Drupal 8 och tillgänglighet

Av Mikke Schirén / @mikkdroid / d.o: MiSc Utvecklare @ Wunderkraut

Bakgrund

Jobbat med webb sedan 1998, Drupal sedan 2005.

Tillgänglighet är en demokratisk rättighet.

 

Egna handikapp: halvdöv, närsynt och lätt färgblind.

Drupal 7 - yay!

Drupal 7 var när det kom det öppen källkods CMS som var mest tillgängligt.

Det som är bra kan alltid bli bättre.

Tillgänglighet är en process

Drupal 8: ännu bättre

Bättre tillgänglighet på alla nivåer (offentlig, textredigerare, administratörer och utvecklare)

Genom god tillgänglighet i core implementerar man rätt arbetssätt.

Responsivt gränssnitt

Drupal 8: semantik

Saker heter vad de är (namnstandard från HTML 5 boilerplate)

Stöd för WAI-ARIA

WAI-ARIA skapar möjligheter för webbutvecklare genom att tillhandahålla ett system och olika tekniker som gör dynamiskt innehåll mer tillgängligt, standard sedan 2014

Gäller till exempel widgets, strukturer och beteende.

Implementera ATAG 2.0

Authoring Tool Accessibility Guidelines

Delar av standard implementerad i D7, fortsatt och utvecklad implementation i d8.

WYSIWYG i core: bra, men ställer till det

Drupal.announce()

Drupal.announce(Drupal.t('Important information!'));

Ett sätt att vända sig till skärmläsare direkt

TabbingManager

Kontroll av logisk tabbordning

Views i core

Samma krav som övriga core, tabeller med captions etc.

Integreration

jQuery UI och CKEditor används i core

Drupal 8 har hjälpt utveckla dessa till att bli mer tillgängliga

 

Ökad kontroll genom kodstruktur

Genom bland annat dependecyinjections och den objektorienterade koden.

Devel accessibility (devel_a11y)

Utvecklarverktyg för att hjälpa till att förstå och kontrollera tillgänglighet i d8.

Många bäckar små...

  • Fieldsets: Används nu för radioknappar och checkboxes
  • Alt Text: Kan vara tvingade för bilder
  • Standard temat: Länkar är understrykna!

Tack för att ni lyssnade

d8 och tillgänglighet

By Mikke Schirén

d8 och tillgänglighet

  • 566
Loading comments...

More from Mikke Schirén