TECHNOLOGIE OBYWATELSKIE

W ZARZĄDZANIU MIASTEM

Wrocław, 11-12.06.2018 r.

Wersja 1.0.

Rafał Gawlik

Koduj dla Polski

Damian Wojciech Dudała

Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego

Rada Osiedla Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice

Wrocławska Rada Działalności Pożytku Publicznego

1. Idea #CivicTech - wprowadzenie

2. Wymyślamy narzędzia - praca w grupach

3. Narzędzia / aplikacje - prezentacja

    - na poziomie meta

    - branżowe / tematyczne

    - na poziomie dzielnicy / osiedla

4. Testowanie

5. I co dalej?

Plan sesji warsztatowej

Civic Tech

"rozwiązuje problemy miejskie za pomocą technologii"

 • infrastruktura transportowa
 • infrastruktura drogowa
 • ekologia / odpady
 • zielona infrastruktura
 • bezpieczeństwo
 • partycypacja
 • dzielnice / osiedla
 • transparentność działań władz, budżety
 • informacja

Kto działa wg Civic Tech?

 • rządy / samorządy
 • przedsiębiorstwa (np. vote.org, mysociety.org)
 • organizacje pozarządowe (NGO's), projekty
 • nieformalne grupy aktywistów / samotni strzelcy

www.mysociety.org

wolność informacji

lepsze miasta

demokracja

narzędzia / aplikacje branżowe / tematyczne

infrastruktura transportowa

 • jakdojade.pl/miasto
 • www.jakniedojade.pl
 • www.uprzejmiedonosze.net
 • http://mpk.wroc.pl/content/impk - aplikacja iMPK
 • otwarty schemat tras turystycznych
 • Tristar Eye - tristareye.kodujdlapolski.pl
 • https://www.skycash.com
 • www.remix.com
 • www.planningalerts.org.au
 • www.dapmapnyc.org

infrastruktura drogowa

 • https://streetmix.net/-/643641 - Streetmix
 • https://siecrowerowa.pl - Sieć Rowerowa

ekologia / infrastruktura zielona

 • www. ekomapa.info (Stowarzyszenie Oddam Odpady)
 • www.kiedywywoz.pl - aplikacja Kiedy Wywóz
 • https://urbanforestmap.org - digitalizacja / nasadzanie drzew
 • https://tree-map.nycgovparks.org - monitorowanie stanu drzew NYC
 • www.majivoice.com - woda w Kenii

bezpieczeństwo

 • http://www.informacjakryzysowa.pl - Centrum Informacji Kryzysowej - aplikacje mobilne
 • https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html - Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
 • www.policja.pl - aplikacja Moja Komenda
 • https://www.sisms.pl - aplikacja Blisko

integracyjna aplikacja MAM - Mobilny Asystent Mieszkańca

partycypacja / dzielnice / osiedla

 • http://consulproject.org
 • www.uprzejmiedonosze.net
 • http://participatr.co.uk
 • https://civilhub.org - projekt upadł
 • www.loomio.org - przykład wrocławski: WRO

działania władz / budżety / informacje

platformy narzędzi & aplikacji

https://digitalsocial.eu

www.mysociety.org

bibliografia & netografia

 1. Civic Technology - https://en.wikipedia.org/wiki/Civic_technology, 09.06.2018.

 2. Nodżak A., Wykorzystanie nowoczesnych technologii w kontekście rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, 2017.

 3. mySocietyResearch - https://research.mysociety.org/section/research, 08.06.2018.

 4. Open Governance Research Exchange - http://ogrx.org, 10.06.2018.

 5. Rumbul R., Civic Tech Cities - https://research.mysociety.org/sites/civic-tech-cities/#start, 2017.

Technologie obywatelskie w zarządzaniu miastem

By Damian Wojciech Dudała & Rafał Gawlik

Technologie obywatelskie w zarządzaniu miastem

Prezentacja na potrzeby sesji warsztatowej podczas 5. Forum Praktyków Partycypacji 11-12 czerwca 2018 r. we Wrocławiu. Wersja 1.0.

 • 393
Loading comments...