Základy programovania v JavaScripte

Milan Herda, 02/2020

Lekcia 4

O čom budeme hovoriť

 

 • Opakovanie
 • Argumenty
 • Anonymné funkcie
 • Callback
 • Kreslenie s Karlom

Opakovanie

Algoritmus

Postup riešenia problému

Tvorba algoritmu (algoritmizácia) pozostáva z rozkladu problému na menšie časti.

Funkcie

Nástroj na rozdeľovanie kódu na časti

Každá funkcia rieši nejakú úlohu

 • niečo vykonávajú
 • niečo počítajú a vracajú nám výsledok
 • oboje

Funkcie

function krokAPoloz() {
  krokDopredu();
  polozZnacku();
}
const krokAPoloz = function () {
  krokDopredu();
  polozZnacku();
};

Premenné

Slúžia na uchovávanie hodnôt, s ktorými sa pracuje

const trebaPrejst = 5;

let prejdene = 1;

var pocetStvorcov = 10;

Urobte funkcie na vykreslenie čiary dĺžky 3, 7 a 10

Nedalo by sa urobiť iba jedna funkcia a jej povedať, ako dlhá má byť čiara?

Parametre

Parameter je premenná, ktorá je deklarovaná priamo v hlavičke funkcie.

Hodnota parametra (argument) sa definuje až v čase zavolania

function priklad(foo, bar) {
  console.log(foo);
  console.log(bar);
}
priklad('ahoj', 7);

priklad(3, 4);

Napíšte funkciu pre nakreslenie čiary ľubovoľnej dĺžky.

Úloha

function nakresliCiaru(dlzka) {
  let nakreslenych = 0;

  while (nakreslenych < dlzka) {
    polozZnacku();
    krokDopredu();

    nakreslenych = nakreslenych + 1;
  }
}

Čo ak narazíme do steny?

Podmienky

if (podmienka) {
  /* kód pri splnení podmienky */
}
if (podmienka) {
  /* kód pri splnení podmienky */
} else {
  /* kód pri nesplnení podmienky */
}
if (podmienka) {
  /* kód pri splnení podmienky */
} else if (iná podmienka) {
  /* kód pri splnení inej podmienky */
} else {
  /* kód pri nesplnení podmienky */
}

Upravte kód tak, aby Karel napísal do konzoly "SOS", ak stojí pred stenou.

Úloha

function nakresliCiaru(dlzka) {
  let nakreslenych = 0;

  while (nakreslenych < dlzka) {
    polozZnacku();
    krokDopredu();
   
    // sem napíšte nový kód

    nakreslenych = nakreslenych + 1;
  }
}

Riešenie

function nakresliCiaru(dlzka) {
  let nakreslenych = 0;

  while (nakreslenych < dlzka) {
    polozZnacku();
    krokDopredu();
   
    if (jePredTebouStena()) {
      console.log('SOS');
    }

    nakreslenych = nakreslenych + 1;
  }
}

Upravte kód tak, aby Karel urobil krok iba vtedy, ak mu nehrozí náraz do steny.

Úloha

function nakresliCiaru(dlzka) {
  let nakreslenych = 0;

  while (nakreslenych < dlzka) {
    if (!jePredTebouStena()) {
      polozZnacku();
      krokDopredu();
    } else {
      console.log("dalej nejdem, hrozi naraz")
    }

    nakreslenych = nakreslenych + 1;
  }
}

Aká je nevýhoda tohto kódu?

Ak Karel ostáva viac krokov, tak zbytočne opakujeme cyklus.

Predčasné prerušenie tela cyklu

Príkaz break

Príkaz continue

Ukončí vykonávanie cyklu a preskočí hneď za uzatváraciu zátvorku tela cyklu.

