Bojujeme proti

černým skládkám

s Lesy České republiky, s.p.

Obsah prezentace

 • Co je to černá skládka
 • Vliv černých skládek na životní prostředí
 • Prevence vzniku černých skládek
 • Mapování černých skládek
 • Úklid černých skládek

zdroj obrázku: www.freeimages.com

Skládka

zdroj obrázku: Alan Levine | flicker.com

Skládka

 • Skládka je zařízení pro trvalé uložení odpadu (nejčastěji komunálního). Jedná se o nejstarší a stále používané řešení problému s likvidací odpadu po lidské činnosti.
 • Skládky se tvoří pomocí organizovaného systému pro nakládání s odpady.
 • Od roku 2025 bude platit omezení skládkování

zdroj obrázku: wikimedia.org

Černá skládka

Černá skládka

 • Černá skládka je nelegální uložení odpadů
  • Na místě, kde ukládání odpadů není povoleno
  • Místo není technicky vybaveno pro ukládání odpadů
  • Osoba, zodpovědná za odložení odpadů, je neznámá
  • Za založení černé skládky hrozí finanční postih

zdroj obrázku: ZmapujTo.cz

Odpady - odvěký problém

 • Lidská činnost odpradávna sestává z využívání zdrojů a surovin a z produkce odpadů, v pravěku pojem odpad neexistoval, neřešil se 
 • S rozvojem civilizace (Římské říše, prvních 500 let n.l.) největší nárůst odpadů (skládky vzniklé v té době, jsou rozpoznatelné i dnes - břehy Středozemního moře)
 • Starověk - vyhazování odpadu oknem
 • Středověk - vznikají první skládky
 • 19. století - zápach, krysy, potkani a škůdci na skládkách obyvatelům vadí - odpady odvážejí daleko za hradby

zdroj obrázku: www.readthehook.com

Černé skládky ve světě

 • Rozvojové země (elektroskládky, házení odpadu do řek, za slumy atd.)
 • Ostrovy odpadků (např. Východní odpadková skvrna v Tichém oceánu)
 • Dokumentární film Oceán plastů (2009, rež. Sandrine Feydel)

 

zdroj obrázku: galleryhip.com

Černé skládky v ČR

 • Před rokem 1989 na mnoha místech nebyl organizován odvoz odpadu - skládky vznikají v blízkém okolí vesnic a měst (lomy, jámy, remízky, apod.)
 • Největší černá skládka v ČR: Židovská rokle v Berouně-Lištici (500 000 tun odpadu)
 • Nejčastěji na černých skládkách najdeme: komunální odpad, stavební odpad, velkoobjemový odpad, pneumatiky a elektrospotřebiče, starý nábytek a oblečení. 

Proč černé skládky vznikají?

 • Návyk z minulosti (dřív neexistovaly skládky, odpady se házely za vesnici)
 • Omezená provozní doba SSO, odmítnutí přijetí některého druhu odpadu, nedostatečná informovanost o fungování ekodvorů
 • Lenost, neznalost, asociální chování
 • Snaha ušetřit (podnikatelé, živnostníci)

Proč jsou černé skládky problém?

 • Znečištění životního prostředí (půda, spodní vody, toky)
 • Zdraví lidí a zvířat (poranění, šíření infekce, hlodavci…)
 • Nebezpečné odpady (chemikálie, azbest) - unikají například z elektrospotřebičů
 • Požáry

zdroj obrázku: xiaomei.cc

Prevence vzniku černých skládek

 • Informovat občany i podnikatele o povinnostech (nejen jim sdělit, že existuje odpadový zákon)
 • Pravidelná péče o pozemky města (např. oplocení, umístění závory, fotopasti, označení s výstražnou tabulí)
 • Sběrná střediska odpadů (dostatečná síť, provozní doba, cenová relace, sběr širokého sortimentu odpadů...)
 • Možnost objednání individuálního odvozu odpadu (starší obyvatelé, osoby s omezenou pohyblivostí...)
 • Preventivní informační návštěvy u živnostníků a firem, pravidelné kontroly v terénu
 • Kontroly policie na místech, kde vznikají černé skládky, případně zamezení jejich rozšiřování a řešení problému

 

zdroj obrázku: wikimedia.org

zdroj obrázku: ZmapujTo.cz

Prevence vzniku černých skládek

 • Osvěta a vzdělávání
 • Zkrášlování lokality (snaha o psychický blok v hříšníkovi – „Proč ničit tak krásné místo?“)
 • Využití aplikace ZmapujTo
 • Poskytování bezplatných služeb v oblasti odpadů (bezplatný svoz odpadu, sběrný dvůr …)
 • Úklidové akce 

 

zdroj obrázku: Ingrid Barrentine/NW Guardian

Co dělat když najdu černou skládku?

 • Nahlásit skládku úřadu - odbor životního prostředí
 • Závažné případy nahlásit na inspekci životního prostředí, policii, hasičům
 • Urgovat řešení, pokud se nic neděje
 • Nedokonalá právní úprava komplikuje v některých případech proces řešení…

 

Mapování černých skládek

ZmapujTo

 • Mobilní a webová aplikace, která slouží k hlášení černých skládek, nepořádku a jiných problémů
 • Hlášení jsou automaticky zasílána místním úřadům, zodpovědným za řešení problému

ZmapujTo - jak to funguje?

 • Hlášení můžete provést pomocí odkazu "Nové hlášení" na horní liště webu www.ZmapujTo.cz
 • Můžete si také nainstalovat mobilní aplikaci ZmapujTo která je dostupná pro operační systémy Android, iOS a Windows Phone a hlášení provést přímo na místě z mobilu.
 • K hlášení je třeba připojit fotografii, umístit ho do mapy, zvolit kategorii, do které patří (případně doplnit komentář a Váš kontakt).
 • Vámi zadaný e-mail bude sloužit pouze pro komunikaci s provozovatelem ZmapujTo, nebude poskytnut třetím stranám a ani nikde veřejně zpřístupněn.
 • Po kontrole bude o hlášení informován místně příslušný úřad.

Ukliďme Česko

Ukliďme Česko

 • Dobrovolnická celorepubliková úklidová akce 
 • Probíhá celosvětově pod hlavičkou iniciativy Let's Do It!" (již ve více jak 100 zemích)
 • Cíl 1: úklid černých skládek i drobného odpadu
 • Cíl2: medializace problematiky a tím prevence vzniku černých skládek

Ukliďme Česko 2014

 • Úklid se konal v sobotu 17. 5. 2014
 • Účast přes 6 000 dobrovolných “uklízečů”
 • Uklizeno cca 500 černých skládek
 • Sesbíráno 350 tun odpadu
 • Akce oceněna Ekologickým Oskarem

Proč se zapojit do akce Ukliďme Česko

 • Akce, která má smysl (podpora dobré věci)
 • Komplexní pojetí od mapování, přes úklid, až po medializaci problematiky černých skládek
 • Materiální a metodická podpora od organizátorů (pytle, rukavice, pravidla…)
 • Prevence vzniku skládek do budoucna (kdo uklízí, nepořádek nevytváří..)

 

Uklízejte s námi!

 

www.cerne-skladky.cz

vznik tohoto projektu finančně podpořily 
Lesy České republiky, s. p.

podporu akci Ukliďme Česko poskytli

Bojujeme proti černým skládkám

By Miroslav Kubásek

Bojujeme proti černým skládkám

 • 3,940