Women are cooler

than men!

Biblioteket har haft äran att föreläsa för 

er i början av varje läsår sedan 2017

 

Bibliotekets verksamhet ska stödja lärare och elever inom två områden.

 

MIK och LOS

Välkomna!

 Fyra trender    -  "Sanningens sönderfall"

En ökad oenighet om fakta och tolkning av data där den samhälleliga konsensusen har utmanats.

En återkommande sammanblandning av fakta och åsikter där fakta ofta utmålas som åsikter för att därmed kunna ifrågasättas.

1.

2.

3.

4.

En tendens att ge större utrymme åt åsikter i samhällsdebatten istället för faktabaserade påståenden.

En minskande tillit till centrala informationskällor som till exempel myndigheter och massmedia, som tidigare setts som pålitliga faktakällor

Minns ni förra året?

Women are cooler

than men!

Åsikt? Faktum? 

 Korta påståenden kan ibland vara svåra att säga något om.

Vi behöver perspektiv och kontext.

Många kvinnor fryser på kontoret för att luftkonditioneringen är inställd efter en man som väger 70 kilo.

Fakta!

Kvinnor har mindre muskelmassa och en lägre metabolism som gör att de inte producerar lika mycket kroppsvärme!

"De elever i undersökningen som visade sig bäst på att skilja fakta från åsikter på nätet hade föga förvånande fått mer undervisning i källkritik och i att jämföra olika sajters tillförlitlighet."

Tidskriften Läraren

Senaste PISA-undersökningen

alltså siffror från 2018.

"Unga har svårt att skilja på fakta och åsikter"

Kritiken mot PISA-undersökningen har bland annat ifrågasatt om det går att jämföra undervisning på ett globalt plan.

I tester har det även visat sig att vuxna har svårt att skilja på åsikter och fakta.

                                              - Pew Research

 

 

Det är svårare att se skillnad

om det är en åsikt som man själv delar.

 

Det är svårare att se skillnad om åsikten

skrämmer eller upprör.

 

 

Våra hjärnor utsätts dagligen

för en  tsunami av data!

Vi spenderar mer tid online än tidigare.

 45 timmar per vecka för svenska 15-åringar.

Det kan vara svårt att se skillnad när åsikten tar avstamp från fakta.

 

 

2020 begicks 296 000 brott gentemot person enligt Brottsförebyggande rådet.

Sverige blir alltmer farligt att leva i på grund av det ökande våldet!

Jämfört med 2019 så handlar

det om en ökning på 2 %.

Åsikter behöver inte vara osanna!

 

 

Det finns 1,4 miljoner katter i Sverige enligt Agria

och ca. 956400 hundar.

Katten är ett älskat husdjur i Sverige.

Katter är bättre än hundar.

Jorden skapades av Gud på 7 dagar.

- Icke bevisat, därmed inte ett faktum.

I Kristendomen tror man att gud skapade  jorden på 7 dagar.

- Är däremot ett faktum.

Om det är fakta beror ibland på vinkeln.

"Vadå, får man inte tycka vad man vill?"

 

Åsiktsfriheten är grundlagsskyddad och innebär

rätten att hysa åsikter och fritt få uttala dessa.

Åsiktsfriheten innefattar

 

Yttrandefrihet

Mötesfrihet

Demonstrationsfrihet

Föreningsfrihet

Religionsfrihet

Du har rätt till din åsikt men

får du "fakta" hur du vill?

 

 

Diskussionsfrågor

ta  fem minuter och fundera över följande frågor.

Varför är det svårt att skilja på fakta och åsikter?

 

Är det "sanningens sönderfall" som påverkar?

Fakta!

Fakta är alltså det som kan bevisas

och det som är sant.

 

Det som kan ändra ett fakta är forskning som kullkastar hypotesen/teorin eller

andra typer av landvinningar.

Pluto var en planet 1930 - 2006.

 

I augusti 2006 ändrade

International Astronomical Unions  (IAU) vad som kännetecknar en planet och Pluto saknar en av de tre kännetecknen därför är den  nu en dvärgplanet.

 

Debatten är synnerligen vid liv och forskare vid NASA hävdar att den bör återfå

planetstatus igen.

Psykologi påverkar

 

Vi har svårare att urskilja fakta från åsikter om

det är direkt riktat till oss själva:

e-mail, SMS, IM

där samtalstonen inte är modererad: kommentarsfält, chat.

 

 

 

Studier har visat att goda läsare offline inte alltid är goda läsare online.

 

 Online läsning är icke-linjär och ligger så pass nära informationssökningen att de kan tangera varandra.

 

 PISA-undersökningen  visar också att ju mer digital teknik eleverna använder desto sämre läsare blir de.

 

  

 

En god grund i analoga läsfärdigheter har en påverkan på de digitala färdigheterna.

"Numerous studies have shown that younger generations might be quite familiar with technology; however, “digital natives” are not necessarily always equipped with adequate skills in terms of access to and use of digital information"

 - Developing Literacy skills in a digital world

Vad kan vi praktiskt göra?

Fakta, Fejk och Fiktion av Thomas Nygren

Hur kan lärare stimulera medborgarliteracitet?

Läraren ger kontext och kunskapsbas innan sökningen för att underlätta kritiska

förmågor baserat på sin ämneskunskap.

 

Att hjälpa till med arbetsgången i sökningen, guida eleverna och jämföra fakta mot andra källor. Att tidigt identifiera upphovsmannen är också av vikt.

 

 

TÄNK TILLSAMMANS

 

Sök tillsammans

 

Tolka sökresultat tillsammans

 

Avkoda webbsidor tillsammans

 

 

Diskutera perspektiv och kontext tillsammans

Arbeta in en tröghet i sökningen,

 

det ska inte gå fort!

 

 

Det ska inte heller vara bara att klippa och klistra in resultaten. Bromsa upp och använd S-färdigheterna:

Sålla, Sovra, Sortera, Systematisera

Strukturera och Sammanställ

Moment i informationssökning

i betaldatabaser:

 

 

1. Initiation

2. Selektion

3. Utforskning

4. Formulering

5. Kollektion

6. Sökning avslutas

Bidra med ett vuxenperspektiv

 

"Vad vet jag redan?"

 

"Vem bör sitta inne med uppgiften?"

 

"Vem litar jag på?"

Tack för att ni lyssnat!

Fortsätt vara nyfikna och tänka kritiskt!

Bessemer Storföreläsning ht 2021

By Bessemerbiblioteket

Bessemer Storföreläsning ht 2021

  • 359