El futur de la recerca a Internet

1. Problema

2. Experiments

3. Conclusions

 ( Proposta Solució  )    

PROBLEMA

1*10^9
11091*10^9

( llocs web a la xarxa )

0.0013\%
0.0013%0.0013\%

( APIs disponibles )

Problema

Inconvenients

  • Disponibilitat
  • Accessibilitat
  • Excés
  • Cultura oberta
  • Interpretació (LN)
  • (...)

Problema

caos

ordre

 Web Scraping

 Web Semàntic

Problema

Experiments - 1

EXPERIMENTS

Experiments - 1

Experiments - 1

Mateix principi, nova aplicació

Experiments - 1

( lloc web parlament europeu )

Experiments - 2

La semàntica ! 

semàntic -a

  1 adj. [FL] [LC] Relatiu o pertanyent al   significat.

Xarxa de documents

Xarxa de dades

Estructura

Significat

Tim Berners-Lee

Web de significat

Conceptes

Entitats

Relacions

Ontologies

Descripció

Abstracció

Herència

Experiments - 2

Conclusions

CONCLUSIONS

Objectius Proposats

 Web Scraping

 Web Semàntic

Adreçar el Problema :

en quina mesura?

Causes

Solucions

Inconvenients

Rellevància

Realitzar

Demostrar

Compartir

Conclusions

Semantitzeu !

Obriu !

Gràcies

Gracias

Thanks

Obrigado

Danke

TR

By Pol Baladas Luna