Ukončí vykonávanie cyklu a skočí opäť na vstupnú podmienku.

while (podmienka) {
  // ...
  break;
  // ...
}

// ... tu sa pokračuje
while (podmienka) { // návrat sem
  // ...
  continue;
  // ...
}

Napíšte funkciu pre nakreslenie čiary ľubovoľnej dĺžky, ale pri hroziacom náraze do steny ďalšie kreslenie prerušíme

Úloha

function nakresliCiaru(dlzka) {
  let nakreslenych = 0;

  while (nakreslenych < dlzka) {
    polozZnacku();
    nakreslenych = nakreslenych + 1;

    if (jePredTebouStena()) {
      break;
    }

    krokDopredu();
  }
}

Podmienky môžeme mať aj kombinované

 • Ak platí A aj B
 • Ak platí A alebo B

Operátory && a ||

A B A && B
true true true
true false false
false true false
false false false
A B A || B
true true true
true false true
false true true
false false false

Kombinované podmienky vieme použiť aj vo while

while (
  (!jePredTebouStena())
  && (nakreslenych < dlzka)
) {
  /* ... */
}
while (podmienka && podmienka2) {
  // ...
}

Napíšte funkciu pre nakreslenie čiary ľubovoľnej dĺžky, ale tak, aby podmienka while cyklu zabezpečila, že nenarazíme do steny

Úloha

function nakresliCiaru(dlzka) {
  let nakreslenych = 0;

  while (
    !jePredTebouStena
    && nakreslenych < dlzka
  ) {
    polozZnacku();
    nakreslenych = nakreslenych + 1;

    krokDopredu();
  }
}

Napíšte funkciu pre nakreslenie obrysu štvorca so stranou ľubovoľnej dĺžky

Úloha

function nakresliStvorec(dlzka) {
  let ostavaStran = 4;

  while (ostavaStran--) {
    nakresliCiaru(dlzka - 1);
    otocDoprava();
  }
}

Anonymné funkcie

Anonymná funkcia

Je funkcia, ktorá nemá svoje meno

Má zmysel ju vytvoriť iba vtedy, keď

 • ju okamžite dáme vykonať
 • použijeme ju ako hodnotu premennej
 • použijeme ju ako argument funkcie
function () {
  // telo funkcie
}

Anonymná funkcia

Má zmysel ju vytvoriť iba vtedy, keď ju

 • ju okamžite dáme vykonať
(function () {
  const zmyselZivota = 42;
 
  krokDopredu();
  poloZnacku();
})();

Anonymná funkcia

Má zmysel ju vytvoriť iba vtedy, keď ju

 • ju použijeme ako hodnotu premennej
const dvojkrok = function () {
  krokDopredu();
  krokDopredu();
};

// a niekedy neskôr
dvojkrok();

Anonymná funkcia

Má zmysel ju vytvoriť iba vtedy, keď ju

 • ju použijeme ako argument funkcie
document.addEventListener(
  'DOMContentLoaded',
   function () {
    // telo funkcie
  }
);

Callback

Napíšeme funkciu opakuj, ktorá daný početkrát zopakuje danú operáciu

function opakuj(kolkokrat, operacia) {
  while (kolkokrat--) {
    operacia();
  }
}

opakuj(5, krokDopredu);

Ako callback vieme použiť aj anonymnú funkciu

opakuj(5, function () {
  polozZnacku();
  krokDopredu();
});

Cvičenie

// - vytvorte deklaráciu funkcie nazvanej "fun"
// - vytvorte deklaráciu funkcie nazvanej "fun"function fun() {
}
// - vytvorte deklaráciu funkcie nazvanej "fun"
// - funkcia vypíše do konzoly text "This is fun"


function fun() {
}
// - vytvorte deklaráciu funkcie nazvanej "fun"
// - funkcia vypíše do konzoly text "This is fun"


function fun() {
  console.log('This is fun');
}
// - vytvorte deklaráciu funkcie nazvanej "fun"
// - funkcia vypíše do konzoly text "This is fun"
// - zavolajte funkciu

function fun() {
  console.log('This is fun');
}
// - vytvorte deklaráciu funkcie nazvanej "fun"
// - funkcia vypíše do konzoly text "This is fun"
// - zavolajte funkciu

function fun() {
  console.log('This is fun');
}

fun();
// - Vytvorte deklaráciu funkcie nazvanej "funWithFlags"
// - Vytvorte deklaráciu funkcie nazvanej "funWithFlags"function funWithFlags() {
}
// - Vytvorte deklaráciu funkcie nazvanej "funWithFlags"
// - funkcia má jeden parameter nazvaný "name"


