makt, media & Propaganda

Vad är makt?

Makt är ett sociologiskt, teologiskt, organisationsteoriskt och filosofiskt begrepp som beskriver förmågan att driva igenom sin vilja trots motstånd." - Wikipedia

Den fjärde statsmakten?

Den första statsmakten:

 

Den andra statsmakten

 

 

Den tredje statsmakten:

 

 

REGERINGEN

Enligt Wikipedia så finns det olika typer av maktmedel:

 

1) Retorisk förmåga. 2) Kunskap (okunnighet är vanmakt). 3) Prestige och status. 4) "Närhet till makthavarens öron". 5) Kontroll av produktionsmedel. 6) Kontroll över opinionsbildning.

Medias uppdrag är att granska makten

Tänker

Observerar

Känner

Blir tillsagd

Diktatur

Vad är det som avgör vad vi tror på,

vilken information blir vår sanning?

Känslor styr hur vi uppfattar information 

Källkritisk metod

Sociala medier

Hur nyheter framställs påverkar hur vi känner inför dem. Det kan till och med påverka vårt perspektiv på vad som är fakta.

Det leder oss till propaganda...

Vad är det första du tänker på när du hör ordet propaganda?

Är det något positivt eller negativt eller kan det vara både och?

Kan du komma på något sammanhang när propaganda har använts?

Har du sett någon propaganda nyligen?

2.

4.

3.

1.

5.

VAD ser vi på bilden? 

 

HUR tolkar vi det vi ser på bilden?

 

VEM ligger bakom bilden?

 

VILKET är bildens budskap?

Propaganda som spelar på känslor vill väcka starka känslor i dig som rädsla, hopp, ilska, sympati, avsky och upphetsning.

När vi känner starkt blir vi mer mottagliga för propagandans budskap.

Knep som används är:

färgsättning (val av färg, kontrastfärger)

 

Ljussättning och färgkorrigering (mjukt ljus/ljusa färger = positivt, kallt ljus/mörka färgtoner = negativt/dramatiskt)

 

Bilder som väcker känslomässiga associationer

 

Ett tilltal som uppmanar till känslomässiga reaktioner

 

Dramatisk musik i rörlig bild

Den här propagandatekniken vill skapa ett vi-och dem-tänk för att "söndra och härska".

Knep som används är:

Skapa en motståndare genom att peka ut en person eller grupp

 

Rita karikatyrer av motståndaren

 

Skapa metaforer som avporträtterar motståndaren på ett motbjudande sätt

 

Smutskasta motståndarna och avhumanisera dem

 

Glorifiera och ena den egna gruppen

Samma forskningsstudie - två löpsedlar

Bertil Kugelberg, Svenska arbetsgivarföreningen, gör Hitlerhälsning?

Propaganda tar komplexa problem och företeelser och beskriver dem med enkla förklaringar och lösningar.

Knep som används:

Strunta i att nyansera genom att bara visa upp en vinkel av något

 

Bildmanipulation som retuschering eller beskärning

 

Ta bilder ur sitt sammanhang för att skapa ny betydelse

 

Låta trovärdiga personer eller experter komma till tals för att skapa legitimitet

Den här sortens propaganda vill tala direkt till dig genom din tillhörighet som familjemedlem, din etnicitet, dina intressen och hobbys, men även genom att tala till dina värderingar och förhoppningar om framtiden

Knep som används är:

Paketera budskapet med en typ av bildreferens och estetik som målgruppen känner igen och tilltalas av

 

Använda sig av kändisar eller populärkulturella referenser som målgruppen ser upp till eller gillar

 

Måla upp en bild av en värld där målgruppen vill vara och kan känna sig omtyckt och värdefull, ofta genom könsstereotypa normer

Vi har många sätt att påverka och föra fram våra budskap

Positivt eller negativt

 

Bilders budskap kan bli farliga när extremister använder dem för att värva sympatisörer. För att få god motståndskraft mot antidemokratisk propaganda behöver vi bli duktiga på att förstå hur propagandabilder och propagandafilmer är uppbyggda. Genom att börja reflektera aktivt över detta, och sätta ord på det vi ser, blir vi skickligare på att upptäcka hur det bakom en bild eller film kan dölja sig ett ideologiskt budskap som vi kanske inte uppfattade från början.

