Biblioterapi

Först några fakta:

Läsare i allmänhet:

Har högre akademiska meriter.

Har i allmänhet god hälsa.

Har lättare att få och behålla ett arbete.

Har högre lön.

Skiljer sig mindre.

Begår färre brott.

Studier visar att läsare av skönlitteratur utvecklar emotionell intelligens som hjälper till när vi måste ta etiska ställningstagande.

Läsandet ökar den vita hjärnmassan

 

 

 

 

 

 

 

De områden i hjärnan som påverkas positivt är kopplade till minne, stressreduktion, sömn, vokabulär, empati och sociala färdigheter.

Bättre förbindelser och funktion i

det centrala nervsystemet.

Läsandet påverkar de djupa strukturerna i hjärnan.

 

(Precis som spelande också gör.)

 

 

Dessa områden har man forskat kring

och hittat positiva resultat:

 

Demenssjukdomar

Depression

PTSD

Panikångest

"Men Jag tycker ju att det är tråkigt att läsa?"

Eller är du bara otränad i det?

Läsning är en muskel, i början så känns det motigt att gå ut och springa

men gör man det varje dag och bygger upp musklerna så kommer det snart att gå lättare.

Det kanske till och med frigör lite endorfiner?

 

Sex minuter av läsning

reducerar den negativa stressen med 68 %.

- University of Sussex

 

 

Forskarna tror att vi försöker balansera stress med att göra saker som är avslappnande "easy fun"

men att vi då snabbt går från stress till uttråkning.

 

Människor som gör saker som anses "avslappnande" svarar generellt att de mår sämre. De känner sig omotiverade, mindre självsäkra och mindre engagerade.

 

 

Läsande är Hard Fun ->

"Hard Fun"

Läsande är alltså "hard fun" (svårroligt)? 

 

Det kräver Fokus + Optimism + Förbättring

(över tid).

 

Vi upplever att vi är mer alerta och positiva efter

att ha gjort något svårroligt.

 

Källa: McGongigal, Jane. (2011)

Reality is broken.

Biblioterapi

Biblioterapi är användandet av litteratur för att främja psykisk hälsa.

Läsning och reflektion av texter

hjälper individer att 

få nya insikter

öka förståelse för sig själv och andra.

 

 

Jag, en av David Levithan

Vi läser första kapitlet av Jag, En av David Levithan tillsammans.

Därefter lånar ni hem boken och läser på egen hand.

 

Här har ni möjligheten att delta i diskussioner kring innehållet och era tankar kring den.

 

B

By Bessemerbiblioteket

B

  • 72
Loading comments...

More from Bessemerbiblioteket