
};// result
{
 id: number;
 name: string;
 isDraft: boolean;
 canSave: boolean;
}

Dodatkowe pola

type ProductModel = Product;

type ProductApiModel = Pick<
  ProductModel, Exclude<keyof ProductModel, 'name'>
>;// result
{
 id: number;
}

Omiń pola

type ProductModel = Product;

type ProductApiModel = Partial<ProductModel>;// result
{
 id?: number;
 name?: string;
}

Opcjonalne pola

type ProductModel = Product;

type ProductApiModel = Readonly<ProductModel>;// result
{
 readonly id: number;
 readonly name: string;
}

Pola readonly

Dummy components

Container components

Data Access: API/Store

Presentation/Delivery

Logic

Data Access

Dummy components

Container components

Data Access: API/Store

Presentation/Delivery

Logic

Data Access

HTTP

Problem 3.

Brak walidacji typów w run-time

type Payment = {
 id: number;
 vendorId: number;
 clientId: number;
 currency?: string;
 amount: number;
}
type NotWhatYouExpected = {
 id?: number;
 vendorId: number;
 payerId: number;
 currencyISO: string;
 value: string;
}
export interface Payment {
 id: number;
 vendorId: number;
 clientId: number;
 currency?: string;
 amount: number;
}
async get(): Promise<Payment[]> {
  return this.httpService
   .get<Payment[]>(`${this.externalServiceUrl}/payments`)
   .pipe(
    map(response => response.data)
   )
   .toPromise();
 }
payments.service.ts
payments.model.ts
[
 { 
  id: 5, 
  vendorId: 100, 
  payerId: 200, 
  currencyISO: 'PLN', 
  value: '1000' 
 },
 { 
  vendorId: 101, 
  payerId: 201, 
  currencyISO: 'EUR', 
  value: '1001' 
 }
]
real live response
[
 { 
  id: 5, 
  vendorId: 100, 
  clientId: 200, 
  currency: 'PLN', 
  amount: 1000
 },
 { 
  id: 6,
  vendorId: 101, 
  clientId: 201, 
  currency: 'EUR', 
  amount: 1001
 }
]

Compilation

Run-time

function isDuck(pet: Duck | Fish): pet is Duck {
  return (<Duck>pet).quack !== undefined;
}


/// ---------

if (isDuck(pet)) {
  pet.quack();
}

Type Guards

npm install runtypes
import { 
 Record, Number, String, 
 Undefined, Static 
} from 'runtypes';


export const PaymentRecord = Record({
 id: Number,
 vendorId: Number,
 clientId: Number,
 currency: String.Or(Undefined),
 amount: Number
});

export type Payment = Static<typeof PaymentRecord>;
payments.model.ts
async get(): Promise<Payment[]> {
  return this.httpService
   .get<Payment[]>(`${this.externalServiceUrl}/payments`)
   .pipe(
    map(response => response.data),
    tap(payment => PaymentRecord.check(payment))
   )
   .toPromise();
 }
payments.service.ts
[Nest] 36664  - 5/4/2019, 5:06:41 PM  
[ExceptionsHandler] Expected number, 
     but was undefined +2061065ms

ValidationError: Expected number, 
     but was undefined

Wnioski

...i kilka dobrych rad ;)

Od czego zacząć?

 • Sprawdź, czy na npm dostępne są typingi do Twoich zewnętrznych zależności
 • Zadbaj o strukturę - wprowadź monorepo (polecamy Nx)
 • Przepisując, zaczynaj od liści, czyli modułów posiadających najmniej zależności

Co zapamiętać?

 • TypeScript można wprowadać iteracyjnie
 • TS nie waliduje typów w run-timie.
 • `runtypes` pozwala walidować dane w run-time
 • Współdziel lub synchronizuj typy działające pomiędzy warstwami
 • Nie bój się monorepo
 • Unikaj boilerplate'u
 • Kasia jest spoko

Dzięki :)

michalczukm

cytrowski

TypeScript na styku warstw aplikacji

By Michał Michalczuk

TypeScript na styku warstw aplikacji

Repo: https://github.com/infoshareacademy/infoshare-2019-typescript-between-layers

 • 1,701