Web Performance

Web Performance

1 april 2016, EYE Amsterdam

web performance

Animation Performance

  • nieuw standaard: HTML5/CSS3
  • knelpunt workflow tussen ontwerp en ontwikkeling

web performance

The Illusion of Speed

Gevoelde snelheid

web performance

Verkort de wachttijd aan het begin

Toon alvast statische content
 voordat alles geladen is.

Geef feedback, dat content opgehaald wordt.

web performance

Verkort de wachttijd aan het einde

"Lazy Loading" van afbeeldingen:

Bestand wordt pas opgehaald en geladen zodra het in de viewport komt

web performance

Webfonts

Lettertype als een webservice

web performance

Webfonts

... zijn in mobiel netwerk vertragende factor.

Standaardinstelling: Lazy loading

Alternatief: Javascript voor preloading

Advies: fallback met standaardlettertype

web performance

Responsive Webdesign (RWD)

Content past zich aan alle viewports aan 

Altijd & overal relatieve eenheden

Performance & smartphone: trage netwerkverbinding

Voor smartphones ook kleine afbeeldingen
en download bestanden aanbieden

web performance

HTTPS en HTTP2

web performance

HTTPS

verificatie & encryptie

verbetering technologie: nauwelijks trager dan HTTP

web performance

HTTP2

Hypertext Transfer Protocol 
versie 1 sinds 1991

web performance

Performance as business case

web performance

web performance

Taalkloof tussen ontwikkelaars en opdrachtgevers

"4 dagen nodig om laadtijd van 2 seconden
naar 1.8 seconden terug te brengen."

web performance

"4 dagen nodig om X procent meer bezoekers te behouden,
die anders waren afgehaakt."

Behandel performance
als integraal onderdeel van het product, niet als sluitstuk.

web performance

Web Performance

By bernhard

Web Performance

  • 179

More from bernhard