MIK

Medie- och informationskunnighet

Media and information literacy

Vi vill lägga till...

Flödes-kunnighet

Medierådets MIK-ekologi

Att vara flödeskunnig innebär att förstå hur våra flöden skapas och hur det påverkar oss.

Kan vi lita på det vi tror att vi vet?

Hur många månar har jorden?

Hur många sinnen har människan?

Är jorden platt?

Jorden är inte rund,

den är en sfäroid.

Allting vi ser, hör, läser och tar del av måste vi ifrågasätta...

Så här skapades Obama-videon.

Hur kollar jag vem som ligger bakom informationen?

Även bilder kan kollas!

Är det verkligen honom jag har chattat med?

Lita inte på första intrycket!

kolla URL:en

Lögner, vandringssägner och propaganda

Hur vet man om en nyhet är falsk?

Vandringssägner

Urban legends

Kännetecken på en vandringssägen är det har hänt en person som någon känner men på avstånd. Det är något ovanligt som har hänt och de finns ett inslag av varning.

Propaganda

Har ett särskilt bildspråk och vill påverka inte informera.

Tänker

Observerar

Känner

Blir tillsagd

Diktatur

Sociala medier

Vad är det som avgör vad vi tror på, vilken information blir vår sanning?

Känslor styr hur vi uppfattar information

Tänker

Observerar

Känner

Blir tillsagd

Traditionell vetenskaplig metod

 

Vi har ett större ansvar som nyhetskonsumenter

idag än tidigare generationer.

Kunskapsresistens

Faktatrötthet

Information overload

Intellektuell isolering

The Internet never sleeps!

24 timmar om dygnet

7 dagar i veckan

Informationssökning är kopplat till känslor

Hur nyheter framställs påverkar hur vi känner inför dem. Det kan till och med påverka vårt perspektiv på vad som är fakta.

Massmedia har kallats den tredje statsmakten, är det fortfarande sant?

Kan sociala medier kallas för den fjärde?

Det finns ett syfte bakom allt som dyker upp i vårt flöde. Att påverka oss, få oss att agera eller få oss att köpa.

"Sälj grej med tjej"

Desinformation, Fake news

Desinformation

Information

Skapa falska nyheter - inte så svårt!

 

 

 

 

 

 

 

https://www.breakyourownnews.com/

 

Fake news/ Dark news?

Tradering

Primära källor

Sekundära

Tertiära

Försök att hitta den första källan!

Hur gör jag för att inte bli lurad?

Lär dig hur man kollar upp saker

 

Vem ska jag fråga?

 

Vem kan jag lita på?

Vilka nyhetskanaler kan man lita på

och vilka bör man känna till?

Skogsbrand?

 

https://www.krisinformation.se/detta-gor-samhallet/vad-ar-en-kris/vma-sa-varnas-allmanheten

Public service

Nationalencyklopedin

Wikipedia

viralgranskaren.se

 

snopes.com

Den traditionella källkritiken

Förförståelse och kontext

1. Äkthet

2. Tidssamband

3. Beroende

4. Tendens

Förstå hur Internet och webben är uppbyggd:

URL-kunskap, Algoritmer

​Hur hemsidor, webbsidor, siter indexeras.

​Hur sökmaskiner fungerar.

Känna till bildspråket som hör till propaganda och reklam

Propaganda vill inte informera utan påverka!

Din källkritiska verktygslåda

VVV-regeln

Vem säger Vad och i Vilket syfte?

Kolla vem som ligger bakom en nyhet!

 

Lär dig känna igen vanliga retoriska knep.

Kolla om det du läser eller hör svarar på de sex frågorna: Vad?, Var?, Vem?, När?, Hur? och Varför?

"En god nyhet är inte en nyhet"

Till sist vill jag tacka för er uppmärksamhet!

 

TACK!

Copy of deck

By besskirsi

Copy of deck

  • 1,573