Yttrandefrihet

i relation till etik, upphovsrätt och censur

 

Vad gäller och vad behöver jag veta?

 

Artikel 19 i Mänskliga rättigheterna

"Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser."

Frihet att ha åsikter - rätt att yttra dem?

Artikel 1 i Mänskliga rättigheterna

 

"Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap. "

Inskränkningar i Yttrandefrihet

 

Inskränkningar som finns i de flesta länders yttrandefrihet gäller brott mot upphovsrättslagar, uppvigling, förtal, förolämpning, olaga hot, spioneri, olaga våldsskildring.

  • "...hänsyn till den nationella säkerheten,
  • den territoriella integriteten eller den allmänna säkerheten,
  • till förebyggande av oordning eller brott,
  • till skydd för hälsa eller moral,
  • till skydd för annans goda namn och rykte eller rättigheter,
  • för att förhindra att förtroliga underrättelser sprids eller
  • för att upprätthålla domstolarnas auktoritet och opartiskhet".

I Sverige har vi också Hets mot folkgrupp som en inskränkning.

Jag får alltid säga vad jag tycker?

 

 

JA

NEJ

 

Min lärare hade på sig en så rolig t-shirt,

 

får jag ta en bild på den?

 

 

JA

NEJ

 

Jag kan ta en bild på min kompis

 

och lägga ut den på Insta utan att fråga om lov?

JA

NEJ

Jag skulle vilja spela Somewhere over the rainbow i

samband med min presentation, får jag det?

JA

NEJ

Kanske?

Jag har hittat ett par bilder som skulle nästan perfekt illustrera mitt argument, kan jag ändra lite i den?

JA

NEJ

Kanske?

Jag har koll på vad som gäller med GDPR!

JA

NEJ

Kanske?

JA

NEJ

Kanske?

I dagens samhälle så är 70 år efter upphovsmannens död för lång tid att skydda ett verk?

Upphovsrätt täcker kreativa verk som uppnår verkshöjd.

 

Skaparen av verket har ensamrätt att bestämma över

hur verket ska användas.

 

 

OBS!

upphovsrätt skiljer sig mellan olika delar av världen.

Verkshöjd

Verkshöjd är ett juridiskt begrepp som används om kreativa verk.

 

Ett verk når verkshöjd om det är originellt,

individuellt och självständigt.

 

Det är inte själva idéen, motivet eller innehållet som detta inbegriper utan dess unika form, uttryck och gestalning.

  

Ett äpple

Kajsa Stamenkovic

En målning

Hans Hedberg

En skulptur

Apple

Logotype

Ny äppelsort - Patent

Varumärkesskyddat
Turismnäring i NYC

 

Artiklar

Bilder

Böcker

Ljud

Musik

Mjukvara  

Målningar

skulpturer

Videos

 

Upphovsrätt

Patent

 

Idéer

Processer

Uppfinningar

Trademark/Signum

Logotyper

Signum

Varumärken

Genom att konstnären/författaren har skapat verket så har den upphovsrättsskydd.

 

Skaparen behöver alltså inte skriva ditt ett Copyright C, sitt namn eller annat.

Upphovsman = den som skapat ett verk. Upphovsmannen är samtidigt rättighetsinnehavare – dvs. hon eller han kan utnyttja verket som hon eller han vill.

 

Rättighetsinnehavaren = kan vara en helt annan än upphovsmannen. Till exempel en person eller ett företag som köpt rätten till verket.

Lite andra begrepp som man bör ha koll på!

Public domain

Creative commons

Fair use

"Eget bruk"

"Eget bruk"

Material som är upphovsrättsskyddat får man använda för "eget bruk" men inte publicera, lägga ut på hemsidor/sociala medier, använda i skolarbeten, etc.

 

Att använda för eget bruk betyder att du kan referera, citera till materialet samt

för kunskapsinhämtning.

 

Creative commons

 

Creative commons

By = verket skapat av

NC = Not commercially

ND = No derivatives

SA = Share alike

Creative Commons är en ideell organisation som vill öka mängden av fria kulturella verk och öppet innehåll, bland annat genom att erbjuda upphovsmän lämpliga licenser.

