ปทุมคงคา

Patumkongka'80

We are gentleman

ปทุมคงคา

By โปรโมทเว็บไซต์

ปทุมคงคา

ปทุมคงคาเป็นโรงเรียนที่ดี มีแต่นักเรียนผู้ชาย ตั้งอยู่แถว ๆ เอกมัย มีสีประจำโรงเรียนคื่อ น้ำเงิน ฟ้า สง่าพลิ้วปลิวไสว Patumkongka 80 หมายถึงนักเรียนเก่าโรงเรียนปทุมคงคารุ่นที่ 80 นั่นเอง P80

  • 875

More from โปรโมทเว็บไซต์