Základy programovania v JavaScripte

Príklady na precvičovanie

 • anonymné funkcie

Milan Herda, 05/2020

Príklady rob v úplne novom súbore a spúšťaj si ich pomocou terminálu

Týmto príkazom v termináli spustíš JS súbor:

node názov-suboru.js

Nezabudni, že v termináli musíš byť v správnom priečinku alebo uviesť celú cestu k súboru a nielen názov

Najjednoduchšie bude, keď si terminál otvoríš vo vnútri VS Code cez menu "Terminal > New Terminal"

 • vytvor anonymnú funkciu
 • do konzoly vypíše text "foo"
 • funkciu ulož do premennej foo
 • daj funkciu vykonať

Zadanie 1

 • vytvor anonymnú funkciu
 • do konzoly vypíše text "foo"
 • funkciu ulož do premennej foo
 • daj funkciu vykonať

Riešenie 1

// vytvor anonymnú funkciu
function () {
}
// vytvor anonymnú funkciu
// do konzoly vypíše text "foo"
function () {
  console.log('foo');
}
// vytvor anonymnú funkciu
// do konzoly vypíše text "foo"
// funkciu ulož do premennej foo
const foo = function () {
  console.log('foo');
}; // všimni si pribudnutú bodkočiarku
// vytvor anonymnú funkciu
// do konzoly vypíše text "foo"
// funkciu ulož do premennej foo
// daj funkciu vykonať
const foo = function () {
  console.log('foo');
};

foo();
 • vytvor anonymnú funkciu
 • do konzoly vypíše text "bar"
 • funkciu neukladaj do žiadnej premennej
 • daj funkciu vykonať

Zadanie 2

 • vytvor anonymnú funkciu
 • do konzoly vypíše text "bar"
 • funkciu neukladaj do žiadnej premennej
 • daj funkciu vykonať

Riešenie 2

// vytvor anonymnú funkciu
function () {
}
// vytvor anonymnú funkciu
// do konzoly vypíše text "bar"
function () {
  console.log('bar');
}
// vytvor anonymnú funkciu
// do konzoly vypíše text "foo"
// funkciu neukladaj do žiadnej premennej
function () {
  console.log('bar');
}
// vytvor anonymnú funkciu
// do konzoly vypíše text "foo"
// funkciu neukladaj do žiadnej premennej
// daj funkciu vykonať
(function () {
  console.log('foo');
})();

/*
 * Toto je pokročilejšia vec a hovorí sa jej
 * IIFE:
 * Immediately Invoked Function Expression
 * Použitie: vykonanie kódu bez toho, aby
 * do aktuálneho rozsahu platnosti pribudli nové premenné
 * z vnútra funkcie.
 */

Zadanie 3

 • Vytvor anonymnú funkciu a ulož ju do premennej blabla
 • Funkcia dostane jeden argument, ktorým bude číslo
 • ak bude číslo párne, vráti jeho tretiu mocninu
 • ak nebude párne, vráti číslo samotné

Riešenie 3

 • Vytvor anonymnú funkciu a ulož ju do premennej blabla
 • Funkcia dostane jeden argument, ktorým bude číslo
 • ak bude číslo párne, vráti jeho tretiu mocninu
 • ak nebude párne, vráti číslo samotné
const jeParne = function (cislo) {
  return ((cislo % 2) === 0); 
};

const blabla = function (cislo) {
  if (jeParne(cislo)) {
    return cislo * cislo * cislo;
  }
 
  return cislo;
};

Zadanie 4

 • Vytvor funkciu "generujCisla"
 • Funkcia má dva argumenty "min" a "max"
 • Funkcia bude generovať čísla v zadanom rozsahu (podľa argumentov)
 • Pre každé číslo sa do konzoly vypíše: "vygenerovane cislo: X", kde X bude nahradené vygenerovaným číslom
 • Vyskúšajte si funkciu spustiť s rôznymi argumentami
 • Zabezpečte, aby sa čísla negenerovali, ak argument "max" je menší ako "min"

Riešenie 4

 • Vytvor funkciu "generujCisla"
 • Funkcia má dva argumenty "min" a "max"
 • Funkcia bude generovať čísla v zadanom rozsahu (podľa argumentov)
 • Pre každé číslo sa do konzoly vypíše: "vygenerovane cislo: X", kde X bude nahradené vygenerovaným číslom
 • Vyskúšajte si funkciu spustiť s rôznymi argumentami
 • Zabezpečte, aby sa čísla negenerovali, ak argument "max" je menší ako "min"
const generujCisla = function(min, max) {
  let vygenerovane = min;
 
  while (vygenerovane <= max) {
    console.log('Vygenerované číslo: ' + vygenerovane);
    vygenerovane = vygenerovane + 1;
  }
};

generujCisla(1, 10);
generujCisla(123, 132);
generujCisla(-40, -35);
generujCisla(50, 40);

