ASP.NET Core

podstawy

Paweł Łukasik

Plan

 • Historia
 • Wprowadzenie
  • wzorzec MVC
 • HTML/CSS/JS
 • Nowy projekt ASP.NET Core
 • Razor
 • Layout
 • Hostowanie
 • Middleware
 • Publikowanie i deployment

O mnie

 • mgr Paweł Łukasik
 • plukasik@wszib.edu.pl / lukasik.pawel@gmail.com
 • blog.octal.pl/ostrapila.pl/dotnetomaniak.pl
 • @pawel_lukasik
 • github.com/pawlos
 • Microsoft MVP

Historia

 • ASP (tzw. classic)
 • ASP.NET (WebForms)
 • ASP.NET MVC
 • ASP.NET WebAPI
 • ASP.NET Core

Wzorzec MVC

Model

 • dane
 • logika
 • model domenowy

View

 • warstwa prezentacji
 • możliwość istnienia wielu widoków dla tych samych danych
 • to co widzi użytkownik

Controller

 • umożliwia manipulację danymi
 • przykłady:
  • przycisk na ekranie
  • pole wyboru 

 

HTML/JS/CSS

HTML

 • "język" znaczników
 • obecnie wersja 5
<html>
  <head>
    <title>Moja pierwsza strona</title>
  </head>
  <body>
    <div id="title">Zawartość strony</div>
    <ol>
      <li>Pierwszy element</li>
      <li>Drugi element</li>
      <li>Trzeci element</li>
    </ol>
  </body>
</html>

HTML

- przydatne tagi

<div></div> - element blokowy
<ul></ul> - lista nieuporządkowana (unordered list, punktowana), element: <li>
<ol></ol> - lista uporządkowana (ordered list, numerowana), element: <li>
<img /> - obrazek
<form> - formularz
<input> - pole formularza
<select> - pole wyboru
<link> - zewnętrzne zasoby (np. pliki CSS)
<script> - skrypty np. JavaScript
<p></p> - paragraf
<h[1-6]></h[1-6]> - np. h1, h4, h6 nagłówek
<a> - link
<table>, <tr>, <td> - tabele, wiersz, komórka

CSS

 • kaskadowe arkusze stylów
  • #id
  • .class
  • #id .class
  • #id.class
  • div > div
  • etc.
 • umożliwiają nadanie stylu elementom na stronie HTML

CSS

body {
  background-color: #f0f;
  font-size: 12pt;
}

li {
  margin: 5px;
  padding: 2px 2px;
  color: lime;
}

#title {
  font-size: 20px
}

li:first-child {
  background-color: gold;
}

Javascript

 • język skryptowy
 • pozwala na operowanie elementami strony
<script language="javascript" type="text/javascript">
document.getElementById("title").style.fontSize = "55px"
</script>

Javascript

 • raczej nie stosowany samodzielnie - biblioteki (jQuery)
<script  src="https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.js"  integrity="sha256-DZAnKJ/6XZ9si04Hgrsxu/8s717jcIzLy3oi35EouyE="  crossorigin="anonymous"></script>
...
<script language="javascript" type="text/javascript">
$('#title').css('fontSize','25px')
</script>

Nowy projekt ASP.NET Core

Struktura

WebRoot

 • poziom statycznych plików: html, css, js, etc

ContentRoot

 • poziom skryptów: cshtml, c#, etc.

Routing

 • definiuje ścieżki pod którymi nasza aplikacja będzie reagować na żądania

Razor

View Engine

Html

- znak specjalny @

<p>@DateTime.Now</p>
<p>@DateTime.IsLeapYear(2016)</p>

- wyrażenia @()

@(DateTime.Now - TimeSpan.FromDays(7))

Layout

Master page

 • layout.cshtml
 • zmiana widoczna na wszystkich podstronach korzystających

Partial Views

- tzw. sekcje (section)

@RenderSection("scripts", required: false)@section Scripts {
   <script type="text/javascript" src="/scripts/main.js"></script>
}

Hostowanie

 • IIS
 • IIS Express
 • Self hosted

Middleware

Pipeline

Publikowanie

Deployment

dotnet publish

VS publish

Dokumentacja

https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/index

Pytania?

Uwagi?

ASP.NET Core

By Pawel Lukasik

ASP.NET Core

 • 2,283