Utopie

Stand van zaken 2023

Ruimte voor idealen

Een ruimte die door idealisten gebruikt kan worden om te ontmoeten, werken en organiseren.

Utopie

Coöperatie

 • Exploiteert het cafe
 • Heeft 4 medewerkers
  • Robert (café)
  • Kim, Selina (verhuringen)
  • Neriman (schoonmaak)
 • Alle advocaten zijn lid
 • 3 leden zijn niet advocaat 

Stichting

 • ANBI status
 • Kan subsidies en donaties ontvangen
 • Coöperatie bestuur is tevens stichtingsbestuur


   

Advocaten

 • Recht voor Idealen
 • Opgericht samen met de coöperatie
 • Inmiddels 5 leden in het maatschap

Verhuringen

De inkomsten door verhuur van Grandcafé, zaal of café vormt het ruggegraat van de Utopie.

Groepen en organisaties die niet het volle tarief kunnen opbrengen, kunnen korting krijgen.  

twintigdrieentwing

By bernhard

twintigdrieentwing

 • 170