EU NIS2:

bürokrácia
vagy
biztonság?

Pfeiffer Szilárd

Security Researcher & Evangelist

 EU NIS2:

bürokrácia
vagy
biztonság?

Pfeiffer Szilárd

Security Researcher & Evangelist

Mi a NIS2 és mi nem?

 • A NIS2

  • irányelv (EU 2022/2555)

  • minden tagállam számára kötelező

  • magas szintű célkitűzéseket állapít meg

 • Ami nem

  • hazai jogszabály

  • részletszabályok halmaza

  • végrehajtási rendelet

Miért kell a NIS2?

 • Jelentősek az eltérések tagállamonként

  • követelmények típusa

  • részletességi szintje

  • felügyelet módja

 • Hátrányt jelent

  • a nemzetközi cégekre

  • a határokon átnyúló szolgáltatások nyújtására

  • a felelős hatóságok közötti együttműködésre

  • a kiberbiztonsági ellenállóképesség
   általános szintjére

Mennyiben más a NIS2?

 • Mi a cél?

  • kiküszöbölni a tagállamok közötti eltéréseket

  • lefektetni együttműködés kereteit

  • megállapítani a minimumszabályokat

 • Mik a módszerek?

  • kibővített a hatókör

  • növekvő elvárási szint

  • hatékonyság növelése

   • aktív kommunikácó és információ áramlás

   •  jogorvoslatok és végrehajtás biztosítása

Hogy éri el a célt a NIS2?

 • Alapvetésként

  • a teljes üzleti folyamatra kiterjed

  • egyenletesen magas szintet kíván

  • arányos, számon kérhető biztonságot ír elő

  • együttműködést kíván meg

 • Újdonságként

  • fókuszál a beszállítói láncokra

  • korszerű módszerek használatára ösztönöz

  • figyelembe veszi humán faktort

  • hangsúlyozza a vezetői oktatást és felelősséget

Hogy kategorizál a NIS2?

 • Ágazati kategóriák
  • kiemelten kritikus (high criticality)
   • energia, szállítás
   • bank, pénzügy
   • egészségügy, ivóvíz, szennyvíz
   • közigazgatás, digitális infrastruktúra, ...
  • egyéb kritikus (other critical)
   • élelmiszer-, vegyipar
   • gyártás (orvosi-, szállító eszköz, számítógép)
   • digitális szolgáltatók, posta

Hogy kategorizál a NIS2?

 • Szervezeti kategóriák
  • Stratégiai alapú kategóriák
   • alapvető szolgáltatások (2016/1148 - NIS1)
   • kritikus szervezetek (2022/2557 - CER)
  • Méret alapú kategóriák
   • középvállalat
    • foglalkoztatottak száma 50 - 250 fő

     • és az éves árbevétel 10 - 50 millió €

     • és/vagy a mérlegfőösszeg < 43 millió €

   • nagyvállalat (large)

Hogy kategorizál a NIS2?

 • Szabályozási kategóriák
  • alapvető (essential) és fontos (important)
  • szervezeti / ágazati kategória alapértelmezések
 • Felülírások
  • digitális infrastruktúra alapvető szolgáltatói
  • központi kormányzat közigazgatási szervei
  • amit a tagállam ekképp azonosított
 • Kizárások
  • nemzet-, közbiztonság, védelem, bűnüldözés
  • zárt rendszerek bizalmi szolgáltatói

Hogy ellenőriz a NIS2?

 • Jelentéstételi kötelezettség jelentős eseményekről
  • alapvető és fontos szervezetek
   • 24 órán belül – korai előrejelzést
   • 72 órán belül – értékelését
    • súlyosság, hatás és fertőzöttség
   • kérésre: közbenső helyzetjelentés
   • 1 hónapon belül – zárójelentést
    • esemény részletes leírása
    • valószínű kiváltó ok/fenyegetés
    • alkalmazott mérséklési intézkedések

Hogy szankcionál a NIS2?