Vi lever i en informationsparadigm

 

Färdigheter i källkritik och informationshantering

är viktigare än någonsin!

 

 

Din källkritiska verktygslåda

VVV-regeln

Vem säger Vad och i Vilket syfte?

Kolla vem som ligger bakom en nyhet!

 

Lär dig känna igen vanliga retoriska knep.

Kolla om det du läser eller hör svarar på de sex frågorna:

Vad? Var? Vem? När? Hur? och Varför?

"En god nyhet är inte en nyhet"

TRADITIONELL NYHETSMEDIA

"Tredje statsmakten"

 

Fri press

 

Pressetik - ansvarig utgivare (PO), (PON)

 

Public service

 

obunden - objektiv

 

TT/Reuters/AP

 

Vad är journalistens uppgift?

Att svara på frågorna: Vad? Var? Vem? När? Hur? Varför?

 1. Journalistens första förpliktelse är mot sanningen.
 2. Journalistens första lojalitet är till medborgarna.
 3. Journalistens disciplin är verifiering.
 4. Journalisten måste hålla sig fristående från dem som ska bevakas.
 5. Journalisten måste agera självständig bevakare av makten.
 6. Journalisten måste ge ett forum för öppen kritik och kompromiss.
 7. Journalisten måste sträva efter att göra det viktiga intressant, och relevant.
 8. Journalisten måste hålla nyheterna överblickbara och proportionerliga.
 9. Journalisten måste tillåtas följa sitt personliga samvete.

Journalistisk etik:

 1. Ge korrekta nyheter
 2. Var generös med bemötanden
 3. Respektera den personliga integriteten
 4. Var varsam med bilder
 5. Hör båda sidor
 6. Var försiktig med namn

Pressetik och redaktörens ansvar:

Hoten mot den fria pressen

Internet - "pappersdöden"

Trump - "pressen är folkets fiende"

Putin - mördar journalister

Saudiarabien - Khashoggi

Information overload.

Politiska färger och ideologier påverkar media

alt. right och alt. left

Etablerade partier - Blått och rött, höger och vänster (men tvärtom i USA!)

 

Extrem höger - Extrem vänster

P.K.

Används som ett skällsord idag men vad står det för egentligen?

Public service

 

Vad står public service för?

 

 

 

 

 

 

 

Fråga: Hur ofta tar du del av nyheter och

från vilka kanaler?

 

Den fjärde statsmakten

Internet är den främsta nyhetskällan

 

Sociala medier sprider snabba nyheter

 

"Chain of events" har förändrats

 

Arabiska våren & kuppförsök i Turkiet

 

Mängden information är svår att förhålla sig till

 

Algoritmer styr sökmotorer och sociala medier

SOCIALA MEDIER OCH MAKT

 • Om du fått kompensation i produkter eller pengar för att skriva om ett företag ska inlägget direkt märkas ut som ”sponsrat” eller ”reklam”.
 • Om du har så kallade ”affiliatelänkar” i ditt inlägg ska inlägget direkt märkas ut med ”inlägget innehåller annonslänkar/affiliatelänkar”.
 • Om du fått produkter från ett företag, en goodiebag eller pressutskick bör inlägget märkas med ”pressutskick, jag har fått detta” eller liknande.

Reklam och sponsrade inlägg

(ROI = 650%)

Vad säger marknadslagen?

De nya makthavarna

Är stora följarantal = makt?

När sajten nyheter24 listade Sveriges 100 mest inflytelserika unga 2016 var 38 av personerna på listan sociala mediaprofiler. 

Men på Fokus lista över Sveriges 100 mäktigaste personer 2016 toppas listan av politiker och näringslivsledare. 

Så vad är makt egentligen?

Kan man mäta makt eller inflytande?

Med makt att påverka kommer ett ansvar, eller?

Propaganda

By Bessemerbiblioteket

Propaganda

 • 122
Loading comments...

More from Bessemerbiblioteket