Apache Kafka and Ruby

in data processing

Leszek Zalewski

@zalesz

Pracuję jako Team Lead w

Spis treści

 1. Apache Kafka
 2. Topics, partitions, replication i clustering.
 3. Poseidon.
 4. Przykład: API - Kafka - Consumers.

Apache Kafka

PubSub message queue system

high-throughput

scalable

durable

distributed

Cluster topology

Data structure

Quick and dirty local setup

# Pobieramy ze strony kafka.apache.org binarki i rozpakowujemy
> wget http://ftp.ps.pl/pub/apache/kafka/0.8.2.1/kafka_2.11-0.8.2.1.tgz
> tar -xzf kafka_2.10-0.8.2.1.tgz
> cd kafka_2.10-0.8.2.1
# domyślnie mamy jeden plik konfiguracyjny, dodajmy dwa nowe
> cp config/server.properties config/server-1.properties
> cp config/server.properties config/server-2.properties
# config/server-1.properties:
  broker.id=1
  port=9093
  log.dir=/tmp/kafka-logs-1
 
# config/server-2.properties:
  broker.id=2
  port=9094
  log.dir=/tmp/kafka-logs-2

Make it live

# Najpierw uruchamiamy ZooKeeper'a w jednym oknie terminala

> bin/zookeeper-server-start.sh config/zookeeper.properties
# Następnie w kolejnych oknach brokery 

# tab 1
> bin/kafka-server-start.sh config/server.properties

# tab 2
> bin/kafka-server-start.sh config/server-1.properties

# tab 3
> bin/kafka-server-start.sh config/server-2.properties
> bin/kafka-topics.sh --create \
  --zookeeper localhost:2181 \
  --replication-factor 3   \
  --partitions 6       \
  --topic brug-topic

Created topic "brug-topic".

Where's my topic?

> bin/kafka-topics.sh --describe --zookeeper localhost:2181 --topic brug-topic
  Topic:brug-topic	PartitionCount:6	ReplicationFactor:3	Configs:
  Topic: brug-topic	Partition: 0	Leader: 2	Replicas: 2,0,1	Isr: 2,0,1
  Topic: brug-topic	Partition: 1	Leader: 0	Replicas: 0,1,2	Isr: 0,1,2
  Topic: brug-topic	Partition: 2	Leader: 1	Replicas: 1,2,0	Isr: 1,2,0
  Topic: brug-topic	Partition: 3	Leader: 2	Replicas: 2,1,0	Isr: 2,1,0
  Topic: brug-topic	Partition: 4	Leader: 0	Replicas: 0,2,1	Isr: 0,2,1
  Topic: brug-topic	Partition: 5	Leader: 1	Replicas: 1,0,2	Isr: 1,0,2

Does it work?

# Producer
> bin/kafka-console-producer.sh --broker-list localhost:9092 \
  --topic brug-topic
$> 

# Consumer
> bin/kafka-console-consumer.sh --zookeeper localhost:2181 \
  --from-beginning \
  --topic brug-topic

DEMO

Poseidon

Gem for producing and consuming messages

to and from Apache Kafka

Code

Questions?

Apache Kafka with Ruby

By Leszek Zalewski

Apache Kafka with Ruby

Apache Kafka message queue.

 • 201
Loading comments...

More from Leszek Zalewski