function funWithFlags() {
}
// - Vytvorte deklaráciu funkcie nazvanej "funWithFlags"
// - funkcia má jeden parameter nazvaný "name"


function funWithFlags(name) {
}
// - Vytvorte deklaráciu funkcie nazvanej "funWithFlags"
// - funkcia má jeden parameter nazvaný "name"
// - ak je parameter zhodný s textom "sheldon",
//  tak funkcia vypíše "this is so much fun"
function funWithFlags(name) {
}
// - Vytvorte deklaráciu funkcie nazvanej "funWithFlags"
// - funkcia má jeden parameter nazvaný "name"
// - ak je parameter zhodný s textom "sheldon",
//  tak funkcia vypíše "this is so much fun"
function funWithFlags(name) {
  if (name === "sheldon") {
    console.log("this is so much fun");
  }
}
// - Vytvorte deklaráciu funkcie nazvanej "funWithFlags"
// - funkcia má jeden parameter nazvaný "name"
// - ak je parameter zhodný s textom "sheldon",
//  tak funkcia vypíše "this is so much fun"
// - inak vypíše "this is no fun"function funWithFlags(name) {
  if (name === "sheldon") {
    console.log("this is so much fun");
  }
}
// - Vytvorte deklaráciu funkcie nazvanej "funWithFlags"
// - funkcia má jeden parameter nazvaný "name"
// - ak je parameter zhodný s textom "sheldon",
//  tak funkcia vypíše "this is so much fun"
// - inak vypíše "this is no fun"function funWithFlags(name) {
  if (name === "sheldon") {
    console.log("this is so much fun");
  } else {
    console.log("this is no fun");
  }
}
// - Vytvorte deklaráciu funkcie nazvanej "funWithFlags"
// - funkcia má jeden parameter nazvaný "name"
// - ak je parameter zhodný s textom "sheldon",
//  tak funkcia vypíše "this is so much fun"
// - inak vypíše "this is no fun"
// - zavolajte funkciu s parametrom "leonard"


function funWithFlags(name) {
  if (name === "sheldon") {
    console.log("this is so much fun");
  } else {
    console.log("this is no fun");
  }
}
// - Vytvorte deklaráciu funkcie nazvanej "funWithFlags"
// - funkcia má jeden parameter nazvaný "name"
// - ak je parameter zhodný s textom "sheldon",
//  tak funkcia vypíše "this is so much fun"
// - inak vypíše "this is no fun"
// - zavolajte funkciu s parametrom "leonard"


function funWithFlags(name) {
  if (name === "sheldon") {
    console.log("this is so much fun");
  } else {
    console.log("this is no fun");
  }
}

funWithFlags("leonard");
// - Vytvorte deklaráciu funkcie nazvanej "funWithFlags"
// - funkcia má jeden parameter nazvaný "name"
// - ak je parameter zhodný s textom "sheldon",
//  tak funkcia vypíše "this is so much fun"
// - inak vypíše "this is no fun"
// - zavolajte funkciu s parametrom "leonard"
// - zavolajte funkciu s parametrom "sheldon"

function funWithFlags(name) {
  if (name === "sheldon") {
    console.log("this is so much fun");
  } else {
    console.log("this is no fun");
  }
}

funWithFlags("leonard");
// - Vytvorte deklaráciu funkcie nazvanej "funWithFlags"
// - funkcia má jeden parameter nazvaný "name"
// - ak je parameter zhodný s textom "sheldon",
//  tak funkcia vypíše "this is so much fun"
// - inak vypíše "this is no fun"
// - zavolajte funkciu s parametrom "leonard"
// - zavolajte funkciu s parametrom "sheldon"

function funWithFlags(name) {
  if (name === "sheldon") {
    console.log("this is so much fun");
  } else {
    console.log("this is no fun");
  }
}

funWithFlags("leonard");
funWithFlags("sheldon");
// - vytvorte anonymnú funkciu
// - vytvorte anonymnú funkciu

