En process där något tillverkas, en process där människor utvecklas som individer.

Vad är kreativt skapande?

"Då vi anser att varje individ är unik måste vi ge dem möjligheten till att finna inre motivation, genom att erbjuda dem ett varierat och lustfyllt lärande. Vi måste då ta tillvara på elevernas olika intressen och ge dem möjligheten till att uttrycka sina inre känslor och tankar genom att ta tillvara på den skapande verksamheten"

Varför är det viktigt?

Källa: https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/28147/1/gupea_2077_28147_1.pdf

Skapande verksamhet främjar utveckling av personlighet, inre värld, kognition, tänkande och fantasi.

Skapande verksamhet har betydelse för utveckling av färdigheter och kunskaper som språk, matematik, naturkunskap samt motorik.

Vad händer i kroppen när du är kreativ?

Att skapa skärper sinnet och ökar din minnesförmåga.

Människor som använder kreativa uttryckssätt,

som målning, teckning och skrivning löper mindre risk

att drabbas av demens och psykisk ohälsa som äldre. 

1. Sänker stressnivåerna

2. Ökar din kreativa förmåga

3. Minskar risken för demens

4. Övar upp finmotorik och problemlösarförmåga

5. Fungerar emotionellt läkande

6. Stimulerar positivt tänkande

Källa: https://www.tesserabrandon.com/health/benefits-painting-brain-mental-health/

"Jag är inte bra på att måla eller teckna"

Att uttrycka sig med kreativa medel som teckning eller målning handlar inte om ifall du är bra på det eller inte (om man med bra menar att avbilda något verklighetstroget). 

 

Det handlar om att få utlopp för känslor och tankar genom att vara fysiskt kreativ. Att hitta sin förmåga att gå in i ett skapande där stress och oro inte får rum. 

 

Om man begränsas mycket av sin känsla av att vara dålig på att måla kan det vara bra att helt gå in i abstrakt skapande. Tänka mer på färg, form och struktur än på motiv. 

Tips för att komma igång

Måla till musik

Måla det du ser

Måla en dröm

Bestäm dig för att använda en färg per dag

Bestäm dig för att använda en form

Måla mellanrummen

Vänd motivet upp och ner

Kubism - måla i kantiga former

Inspireras av

mästarna

Impressionism - måla det du ser

Expressionism -

måla det du känner

Surrealism - måla över-realistiskt

Prova på att måla

 

Prova på att virka

 

Prova på att skulptera

Låna hem

Material för att kunna:

Skissa

Måla

Virka

Skulptera

 

deck

By Bessemerbiblioteket

deck

  • 71
Loading comments...

More from Bessemerbiblioteket