Experimentella metoder

David Alfter

Vad är frågeställningen och/eller hypoteserna?
Highly idiomatic expressions are more strongly predictive of proficiency than weakly idiomatic expressions

Idioms are processed and retrieved more quickly than literal expressions; slower response time on idiomatic expression could be due to literal interpretation; high proficiency -> low latency

Vilken grundläggande design?

  • Two groups with different proficiency level
  • Between-group design
  • Response time measurement on reading task

Beroende variabel

Oberoende variabel

Degree of idiomaticity of expression

Reponse time

Vilken typ av deltagare är målgruppen, vad blir då vettigt för piloten

  • Deltagare: Swedish learners, mothertongue speakers?
  • Pilot: Swedish mothertongue speakers? should score low latency on highly idiomatic, higher on weakly idiomatic

Vilken typ av data vill ni samla in?
Response time
 

Har ni idéer om hur den datainsamlingen ska gå till?
PsychoPy?

Vad finns det för hot mot den interna validiteten?

  • Confounding
  • Testing
  • Selection

 

Comments?

SV3113

By daalft

SV3113

  • 771