NIS2:

kritikus
infrastruktúrákon
innen és túl?

Pfeiffer Szilárd

Security Researcher & Evangelist

NIS2:

kritikus
infrastruktúrákon
innen és túl?

Pfeiffer Szilárd

Security Researcher & Evangelist

Mi a NIS2 és mi nem?

 • A NIS2

  • irányelv (EU 2022/2555)

  • minden tagállam számára kötelező

  • magas szintű célkitűzéseket állapít meg

 • Ami nem

  • hazai jogszabály

  • részletszabályok halmaza

  • végrehajtási rendelet

Miért kell a NIS2?

 • Jelentősek az eltérések tagállamonként

  • követelmények típusa

  • részletességi szintje

  • felügyelet módja

 • Hátrányt jelent

  • a nemzetközi cégekre

  • a határokon átnyúló szolgáltatások nyújtására

  • a felelős hatóságok közötti együttműködésre

  • a kiberbiztonsági ellenállóképesség
   általános szintjére

Mennyiben más a NIS2?

 • Mi a cél?

  • kiküszöbölni a tagállamok közötti eltéréseket

  • lefektetni együttműködés kereteit

  • megállapítani a minimumszabályokat

 • Mik a módszerek?

  • kibővített a hatókör

  • növekvő elvárási szint

  • hatékonyság növelése

   • aktív kommunikácó és információ áramlás

   •  jogorvoslatok és végrehajtás biztosítása

Hogy éri el a célt a NIS2?

 • Alapvetésként

  • a teljes üzleti folyamatra kiterjed

  • egyenletesen magas szintet kíván

  • arányos, számon kérhető biztonságot ír elő

  • együttműködést kíván meg

 • Újdonságként

  • fókuszál a beszállítói láncokra

  • korszerű módszerek használatára ösztönöz

  • figyelembe veszi humán faktort

  • hangsúlyozza a vezetői oktatást és felelősséget

Hogy kategorizál a NIS2?

 • Ágazati kategóriák
  • kiemelten kritikus (high criticality)
   • energia, szállítás
   • bank, pénzügy
   • egészségügy, ivóvíz, szennyvíz
   • közigazgatás, digitális infrastruktúra, ...
  • egyéb kritikus (other critical)
   • élelmiszer-, vegyipar
   • gyártás (orvosi-, szállító eszköz, számítógép)
   • digitális szolgáltatók, posta

Hogy kategorizál a NIS2?

 • Szervezeti kategóriák
  • Stratégiai alapú kategóriák
   • alapvető szolgáltatások (2016/1148 - NIS1)
   • kritikus szervezetek (2022/2557 - CER)
  • Méret alapú kategóriák
   • középvállalat
    • foglalkoztatottak száma 50 - 250 fő

     • és az éves árbevétel 10 - 50 millió €

     • és/vagy a mérlegfőösszeg < 43 millió €

   • nagyvállalat (large)

Hogy kategorizál a NIS2?

 • Szabályozási kategóriák
  • alapvető (essential) és fontos (important)
  • szervezeti / ágazati kategória alapértelmezések
 • Felülírások
  • digitális infrastruktúra alapvető szolgáltatói
  • központi kormányzat közigazgatási szervei
  • amit a tagállam ekképp azonosított
 • Kizárások
  • nemzet-, közbiztonság, védelem, bűnüldözés
  • zárt rendszerek bizalmi szolgáltatói

Mit hoz még a NIS2?

 • Nyílt forráskód és szabványok
  • szakpolitikák megalkotása
  • képesség a használat előmozdítására
 • Nyilvános hálózatok
  • titkosítás (P2P) alkalmazásának előmozdítása
   • szükség esetén kötelezővé tétel
  • alapértelmezett és beépített biztonság és adatvédelem (privacy by default and by design)
  • a P2P titkosítás használatát össze kell egyeztetni a tagállamok alapvető biztonsági érdekeivel

Mit hoz még a NIS2?

 • Sérülékenységek kezelése
  • eljárásokat kell kidolgozni
   • a felfedezéskori kezelésre
   • a harmadik felektől történő fogadásra
  • intézkedéseket kell hozni
   • az összehangolt közzététel megkönnyítésére
  • ösztönözni kell iránymutatások kidolgozását
   • a kutatók eljárás alá vonásának mellőzésére
   • tevékenységeik jogi felelősség alóli mentességére

Mit hoz még a NIS2?

 • Sérülékenységek kezelése
  • európai sérülékenység-adatbázis
   • CSIRT feladatai
    • érintett szervezetek azonosítása
    • bejelentő segítése
     • kérésére anonimitás megőrzése
    • intézkedések végrehajtásának biztosítása
    • közzétételi ütemtervek megtárgyalása
   • ENISA feladatai
    • adatbázis kidolgozása és fenntartása

Mit hoz még a NIS2?

 • Kiberhigiénia és tudatosság
  • tagállamok
   • oktatás és iránymutatás a polgároknak és a KKV-k részére
   • kiberhigiéniai tudatosság általános növelése
  • alapvető és fontos szervezetek
   • alapvető gyakorlatok (zero trust) alkalmazása
   • alkalmazottak kiberhigiéniai képzése
  • ENISA
   • értékelése, jelentés készítése

Mit hoz még a NIS2?

 • Ellátási láncok
  • kritikus láncok biztonsági értékelése
   • ENISA, tagállamok, szervezetek
   • "hátsó ajtók", "lock in", ...
  • tagállamok
   • IKT termékek, szolgáltatások kiberbiztonsági követelményei a közbeszerzésekben
  • alapvető és fontos szervezetek
   • beszállítók kiberbiztonságának értékelése
   • kockázatkezelési intézkedések a szerződésekbe

Mit kíván ma a NIS2?

 • Érzékenyítés
 • Tervezés
  • méret és ágazat felmérése
  • pénzügyi és emberi erőforrások felmérése
 • Cselekvés
  • kiberhigiéniai fejlesztése
  • beszállítói láncok felmérése
 • Ellenőrzés
  • zero trust érettségi szint
  • meglévő folyamatok, eszközök

Mit hoz a jövőben a NIS2?

 • Radikális átalakulást?
  • NIS2
   • jelentősen kibővült hatókör
   • egységesen magas elvárási szint
   • számottevő szankciós lehetőségek
 • Megfelelőségi minimumot?
  • GDPR
   • számottevő büntetések
   • felhasználói elégedetlenség

Köszönöm a figyelmet!

Questions?

WITSEC - NIS2: kritikus infrastruktúrákon innen és túl?

By Szilárd Pfeiffer

WITSEC - NIS2: kritikus infrastruktúrákon innen és túl?

 • 160