State of

AlmaCareer Central

Frontend

2023

Dotazník o stave frontendu

Základné štatistiky

Počet odpovedí:

104

Až do konca:

60

Priemerný čas vypĺňania:

32 minút

Zariadenia

Všetky odpovede boli vypracovávané na desktope / laptope

Operačný systém

Mac:

64 %

Linux:

16 %

Windows:

15 %

Ako dlho pracujeme/študujeme FE?

Ako dlho pracujeme/študujeme FE?

Potrebujeme k našej práci formálne vzdelanie?

Nie

Do you have a higher education degree?

Veková štruktúra

Veková štruktúra

Veková štruktúra

Pauza na žrebovanie

Vzdelávanie

Aké zdroje používame na vzdelávanie?

Všetky!

Aké zdroje používame na vzdelávanie?

AI

 • ChatGPT
 • Github Copilot
 • Bard
 • Bing Chat

Self-directed learning

 • keď potrebujeme
 • Google
 • Stack Overflow
 • vlastné projekty

Self-directed learning

Have side-projects and also make it a passion

That is very chaotic, non-organized way

Trial & error

Watching YouTube videos and then trying to replicate what I learned

Talking to others and listening

Through my fingers on my personal moonlight projects :)

Online sites or courses (paid)

Online sites or courses (free)

Videos & screencasts

YouTube kanály

Podcasts

Coding bootcamps, professional communities

People you read, follow, or just want to highlight

Technical documentation

 • samozrejme, že k tomu, čo práve treba
 • MDN
 • w3schools nebolo spomenuté ani raz  🎉

Book, magazines, blogs

Ďakujem za pozornosť

ℹ️ Prezentáciu spracujem aj do formy článku na Notion, kde budú k dispozícii linky na všetky zdroje získané z dotazníka.

The State of ACC Frontend 2023

By Milan Herda

The State of ACC Frontend 2023

 • 112