Nowy człowiek

Curry Blake

 • urodzony w 1870 roku
 • spuścizna Azusa Streen
 • w młodości doświadczył wielu tragicznych zdarzeń
 • doświadczył śmierci żony
 • uczył się od Alexandra Dowiego
 • służbę przekazał córce 

Curry Blake

 • urodzony w 1959 roku
 • poważnie ranny w dzieciństwie
 • doświadczył śmierci córki
 • uczył się od Lestera Sumralla
 • Duchowy spadkobierca służby Johna G. Lake'a

Lekcja 1

Nowy człowiek

 • (12) Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie możecie tego znieść. 
 • (13) Lecz gdy przyjdzie on, Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Nie będzie bowiem mówił sam od siebie, ale będzie mówił to, co usłyszy, i oznajmi wam przyszłe rzeczy. 
 • (14) On mnie uwielbi, bo weźmie z mojego i wam oznajmi.

J 16:12-14

100% objawienia?

Jezus jest światłością świata

(12) Jezus znowu powiedział do nich: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość życia.

J. 8:12 UBG

Jezus jest światłością świata

 • (1) A przechodząc, zobaczył człowieka ślepego od urodzenia.
 • (2) I pytali go jego uczniowie: Mistrzu, kto zgrzeszył, on czy jego rodzice, że się urodził ślepy?
 • (3) Jezus odpowiedział: Ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice, ale stało się tak, żeby się na nim objawiły dzieła Boga.
 • (4) Ja muszę wykonywać dzieła tego, który mnie posłał, dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać.

J 9:1-4 UBG 

Jezus jest światłością świata

 • (5) Dopóki jestem na świecie, jestem światłością świata. 

 • (6) To powiedziawszy, splunął na ziemię, zrobił błoto ze śliny i pomazał tym błotem oczy ślepego. 

 • (7) I powiedział do niego: Idź, umyj się w sadzawce Siloam – co się tłumaczy: Posłany. Poszedł więc, umył się i wrócił, widząc.

 

J 9:5-7 UBG

My jesteśmy światłością świata!

 • (13) Wy jesteście solą ziemi; lecz jeśli sól zwietrzeje, czym  posolą? Na nic się już nie przyda, tylko na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. 
 • (14) Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. 
 • (15) Nie zapala się świecy i nie stawia jej pod naczyniem, ale na świeczniku, i świeci wszystkim, którzy  w domu. 
 • (16) Tak niech wasza światłość świeci przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili waszego Ojca, który jest w niebie. 

Mt. 5:13-16

My jesteśmy światłością świata!

 • (17) Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. 
 • (18) Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z prawa, aż wszystko się wypełni. 
 • (19) Kto by więc złamał jedno z tych najmniejszych przykazań i uczyłby tak ludzi, będzie nazwany najmniejszym w królestwie niebieskim. A kto by je wypełniał i uczył, ten będzie nazwany wielkim w królestwie niebieskim.

Mt. 5:17-19

Nowy człowiek

 • (17) Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; to, co stare, przeminęło, oto wszystko stało się nowe. 
 • (18) A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał ze sobą przez Jezusa Chrystusa i dał nam służbę pojednania. 
 • (19) Bóg bowiem był w Chrystusie, jednając świat z samym sobą, nie poczytując ludziom ich grzechów, i nam powierzył to słowo pojednania. 

2 Kor. 5:17-19

Nowy człowiek

 • (20) Tak więc w miejsce Chrystusa sprawujemy poselstwo, tak jakby Bóg upominał was przez nas. W miejsce Chrystusa prosimy: Pojednajcie się z Bogiem. 
 • (21) On bowiem tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą.

 

2 Kor. 5:20-21

Nowy człowiek

(1) Jako jego współpracownicy napominamy was, abyście nie przyjmowali łaski Bożej na próżno

 

2 Kor. 6:1

Nowy człowiek

 • (14) Co do mnie, nie daj Boże, abym się miał chlubić z czegoś innego, jak tylko z krzyża naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego świat jest ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata.
 • (15) W Chrystusie Jezusie bowiem ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, ale nowe stworzenie.

 

Ga. 6:14n

Nowy człowiek

 • (22) Że – co się tyczy poprzedniego postępowania – powinniście zrzucić z siebie starego człowieka, który ulega zepsuciu przez zwodnicze żądze; 
 • (23) I odnowić się w duchu waszego umysłu; 
 • (24) I przyoblec się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i w prawdziwej świętości

 

Ef. 4:22-24

Nowy człowiek

 • (9) Nie okłamujcie się wzajemnie, skoro zrzuciliście z siebie starego człowieka z jego uczynkami; 
 • (10) A przyodzialiście się w nowego, który się odnawia w poznaniu na obraz tego, który go stworzył. 
 • (11) Gdzie nie ma Greka ani Żyda, obrzezanego ani nieobrzezanego, cudzoziemca ani Scyty, niewolnika ani wolnego, ale wszystkim i we wszystkich Chrystus.

