Vetenskapligt

skrivande

Vetenskapligt skrivande:

följer en särskild struktur

 

ska vara väl underbyggt med källor

 

ska visa att du kan söka information

i ett komplext informationsflöde

 

Vi går igenom:

 

Vad är forskning?

Informationssökning

Struktur

Källhänvisning/förteckning

Tips!

 

Vad är forskning?

All forskning vilar på annan forskning och vilar på en idé om transparens och öppenhet.

- Sir Isaac Newton

Det är därför det finns formalia kring hur man skriver och hur man redovisar sina källor.

Harvardsystemet

Oxfordsystemet

Det finns även dålig forskning

och plagiat.

Att inte ange källan

 

Att använda för lite underlag

 

Att välja och vraka bland resultat

 

Är det en relevant fråga?

 

Kan forskningen upprepas?

Ett exempel på dålig forskning

Dr. Ancel Keys

1961

1984

2014

Informationssökning

Källhanteringen startar här.

 

Surfa inte, sök!

 

Var fantasirik, öppen och disciplinerad

 

Använd dig av både källkritik och källtillit

 

Informationssökning

Vikta och värdera dina sökord

Hur säger vi i dagligt tal?

Hur säger forskare?
Journalister?

Experter?

 

Är ordet ålderdomligt eller modernt?
Formellt eller informellt?
Ligger det någon annan värdering i ordet?

Exempel: Hur är det att vara gammal?

 

 • Synonymer: gammal, åldring, senior, pensionär, gamling, gubbe/gumma. nestor.
   
 • Homonym: gammal =ålderdom gammal=omodern
   
 • Eufemismer: På ålderns höst, till åren kommen
   
 • Definition: Läran om åldrandet - Gerontologi
  Åldringsjukvård: Geriatrik

   
 • Förknippade ord: pension, servicehem, demenssjukvård, matleveranser, etc.

Var kan du söka?

DIVA

Biblioteks-katalogen

Databaser

Retriever

Fjärrlån/Libris

Google scholar

Youtube

Poddar/Bloggar

Experter?

DOAJ

Disposition/struktur

 

Det akademiska skrivandet följer en struktur som är specifik för varje typ av text som du ska framställa.

Det finns dock allmänna förhållningsregler.

 

Texten ska vara saklig, korrekt och opersonlig.

 

Den ska inte innehålla stavfel eller dålig grammatik

och tänk på att punktuera rätt.

Använd inte värdeladdade ord

"Det här är jättespännande att forska kring."

"Det var skitsvårt att hitta någon bra källa"

 

Använd inte vaga ord

"Man kan se att det finns en korrelation mellan"

 

Använd gärna fackbegrepp men

inte talspråk eller slang.

Ny tanke - nytt stycke

 

För att göra texten lättare att läsa använd principen ny tanke - nytt stycke.

 

Följ i övrigt den struktur som är lämplig för din typ av text. Normalt ser akademiska texter ut så här: Inledning, Syfte, Frågeställning, Huvuddel, Avslutning, Källor och Bilagor

Inledande text

 

Titelsida

Abstract/sammanfattning

Innehållsförteckning

Huvuddel

Inledning

Syfte

Teori

Metod

Material

Resultat

Diskussion

Avslutning

 

Dessa kan variera

Avslutande del

Referenslista

Eventuella bilagor

Källor och hur vi hanterar dessa

 

Allt du bygger kunskap på är en källa

och ska redovisas i ditt arbete.

I den löpande texten gör du en källhänvisning och i slutet av ditt arbete skall det finnas en alfabetisk förteckning över de källor du har använt.

 

Beroende på vilket referenshanteringssystem du använder ser källhänvisningen olika ut.

Harvard eller Oxford

Exempel Harvard:

Frans de Waal (2009, s. 86) tar som exempel ylande vargflockar och schimpanshannar som skränar tillsammans som liknelse för den samhörighet vi känner när vi spelar musik tillsammans.

Eller:

Vargflockar som ylar i kör kan jämställas med den samhörighet vi känner när vi spelar musik tillsammans. (Frans de Waal, 2009, s. 86)

Exempel Oxford:

Frans de Waal tar som exempel ylande vargflockar och schimpanshannar som skränar tillsammans som liknelse för den samhörighet vi känner när vi spelar musik tillsammans. ¹

___________________________

¹  Frans de Waal, 2009, s. 86

Källförteckning

 

Tryckta källor:

de Waal, Frans. (2009). Empatins tidsålder, hur naturen lär oss skapa ett humanare samhälle. Stockholm. Karneval.

Virtuella källor:

Rydell, Malena. Bruce Springsteen: Born to Run.

http://www.dn.se/dnbok/bokrecensioner/bruce-springsteen-born-to-run/

Datum 1: 2016-09-28
Datum 2: 2016-09-27

Tips!

Fråga en bibliotekarie!

 

Kolla in vår hemsida!

 

 

Vetenskapligt skrivande (idrott)

By Bessemerbiblioteket

Vetenskapligt skrivande (idrott)

 • 489
Loading comments...

More from Bessemerbiblioteket