#TernopilJS

MeteorJS

Лекція 3. Шаблони в Meteor

Лектор - Михайло

Код - github.com/ternopiljs

Презентації - slides.com/ternopiljs

Новини - vk.com/ternopiljs

 • Що таке шаблони?

 • Синтаксис шаблонів. Spacebars

 • Helpers.

 • Events. (Обробники подій).

 • Життєвий цикл шаблонів.

Meteor Templating System

Meteor Templating System

Spacebars

Spacebars

 • Створення власних хелперів і слухачів подій.
 • Використання JS об'єктів як аргументів. 
 • Підтримка HTML атрибутів.
 • Створення власних блочних хелперів.

Типи елементів при роботі з шаблонами:

 • ​Javascript менеджери, які забезпечують функціональність шаблонів.
 • CSS стилі.

 • Статичні файли в директорії /public

<template name="SomeTemplate">
</template>
 • Шаблони, які зберігаються в HTML.

Helpers

Template.hello.helpers({
 images: function () {
  return [
   'http://lorempixel.com/100/100', 
   'http://lorempixel.com/100/110', 
   'http://lorempixel.com/100/120'
  ];
 },
 
 name: 'Michael',
 users: function () {
  return Meteor.users.find();
 }
});
Template.hello.gender = 'm';
Template.hello.random = function (min, max) {
 return _.random(min, max);
};

4 типи тегів:

 • Теги з подвійними фігурними дужками {{ ... }}

 • Теги з потрійними фігурними дужками {{{ ... }}}

 • Теги включення {{> ... }}

 • Блочні теги {{#template}} ... {{/template}}

{{ ... }}

Template.hello.helpers({
 name: 'Michael',
 surname: function () {
  return 'Rokosh'.toUpperCase();
 }
});
<template name="hello">
 <p>My name is {{name}} {{surname}}</p>
</template>

HTML

Javascript

{{{ ... }}}

Template.hello.helpers({
 name: function () {
  return '<i>Michael</i> <b>Rokosh</b>';
 },
});
<template name="hello">
 <p>My name is {{name}}</p>
</template>

HTML

Javascript

{{> ... }}

<template name="hello">
 <p>Nice to meet you!</p>
 {{> greeting name="Michael" surname="Rokosh"}}
</template>

<template name="greeting">
 <p>My name is {{name}} {{surname}}.</p>
</template>

HTML

{{#template}} ... {{/template}}

<template name="hello">
 <p>Nice to meet you!</p>
 {{# greeting "Michael Rokosh"}}
  By the way, my name is
 {{/greeting}}
</template>

<template name="greeting">
 <blockquote>
  <p>
   <b>
    <i>
     - {{> UI.contentBlock}} {{this}}
    </i>
   </b>
  </p>
 </blockquote>
</template>

HTML

Блочні хелпери Spacebars

#if

#unless

#with

#each

#if / #unless

Template.hello.helpers({
 image: function () {
  return {
   src: 'http://lorempixel.com/100/100',
   title: 'Foo Bar'
  }
 }
});
<template name="hello">
 {{#if image}}
  <img src="{{image.src}}">
  {{#unless image.title}}
   <p>no title</p>
  {{else}}
   <p>{{image.title}}</p>
  {{/unless}}
 {{else}}
  <p>no image</p>
 {{/if}}
</template>

HTML

Javascript

#with

Template.hello.helpers({
 image: function () {
  return {
   src: 'http://lorempixel.com/100/100',
   title: 'Foo Bar'
  }
 }
});
<template name="hello">
 {{#with image}}
  <img src="{{src}}">
  <p>{{title}}</p>
 {{/with}}
</template>

HTML

Javascript

#each

Template.hello.helpers({
 images: function () {
  return [
   'http://lorempixel.com/100/100', 
   'http://lorempixel.com/100/110', 
   'http://lorempixel.com/100/120'
  ];
 }
});
<template name="hello">
 {{#each images}}
  <img src="{{this}}">
 {{/each}}
</template>

HTML

Javascript

Events

click, dblclick, focus, blur, change, mouseenter, mouseleave, mousedown, mouseup, keydown, keypress, keyup

Events

Template.hello.events({
 'click button': function (e, tmpl) {
  console.log('Button clicked!');
 },
 'submit form': function (e, tmpl) {
  e.preventDefault();
  console.log('Form is submitted');
 }
});

Template Lifecycle

Template.hello.created = function () {
 this.foo = 'Foo bar';
 console.log('Template instance is created!');
};

Template.hello.rendered = function () {
 console.log(this.foo); // 'Foo bar'
 console.log('Template is rendered!');
};

Template.hello.destroyed = function () {
 console.log('Template is destroyed!');
};

Екземпляр шаблону

Template.hello.created = function () {
 this.foo = 'Foo bar';
 console.log('Template instance is created!');
};

Template.hello.rendered = function () {
 console.log(this.foo); // 'Foo bar'
 console.log('Template is rendered!');
};

Template.hello.destroyed = function () {
 console.log('Template is destroyed!');
};
Template.greeting.events({
 'click button': function (e, tmpl) {
  console.log(tmpl.foo) // Foo bar
 }
});

Template.greeting.helpers({
 name: function () { 
  return Template.instance().foo; // Foo bar
 }
});
 • Маршрутизація.
 • Iron-router.

У наступній лекції:

Д/З

Сайт-візитка на Meteor з використанням шаблонів, хелперів.

?

Lecture #3 - Templates

By ternopiljs

Lecture #3 - Templates

 • 3,813