 • Alapvető szervezetek
  • 10 millió euró, vagy a globális forgalom 2%-a
 • Fontos szervezetek
  • 7 millió euró, vagy a globális forgalom 1,4%-a
 • Alapvető és fontos szervezetek
  • időszakos kényszerítő bírság
 • Közigazgatási szervek
  • tagállami döntés alapján

Mikor lép életbe a NIS2?

 • Bizottság
  • 2023.01.16. – ágazatspecifikus pontosítások
  • 2024.10.17. – technikai és módszertani követelmények
 • Tagállamok
  • 2024.10.17. – elfogadott és kihirdetett  rendelkezések az irányelvi megfeleléshez
  • 2024.10.18. – rendelkezések alkalmazása
  • 2025.04.17. – alapvető és fontos szervezetek, domain szolgáltatók jegyzéke

Mit ír még elő a NIS2?

 • Tagállamok
  • nemzeti kiberbiztonsági stratégia létrehozása
   • teljeskörűség
    • ellátási láncok
    • sérülékenységek kezelése
    • fejlett technológiák, aktív kiberbiztonság
   • oktatás
    • kis- és mikróvállalkozások támogatása
    • polgárok kiberbiztonsági készségei
   • kutatás, fejlesztés

Mit ír még elő a NIS2?

 • Alapvető és fontos szervezetek
  • elvek terén
   • "zéró bizalom" (zero trust)
  • alkalmazottak terén
   • felhasználói tudatosság növelése
   • kiberhigiéniai képzések
   • kiberbiztonsági képesség értékelése
  • vezetők terén
   • kötelező képzés
   • felelősségre vonhatóság

Mit ír még elő a NIS2?

 • Alapvető és fontos szervezetek
  • beszállítók terén
   • termékeikbe és szolgáltatásaikba épített kiberbiztonsági kockázatkezelési intézkedések
   • kiberbiztonsági gyakorlataik általános minősége és rezilienciája
   • biztonságos fejlesztési eljárásaik

Mire ösztönöz a NIS2?

 • Tagállamok
  • innovatív technológiák
   • alkalmazását, K+F tevékenységét
  • szabadon elérhető eszközök használatát
   • nyílt szabványok, nyílt forráskódú szoftverek
  • sérülékenységek közzétételének kultúráját
   • kutatók eljárás alá vonásának mellőzése
   • bejelentők okozott károk mellőzése
  • biztonságos európai DNS szolgáltatás
  • rendszeres önértékelést

Mire ösztönöz a NIS2?

 • Alapvető és fontos szervezetek
  • kiberbiztonsági kockázatkezelési intézkedések
   • magában foglaló kockázatkezelési kultúrát
   • beépítését a közvetlen beszállítói és szolgáltatói szerződésekbe
  • ellátási láncokhoz kapcsolódó egyéb kockázatokkal szembeni intézkedések és
   bevált gyakorlatok

Mit kíván ma a NIS2?

 • Érzékenyítés
 • Tervezés
  • méret és ágazat felmérése
  • pénzügyi és emberi erőforrások felmérése
 • Cselekvés
  • kiberhigiéniai fejlesztése
  • beszállítói láncok felmérése
 • Ellenőrzés
  • zero trust érettségi szint
  • meglévő folyamatok, eszközök

Mit hoz a jövőben a NIS2?

 • Radikális átalakulást?
  • NIS2
   • jelentősen kibővült hatókör
   • egységesen magas elvárási szint
   • számottevő szankciós lehetőségek
 • Megfelelőségi minimumot?
  • GDPR
   • számottevő büntetések
   • felhasználói elégedetlenség

Köszönöm a figyelmet!

Questions?

EU NIS2 bürokrácia vagy biztonság?

By Szilárd Pfeiffer

EU NIS2 bürokrácia vagy biztonság?

 • 167