Skrivarhjälp

Informationssökning

Källhantering

Referenssystem

Tips och trix

Vad ska vi prata om?

Informationssökning

Vilka är dina pålitliga informationskanaler?

 

Samla sökord

 

Databaser

KÄLLTILLIT

Vilka informationskanaler litar du på?

 

Peer reviewed forskning (google scholar, DiVA)

Seriös journalistik (med redaktion/redaktör och pressetik)

Staten (i Sverige i alla fall)

Myndigheter (Krisinformation t.ex.)

Oberoende mediehus (som TT, Reuters, ATP o.s.v.)

sökord

Databaser

Mediearkivet Retriever -

Artikeldatabas som nås via länk på din skoldator. Här kan du söka i svenska, nordiska och utländska tidskrifter, magasin och sociala medier. Databasen söker även inom film och rörlig medier samt låsta premium- och plusinnehåll på webben.

En databas är en ordnad samling av något, till exempel webbsidor, bilder, länkar o.s.v. Google är ett exempel på en fulltextdatabas. Den indexerar och ordnar olika webbsidor så att de blir lätta att hitta med hjälp av ämnesord. Bibliotekskatalogen är ett exempel på en referensdatabas. Där finns bibliotekets medier ordnade och information om var man hittar dem i biblioteket.

Tips på databaser

Källhantering

Skapa ett käll-dokument tidigt!

 

Källkritiskt förhållningssätt - VVV-regeln

 

Gå tillbaka till primärkällan

För käll-dagbok - Ta för vana att anteckna källhänvisning varje gång du hittar en ny källa eller använder information ur en källa.

håll koll på dina källor

Försök hitta primärkällan om möjligt

Håll reda på vilka källor du använder och ha alla uppgifter om källan/orna samlade

så att du inte behöver efterskapa en källförteckning i slutet av ditt arbete.

Kom ihåg att även inkludera muntliga och virtuella källor i din lista.

Gör även en tydlig markering i din text där källhänvisningen ska in.

tänk Källkritiskt

VEM säger VAD och i VILKET SYFTE?

Kontrollera vem som ligger bakom informationen i källan.

iis.se

whois.com

Finns det trovärdiga källhänvisningar?

Finns det sidhistorik?

Stämmer informationen i jämförelse med övriga källor?

 

Finns det ett tydligt syfte bakom informationen?

Är den tendensiös?

rEFERENSsystem

Undvik att plagiera

 

Referatmarkörer och citat

 

Harvard eller Oxford eller APA?

Att använda information från en källa utan att göra en källhänvisning kallas för plagiat. Det är fusk och kan innebära att du i värsta fall stängs av från din utbildning.

Plagiat

Det räcker alltså inte att skriva om en text med egna ord.

Urkund

Läs gärna: Urkunds plagiathandbok (pdf)

Det ska alltid tydligt framgå vem som tycker vad,

om det är du eller någon annan.

påstår

hävdar

undersökt

utforskat

skrivit/sagt

i motsats till

i jämförelse med

Referatmarkörer = citation verbs

According to
Comments
Concludes
Denies
Emphasizes
Explains
Holds the position
Illustrates
Suggest

Indicates
Maintain
Notes
Observes
Points out
Propose
Remarks
Show
State

"Life is tough, my darling, but so are you." - Stephanie Bennet-Henry

Citat/Quote:

According to librarian Emma Lindgren, you always put a direct quote within quotation marks.

Harvard * oxford * apa?

APA är en variant av Harvardmodellen och liknar denna väldigt mycket. Det finns dock vissa mindre skillnader i hur man skriver källor i källförteckningen. 

APA står för American Psychological Association

Fotnotssystem / Parentessystem

Oxford:

Efternamn, Förnamn Titel. Upplaga. (Förlagsort: Förlag. År). 

Harvard:

Efternamn, Förnamn. (År). Titel. Upplaga, Förlagsort: Förlag.

APA:

Efternamn, Förnamn. (År). Titel (upplaga). Förlagsort: Förlag.

Tips och trix

Lär dig hitta på Bessemerbibliotekets hemsida

 

Lär dig hur din informationssökningsprocess ser ut och slipp stressa i onödan.

 

Några användbara knep i Word

 

 

isp

InformationsSökningsProcessen

Boka en bibliotekarie!

Lär dig hur en uppsats struktureras.

Du kommer se att det finns många hjälpmedel i Word för att följa en akademisk struktur. 

Låt oss titta på ett exempel av hur man formaterar och strukturerar text i Word.

Lite mer info finns här

och här

Skrivarhjälp

By Bessemerbiblioteket

Skrivarhjälp

  • 354
Loading comments...

More from Bessemerbiblioteket