Riešenie 4, pomocou cyklu for

 • Vytvor funkciu "generujCisla"
 • Funkcia má dva argumenty "min" a "max"
 • Funkcia bude generovať čísla v zadanom rozsahu (podľa argumentov)
 • Pre každé číslo sa do konzoly vypíše: "vygenerovane cislo: X", kde X bude nahradené vygenerovaným číslom
 • Vyskúšajte si funkciu spustiť s rôznymi argumentami
 • Zabezpečte, aby sa čísla negenerovali, ak argument "max" je menší ako "min"
const generujCisla = function(min, max) {
  for (let i = min; i <= max; i = i + 1) {
    console.log('Vygenerované číslo: ' + i);
  }
};

generujCisla(1, 10);
generujCisla(123, 132);
generujCisla(-40, -35);
generujCisla(50, 40);

Zadanie 5

 • pridajte funkcii "generujCisla" tretí argument nazvaný "modifikator"
 • očakávame, že "modifikator" bude funkcia s jedným argumentom
 • pre každé vygenerované číslo zavoláme modifikátor
 • výpis do konzoly sa upraví na: "Vygenerované číslo: X, modifikované: Y"
 • do volaní funkcie ako tretí argument pridaj funkciu "blabla" z tretej úlohy

Riešenie 5

 • pridajte funkcii "generujCisla" tretí argument nazvaný "modifikator"
 • očakávame, že "modifikator" bude funkcia s jedným argumentov
 • pre každé vygenerované číslo zavoláme modifikátor
 • výpis do konzoly sa upraví na: "Vygenerované číslo: X, modifikované: Y"
 • do volaní funkcie ako tretí argument pridaj funkciu "blabla" z tretej úlohy
const generujCisla = function(min, max, modifikator) {
  for (let i = min; i <= max; i = i + 1) {
    let text = 'Vygenerované číslo: ' + i;
    text = text + ', modifikované: ' + modifikator(i);
   
    console.log(text);
  }
};

generujCisla(1, 10, blabla);
generujCisla(123, 132, blabla);
generujCisla(-40, -35, blabla);
generujCisla(50, 40, blabla);

Zadanie 6

 • vytvor funkciu dajModifikátor
 • táto funkcia vráti funkciu, ktorá očakáva jeden argument a vráti jeho druhú mocninu
 • zavolajte dajModifikator a výsledok použite ako modifikátor pre "generujCisla"

Riešenie 6

 • vytvor funkciu dajModifikátor
 • táto funkcia vráti funkciu, ktorá očakáva jeden argument a vráti jeho druhú mocninu
 • zavolajte dajModifikator a výsledok použite ako modifikátor pre "generujCisla"
const druhaMocnina = function (cislo) {
  return cislo * cislo;
};

const dajModifikator = function () {
  return druhaMocnina;
};

const modifikator = dajModifikator();
generujeCisla(10, 20, modifikator);
const dajModifikator = function () {
  const druhaMocnina = function (cislo) {
    return cislo * cislo;
  };

  return druhaMocnina;
};

const modifikator = dajModifikator();
generujeCisla(10, 20, modifikator);
const dajModifikator = function () {
  return function (cislo) {
    return cislo * cislo;
  };
};

const modifikator = dajModifikator();
generujeCisla(10, 20, modifikator);

Zadanie 7

 • vytvor funkciu vytvorPripocitavadlo
 • táto funkcia vráti funkciu, ktorá očakáva jeden argument, pripočíta k nemu číslo 2
 • zavolajte vytvorPripocitavadlo a výsledok použite ako modifikátor pre "generujCisla"

Riešenie 7

 • vytvor funkciu vytvorPripocitavadlo
 • táto funkcia vráti funkciu, ktorá očakáva jeden argument, pripočíta k nemu číslo 2
 • zavolajte vytvorPripocitavadlo a výsledok použite ako modifikátor pre "generujCisla"
const vytvorPripocitavadlo = function () {
  return function (cislo) {
    return cislo + 2;
  };
};

const pripocitavadlo = vytvorPripocitavadlo();

console.log(pripocitavadlo(1)); // vypíše 3

generujCisla(10, 20, pripocitavadlo);

Zadanie 8

 • uprav funkciu vytvorPripocitavadlo
 • pridaj argument nazvaný napr. x
 • následne uprav funkciu, ktorá sa z vytvorPripocitavadlo vracia a to tak, aby namiesto pripočítavania 2, pripočítavala x
 • zavolaj vytvorPripocitavadlo a následne zavolaj vrátenú funkciu
 • použi vrátenú funkciu ako modifikátor pre "generujCisla"

Riešenie 8

 • uprav funkciu vytvorPripocitavadlo
 • pridaj argument nazvaný napr. x
 • následne uprav funkciu, ktorá sa z vytvorPripocitavadlo vracia a to tak, aby namiesto pripočítavania 2, pripočítavala x
 • zavolaj vytvorPripocitavadlo a následne zavolaj vrátenú funkciu
 • použi vrátenú funkciu ako modifikátor pre "generujCisla"
const vytvorPripocitavadlo = function (x) {
  return function (cislo) {
    return cislo + x;
  };
};

const pripocitavadlo = vytvorPripocitavadlo(5);

console.log(
  pripocitavadlo(1)
); // vypíše 6

generujCisla(10, 20, pripocitavadlo);

Školenie JS 2020 - príklady 02

By Milan Herda

Školenie JS 2020 - príklady 02

 • 392