Public domain - allmän egendom

Verk som inte längre skyddas av copyright, dvs, tiden för upphovsrätt har gått ut.

Verk där upphovsmannen inte vill åberopa upphovsrätt och därför tillgängligör materialet/verket.

Dessa verk kan kopieras, ändras, publiceras och användas utan att man måste fråga om lov.

70 år

 

70 år

 

Over the Rainbow - hur var det nu med den?

Sången kommer att vara i Public domain år 2034, 95 år efter att den först publicerades, rättighetsinhavaren har förnyat sin copyright 1979. Rättighetsinhavaren i detta fall är Robbins Music corporation (MGM).

Det kan vara så att datumet förskjuts till 2056, då den sista av upphovsmännen, Harold Arlen dog 1986.

 

Så får jag använda den?

Alla inspelade versioner täcks av copyright och om du använder den ska du betala för användadet.

Fair use

Finns i USA. Fair use betyder att du kan använda copyrightskyddat material under begränsning om du ska diskutera, kritisera eller parodiera materialet.

Se fenomenet: Reactors 

Leonardo Da Vinci

Mecenat:

Lorenzo Medici

Mona Lisa som exempel

Leonardo Da Vinci

Död 2:a maj 1519

Målningen av Mona Lisa är i Public domain

eftersom det har gått 70 år efter upphovsmannens död.

 

Den får alltså användas,

kopieras och ändras på.

Om jag tar ett foto av Mona Lisa

Så är mitt foto ett seperat sak

och skyddas av upphovsrätt.

Fotografiska verk skyddas i 70 år efter det år upphovspersonen dog medan fotografiska bilder är

skyddade i 50 år efter bildens framställningsår.

Är mitt foto en bild eller ett verk?

Så varför måste vi ha koll på lagstiftning i olika länder?

I Sverige har vi upphovsrättsskyddat  fotografiska bilder  en kortare tid, 50 år.

 

Så om du vill använda fotograf A:s

(hemvist Sverige)

 foto av Mona Lisa så

måste du fråga  om lov.

 

Det kan vara smartare att ta fotograf

B:s  (hemvist USA)

bild på Mona Lisa eftersom hans foto inte är upphovskyddat.

Jag filmar en grupp med människor får jag dela den filmsnutten?


Jo

Du har upphovsrätten, det är din film


Nja

Vad är det för människor?

Barn t.ex. kan skyddas av barnkonventionen

eller av andra lagar.


Skulle du själv vara okej med filmsnutten ute på sociala medier

eller fråga om samtycke.

Så hur gör jag rätt då?

Mina egna bilder?

Artikel 19 i de mänskliga rättigheterna

skapades för att skydda människor 

från auktoritära regeringars censur av information. 

 

För att själva livsblodet i en demokrati är rätten att uttrycka sig fritt, ha och bilda egna åsikter

och rätten till information.

"Jag ogillar vad du säger, men jag är beredd att gå i döden för din rättighet att säga det."

-Evelyn Beatrice Hall

Censur

Är en form av inskränkning av yttrandefrihet på så sätt att man hindrar information från att nå allmänheten.

 

Statlig censur - Censur av film

Censur av auktoritära regeringar (Kina, Ryssland)

Vad är inte censur?

Om till exempel den ansvariga utgivaren på en tidning inte publicerar information.

Eller att dina inlägg plockas bort för att du har brutit mot god ton i en tråd.

 

Platon ville inskränka yttrandefriheten

då han menade att medborgare är man endast om man strävar efter kunskap och sanning. De som inte kan det ska "skyddas".

Vilka risker finns det med censur?

Demokratins inneboende svaghet är att populistiska demagoger (duktiga retoriker!) kan påverka människors åsikter.

(Ex. Hitler, Lynchmobbar, Drev på nätet)

 

Gruppmentalitet

"Den mänskliga faktorn"

Kortsiktiga lösningar

Majoritetsbeslut

Enkla lösningar på komplicerade frågor

Yttrandefrihet? Åsiktsfrihet?

Världens första lag om tryckfrihet

Skrevs på i Gävle 1766

Copy of deck

By besskirsi

Copy of deck

  • 1,680