function () {
}
// - vytvorte anonymnú funkciu
// - uložte ju do premennej "vypisParneCisla"
function () {
}
// - vytvorte anonymnú funkciu
// - uložte ju do premennej "vypisParneCisla"
const vypisParneCisla = function () {
};
// - vytvorte anonymnú funkciu
// - uložte ju do premennej "vypisParneCisla"
// - funkcia má tri parametre: min, max, krokconst vypisParneCisla = function () {
};
// - vytvorte anonymnú funkciu
// - uložte ju do premennej "vypisParneCisla"
// - funkcia má tri parametre: min, max, krokconst vypisParneCisla = function (min, max, krok) {
};
// - vytvorte anonymnú funkciu
// - uložte ju do premennej "vypisParneCisla"
// - funkcia má tri parametre: min, max, krok
// - vo svojom tele deklaruje premennú "i"


const vypisParneCisla = function (min, max, krok) {
};
// - vytvorte anonymnú funkciu
// - uložte ju do premennej "vypisParneCisla"
// - funkcia má tri parametre: min, max, krok
// - vo svojom tele deklaruje premennú "i"


const vypisParneCisla = function (min, max, krok) {
  let i;
};
// - vytvorte anonymnú funkciu
// - uložte ju do premennej "vypisParneCisla"
// - funkcia má tri parametre: min, max, krok
// - vo svojom tele deklaruje premennú "i"
// - inicializujte "i" na hodnotu "min"

const vypisParneCisla = function (min, max, krok) {
  let i;
};
// - vytvorte anonymnú funkciu
// - uložte ju do premennej "vypisParneCisla"
// - funkcia má tri parametre: min, max, krok
// - vo svojom tele deklaruje premennú "i"
// - inicializujte "i" na hodnotu "min"

const vypisParneCisla = function (min, max, krok) {
  let i = min;
};
// - vytvorte anonymnú funkciu
// - uložte ju do premennej "vypisParneCisla"
// - funkcia má tri parametre: min, max, krok
// - vo svojom tele deklaruje premennú "i"
// - inicializujte "i" na hodnotu "min"
// - v cykle zvyšujte hodnotu "i" o "krok",
//  až pokiaľ nepresiahnete "max"const vypisParneCisla = function (min, max, krok) {
  let i = min;
};
// - vytvorte anonymnú funkciu
// - uložte ju do premennej "vypisParneCisla"
// - funkcia má tri parametre: min, max, krok
// - vo svojom tele deklaruje premennú "i"
// - inicializujte "i" na hodnotu "min"
// - v cykle zvyšujte hodnotu "i" o "krok",
//  až pokiaľ nepresiahnete "max"const vypisParneCisla = function (min, max, krok) {
  let i = min;
 
  while (i <= max) {
    i = i + krok;
  }
};
// - vytvorte anonymnú funkciu
// - uložte ju do premennej "vypisParneCisla"
// - funkcia má tri parametre: min, max, krok
// - vo svojom tele deklaruje premennú "i"
// - inicializujte "i" na hodnotu "min"
// - v cykle zvyšujte hodnotu "i" o "krok",
//  až pokiaľ nepresiahnete "max"
// - v každej iterácii cyklu:
//  - vypíšte hodnotu "i", ak je "i" párne

const vypisParneCisla = function (min, max, krok) {
  let i = min;
 
  while (i <= max) {
    i = i + krok;
  }
};
// - vytvorte anonymnú funkciu
// - uložte ju do premennej "vypisParneCisla"
// - funkcia má tri parametre: min, max, krok
// - vo svojom tele deklaruje premennú "i"
// - inicializujte "i" na hodnotu "min"
// - v cykle zvyšujte hodnotu "i" o "krok",
//  až pokiaľ nepresiahnete "max"
// - v každej iterácii cyklu:
//  - vypíšte hodnotu "i", ak je "i" párne

const vypisParneCisla = function (min, max, krok) {
  let i = min;
 
  while (i <= max) {
    if (i % 2 === 0) {
      console.log(i);
    }
   
    i = i + krok;
  }
};

Kreslenie

s Karlom

Zebra

Ležiaca zebra

Prosím, vyplňte mi spätnú väzbu

Otázky?

Školenie JS 2020 - lekcia 04

By Milan Herda

Školenie JS 2020 - lekcia 04

 • 484