 

Kol. 3:9-11

Nowy człowiek

 • (4) Zostaliśmy więc pogrzebani z nim przez chrzest w śmierci, aby jak Chrystus został wskrzeszony z martwych przez chwałę Ojca, tak żebyśmy i my postępowali w nowości życia

 

Rz. 6:4

Nowy człowiek

 • (4) Lecz teraz zostaliśmy uwolnieni od prawa, gdy umarliśmy dla tego, w czym byliśmy trzymani, abyśmy służyli Bogu w nowości ducha, a nie w starości litery

 

Rz. 7:6

Tacy jak Bóg

(17) W tym jest doskonała miłość w nas, abyśmy mieli ufność w dniu sądu, że jaki on jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie

1 J. 4:17

Ojciec w Synu, Syn w Ojcu

 • (1) Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto wierzy we mnie, dzieł, których ja dokonuję, i on będzie dokonywał, i większych od tych dokona, bo ja odchodzę do mego Ojca


J. 14:12

Nowy Człowiek

część 2

Kto idzie za mną...

(12) Jezus znowu powiedział do nich: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość życia

J. 8:12

Bez Jezusa...?

(10) Nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów, które ja do was mówię, nie mówię od samego siebie, lecz Ojciec, który mieszka we mnie, on dokonuje dzieł.
(11) Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Przynajmniej z powodu samych dzieł wierzcie mi.

(12) Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto wierzy we mnie, dzieł, których ja dokonuję, i on będzie dokonywał, i większych od tych dokona, bo ja odchodzę do mego Ojca. (13) A o cokolwiek będziecie prosić w moje imię, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu.

J. 14:10-13

Bez Jezusa...?

(14) Jeśli o coś będziecie prosić w moje imię, ja to uczynię. 

(15) Jeśli mnie miłujecie, zachowujcie moje przykazania. 

(16) A ja będę prosił Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby z wami był na wieki; 

(17) Ducha prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi ani go nie zna. Wy jednak go znacie, gdyż z wami przebywa i w was będzie. 

(18) Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. 

J. 14:14-18

Bez Jezusa...?

(19) Jeszcze krótki czas, a świat nie będzie mnie już więcej oglądał, lecz wy będziecie mnie oglądać. Ponieważ ja żyję, wy też będziecie żyć. 

(20) W tym dniu poznacie, że ja jestem w moim Ojcu, a wy we mnie i ja w was. 

(21) Kto ma moje przykazania i zachowuje je, ten mnie miłuje. A kto mnie miłuje, będzie go też miłował mój Ojciec i ja go będę miłował, i objawię mu samego siebie.

J. 14:19-21

Kto idzie za mną...

(22) Powiedział mu Judasz, ale nie Iskariota: Panie, cóż to jest, że masz się objawić nam, a nie światu? 

(23) Jezus mu odpowiedział: Jeśli ktoś mnie miłuje, będzie zachowywał moje słowo. I mój Ojciec go umiłuje, i przyjdziemy do niego, i u niego zamieszkamy. 

(24) Kto mnie nie miłuje, nie zachowuje moich słów. A słowo, które słyszycie, nie jest moje, ale tego, który mnie posłał, Ojca. 

(25) To wam powiedziałem, przebywając z wami. 

J. 14:22-25

Bez Jezusa...?

(26) Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. 

(27) Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; daję wam nie tak, jak daje świat. Niech się nie trwoży wasze serce ani się nie lęka."

J. 14:26-27

Za darmo!

A zostają usprawiedliwieni darmo, z jego łaski, przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie

Rz. 3:24

Przez wiarę, z łaski

Dzięki któremu też otrzymaliśmy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Boga

Rz. 5:2

Jeden za wszystkich

(11) A nie tylko to, ale też chlubimy się Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego teraz otrzymaliśmy pojednanie. 

(12) Dlatego, tak jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech – śmierć, tak też na wszystkich ludzi przeszła śmierć, ponieważ wszyscy zgrzeszyli.

Rz. 5:11-12

Gdzie jest Jezus?

Lecz wy z niego jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem;

1 Kor. 1:30

W Nim

Lecz dzięki Bogu, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i roznosi przez nas woń swojego poznania w każdym miejscu.

2 Kor. 2:14

W Nim

Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; to, co stare, przeminęło, oto wszystko stało się nowe.

2 Kor. 5:17

Nowy człowiek

By Bartosz Bilicki

Nowy człowiek

 • 266