Плагіни для

JavaScript ігор

Павло Пономаренко

aka Shock

slides.com/theshock/javascript-plugins

Навіщо воно треба?

 • Можливість покрити непріоритетні напрямки
 • Поліпшення враження для харкорщиків
 • Джерело чудових ідей
 • Джерело хороших розробників
 • Додаткове рев’ю на предмет безпеки
 • Додаткова причина тримати код в тонусі

Як писати плагін?

 • Використання обмеженого API
  • Зміна картинок чи звуків
  • Зміщення об’єктів
 • Підписка на події
  • Натискання кнопки клавіатури
  • Повідомлення з серверу
  • Відкриття нового екрану
 • Агресивне втручання в код
  • Повна свобода дій в клієнті
  • Логін і донат окремі мікросервіси
  • Тонкий клієнт, логіка на сервері

Як це реалізувати?

Plugins.refactor = function (Class, methods) {
 var proto = Class.prototype;

 for (var name in methods) {
  methods[name].previous = proto[name];
  proto[name] = methods[name];
 }
};
function GameObject (name) {
 this.name = name;
}

GameObject.prototype.getName = function () {
 return 'Getter:' + this.name;
};
Plugins.refactor( GameObject, {

 // Зверніть увагу - функція іменована
 getName: function method () {
  return 'Changed:' +
   method.previous.call(this);
 }

});

console.log(
  new GameObject('FooBar')
    .getName()
);

// Changed:Getter:FooBar

Код бібліотеки

Об’єкт гри

Код плагіна

Результат

Наш шлях

 • Магазини браузерів
  • Копіпаст при розробці
  • unsafeWindow
 • GitHub
  • Один репозиторій
  • Довге оновлення Github Pages
  • Неможливість контролю

Що нам дав GitLab

 • Повний адміністративний контроль
 • Автоматичне оновлення плагіну
 • Прості зміни через web-інтерфейс GitLab
 • Локальна розробка (git clone + nginx)
 • Можливість працювати по GitFlow
 • Історія змін коду плагіна
 • GitLab API для пошуку та валідації

Інтерфейс GitLab

Файл плагіну Owner:Title:Branch має адресу

gitlab/{author}/{title}/raw/{branch}/{title}.js

Що дозволяє наш код

 • Плагін має версію гри
 • Користувацькі налаштування кожного плагіну
 • Підключення додаткового файлу стилів
 • Можливість підтягнути залежності (require)
 • Можливість імпортити файти (include)
 new Plugin({
  version: '0.6.0',
  require: [ 'Another:Plugin' ],
  include: [ 'AnotherClass' ],
 },
 function (plugin, events, required) {

  // Посилання на плагін-залежність
  console.log( required['Another:Plugin'] );
  // Посилання на клас з іншого файлу
  console.log( plugin.included['AnotherClass'] ); 

 });

Колбеки в методи

declare( 'Handler', {
 run: function () {
  this.button.addEvent( 'click', this.onClick.bind(this) );
 },

 onClick: function () {
   // do stuff
 }
});

Було

declare( 'Handler', {
 run: function () {
  this.button.addEvent( 'click', function () {
   // do stuff
  });
 }
});

Стало

Відмова від колбеків

declare( 'UnitHandler', {
 run: function () {
  this.unit.addEvents({
    onDeploy : this.onDeploy.bind(this),
    onMove  : this.onMove .bind(this),
    onAttack : this.onAttack.bind(this)
  });
 },

 onDeploy : function () { /* do stuff */ },
 onMove  : function () { /* do stuff */ },
 onAttack : function () { /* do stuff */ }
});

Було

Стало

declare( 'UnitHandler', {
 run: function () {
  this.unit.addListener( this );
 },

 onDeploy : function () { /* do stuff */ },
 onMove  : function () { /* do stuff */ },
 onAttack : function () { /* do stuff */ }
});

Підсумок

 • Підходи до написання додатків
  • Обмежений API
  • Підписка на події
  • Агресивне втручання в код
 • Поступове покращення коду
  • JSDoc, опис типів
  • Подрібнення методів
  • Заміна колбеків методами
 • Використання GitLab як хостингу додатків

Плагіни на JavaScript

By theshock

Плагіни на JavaScript

 • 2,935