Edukacja

Networking

Konsultacje

Blockchain Business - sieć konferencji przybliżających możliwości technologii blockchain w procesach biznesowych

Rafał Kiełbus (blockchain expert)

Piotr Beńke (CTO at IBM)

Blockchain Devs - warsztaty technologiczne we współpracy
z czołowymi uczelniami technicznymi

Blockchain Girls -

społeczność kobiet zainteresowanych wymianą wiedzy na temach blockchain

igrzyskablockchain.pl

Secret sause

  1. Pilotaż lokalnie, kilka edycji
  2. Równolegle kolejne miasta, koordynatorzy
  3. Obserwacja, ulepszenia, nowe typy
  4. Sponsorzy, partnerzy
  5. Duże eventy
  6. Wizja!

Meetup

Mapa

deck

By Bartosz Bilicki

deck

  • 236