MOGELIJKHEDEN VAN GROOTSCHALIGE

MORE LION

FIETSREGISTRATIE

MOGELIJKE DOELSTELLINGEN

Band fiets - fietser verstevigen. 
Verloren fietsen sneller terug bij eigenaar. 
Weesfietsen verminderen. 
Heling van gestolen fietsen moeilijker maken. 
Nauwer contact met fietser.

COMMUNICATIE

Doelpubliek: 6+ miljoen mensen. 
Acceptatie + Adoptie: cruciaal. 
Eerste keer = goede keer
Alle stakeholders meenemen + op voorhand aligneren: 

 

 > hoe versterkt dit hun missie?
overheden, steden, fietsdepots, fietsorganisaties, politie, OV aanbieders, scholen, fietsenmakers, fietsverkopers, fietsverzekeraars, fiets lease ..

COMMUNICATIE

Sterk en bekend merk: alle sites rond fietsen verwijzen naar het register.

 

Label "goedgekeurd door politie": sterke communicatie in UK.

Aparte 'branding' voor Fietsersbond, Okra, steden, .. 
 

 

BESTAANDE VOORBEELDEN

Bike Index - int: 450.000 
Bike ID - Estland: ? 
Bike Register - UK: 850.000
Velopass - BE: 2.000
Bikebank - BE: ?
Mybike.Brussels: 15.000
 

ANONIEME BERICHTENSERVICE

Organisaties die aan fiets-dienstverlening doen kunnen anoniem de eigenaar van de fiets contacteren en versterken zo de band fietser - fiets.
 

ANONIEME BERICHTENSERVICE

"Fiets is gevonden. U kunt ‘m 14 dagen gratis komen ophalen."
"Fiets is verkeerd / hinderlijk gestald Gelieve deze binnen X dagen weg te nemen of hij verhuist naar depot."
"Fiets is aanwezig in Fietsdepot. U kunt ‘m 14 dagen gratis komen ophalen."
"Fiets is hersteld. U kunt ‘m 3 dagen gratis komen ophalen."
"Fiets staat langer dan X weken in een fietsenstalling. Gelieve deze binnen X dagen weg te nemen op hij wordt verwijderd."
"Fietsenstalling (bv. op straat) zal ontruimd worden binnen X weken. Gelieve uw fiets te verwijderen, of hij wordt naar het depot verhuisd."
 

UNIEKE CODES

Compatibiliteit met bestaande systemen is een must (Mybike.brusels, fietslease, fietsverzekering, Velopass, Framenummer, Velopark, ..) 

 

UNIEKE CODES

Moet mogelijk zijn om eerst codes uit te delen, die pas later geregistreerd worden.

 

UNIEKE CODES

QR-code moet altijd vergezeld zijn van code die met het blote oog leesbaar is.

 

UNIEKE CODES

Sticker niet mogelijk / wenselijk: registratie op framenummer?

 

UNIEKE CODES

Sticker niet mogelijk / wenselijk: registratie op framenummer?

 

UNIEKE CODES

Potentieel misbruik:

niet-rechtmatige eigenaar registreert fiets

sticker wordt overplakt

 

COORDINATIE TUSSEN SYSTEMEN

www.gevondenfietsen.be en software fietsdepots, ..

Andere identificatiesystemen & vlootbeheerders: verliezen kracht door fragmentatie.

 

Coördinatie ipv. concurrentie

 

COORDINATIE TUSSEN SYSTEMEN

Dynamisch Anoniem Fietsregister

(handhaver) leest code op fiets
(register) bepaalt bij welke vloot de code hoort
(register) stuurt bericht naar vlootbeheerder
(vlootbeheerder) stuurt bericht naar gebruiker 

 

> register der registers

 

COORDINATIE TUSSEN SYSTEMEN

Verlagen drempel
Wegwerken fragmentatie

zorgen dat ook buiten het platform de status van de fiets geraadpleegd kan worden (verloren, gestolen, ..) - bijvoorbeeld bij verkoop tweedehandsfietsen online

 

> publiceren status per frame online

 

GOVERNANCE + EVOLUTIE

Systeem met potentieel 10+ miljoen gebruikers en veel stakeholders

zorgen dat het systeem goed beheerd wordt en kan evolueren. Mogelijkheid is een 'governance board' die de regio's overspant.

 

GOVERNANCE + EVOLUTIE

De alignering van de communicatie in de verschillende regio’s - centraal aanspreekpunt zijn.

Het opvolgen van verbeterpunten
en nieuwe functies: zorgen dat systeem evolueert en onderhouden wordt.

Bewaken van de budgetten en toewijzen ervan.

 

GOVERNANCE + EVOLUTIE

Op lokaal niveau kan verder ingezet worden op preventie + meer communicatie + beheer openbaar domein (scannen codes)

 

De governance board kan eventueel ook het beheer van andere overkoepelende fiets platformen overnemen.

 

POTENTIELE UITBREIDINGEN

Systematisch fietsen scannen en detecties bijhouden:

- gestolen fietsen opsporen
- weesfietsen detecteren (in stalling + openbaar domein)
- stallingsduur & stallingspatroon in kaart brengen

 

POTENTIELE UITBREIDINGEN

Draadloze detecties (Velopass: NFC - Velopark: RFID)

- systematisch scannen (bv. parkeerwachters, scanwagens)
- fietsenstallingen
- fietstelpalen
- verkeerslichten

 

POTENTIELE UITBREIDINGEN

Koppeling met andere systemen:

- beheerssysteem van fietsenstallingen 
- geautomatiseerde aangifte diefstal
- koppeling treinabonnement
- buurt / bedrijfsstallingen
- systemen fietsherstellers
- koppeling fietsverzekering

 

 

AANBEVELINGEN

- opzetten gedegen projectstructuur gezien impact. 
- uitgebreide consultatie stakeholders op voorhand.
- communicatiecampagne opzetten.
- inzetten op een berichtenservice.
- installeren van een 'governance board'.

 

 

AANBEVELINGEN (extern aan systeem)

- uniek serienummer voor elke nieuwe fiets. 
- aangifte fietsdiefstal zo laagdrempelig mogelijk maken. 
- (tijdelijke) (gratis) verzekering voor fietsen?
- draagvlak bij politie & parket
- opkopersregister (cf. NL)
- verplichte vermelding framenummer bij verkoop

 

AANBEVELINGEN (evolutie Brussel)

- eerst labels uitdelen, dan pas registreren. 
- automatische koppeling met grootste fietsdepots. 
- raamcontract gezamenlijk in de markt zetten
- integratie gevondenfietsen.be
- koppeling met andere systemen
- berichtenservice

 

 

MOGELIJKHEDEN VAN GROOTSCHALIGE

MORE LION

FIETSREGISTRATIE

WWW.FIETSBERAAD.BE

INFO@FIETSBERAAD.BE

PIETER@MORE-LION.COM

Fietsregistratie - 14/10/2020

By Pieter Morlion

Fietsregistratie - 14/10/2020

  • 1,052