Sytuacja na froncie

Tomasz Ducin

23.05.2015 Łódź

czyli czy warto inwestować w JavaScript

Tomek Ducin

JavaScript, Python, Java

senior software consultant @ Cybercom Poland

blah, blah, blah...

Agenda

 • przeszłość

 • teraźniejszość

 • co z tego wynika

Brendan Eich

Maj 1995

10 dni:

The JavaScript WAT

> true + true

2

> "2" - 1
1
> "2" + 1
"21"
> typeof NaN
'number'
> NaN instanceof Number
false
> [] + []
''
> [] + {}
'[object Object]'
> {} + []
0

> {} + {}

NaN

to nie jego wina...

Specyfika języka JavaScript

 • programowanie asynchroniczne, jednowątkowe
 • funkcyjny: funkcje ważniejsze niż obiekty
 • prototypy zamiast klas
 • porypana obsługa typów wbudowanych
 • zaskakujące implicit typecasting oraz ===
 • beznadziejne wbudowane API do obsługi DOM i AJAX

a także

Specyfika przeglądarki jako środowiska

pisząc server-side, wybiera się jedną wersję platformy

zaś pisząc aplikacje pod przeglądarki mamy IE...

i jest łatwiej.

Internet Explorer 6

JScript

ECMAScript

 • ECMA-262 Ed.1 (1997) 

 • ECMAScript 2 (1998) 

 • ECMAScript 3 (1999) 

 • ECMAScript 5 (2009) 

 • ECMAScript 6 / Harmony (in progress)

- IE9 hurraaaa! <3

ES6 wyczekiwany jak Java 1.8

Milestones

 • prototype.js (2005) 

 • jQuery (2006)

 • node.js (2009)

 • angularJS (2009)

 • backbone.js (2010)

 • underscore.js/lodash (2013)

Extending built-in prototypes

String.prototype.camelize = function() {
  return this.substr(0,1).toUpperCase()
   + this.substr( 1 );
}
String.prototype
String

String, Date, Number, Form, AJAX, Class, ...

Event Handling

DOM Traversal and Manipulation

AJAX and many more

$( "button.continue" ).html( "Next Step..." )
var hiddenBox = $( "#banner-message" );
$( "#button-container button" ).on( "click", function( event ) {
 hiddenBox.show();
});

dash.js

_.keys(object)
_.values(object) 
_.pick(object, *keys) 
_.extend(destination, *sources) 
_.has(object, key) 
...

collections & arrays

objects

_.each(list, iteratee)
_.map(list, iteratee) 
_.reduce(list, iteratee) 
_.filter(list, predicate) 
_.shuffle(list) 

_.first(array)
_.indexOf(array, value) 
...

dash.js

_.bind(function, object, *arguments) 
_.delay(function, wait, *arguments) 
_.memoize(function)
_.once(function) 
...

functions

method chaining

var value = _.chain(array)
 .sortBy(comparator)
 .map(mapper)
 .first()
 .value();

backbone.js

event-driven architecture

minimal framework toolset:

events, models, views

angularJS

two-way data-binding

directives: extending HTML

<customer-list collapsed="true" />
  <div>
   <label>Name:</label>
   <input type="text" ng-model="yourName">
   <h1>Hello {{yourName}}!</h1>
  </div>

dependency injection, bla bla bla...

nowe standardy

 • Find an HTML Boilerplate, add it
 • Find a UI Boilerplate, add it
 • Download project libs, add them
 • Copy boilerplate for models,
  views, setup
 • Setup test runner
 • Setup build process
 • Write Real Code!
 • Manually update dependencies

Oldschool Frontend

to the rescue!

Node Package Manager

Bower

Grunt

Yeoman

npm install <package>
npm install <package> -g
npm install <package> --save
npm install <package> --save-dev
npm init
npm publish
...
{
 "name": "faker",
 "description": "Generate massive amounts of fake contextual data",
 "version": "2.1.3",
 "contributors": [
  "Marak Squires <marak.squires@gmail.com>",
  "Matthew Bergman <matt@novafabrica.com>",
  "Tomasz Ducin <tomasz.ducin@gmail.com>"
 ],
 "repository": {
  "type": "git",
  "url": "http://github.com/Marak/Faker.js.git"
 },
 "scripts": {
  "test": "node_modules/.bin/mocha test/*.*.js"
 },
 "devDependencies": {
  "browserify": "5.11.1",
  "gulp": "3.8.8",
  "gulp-mustache": "0.4.0",
 ...
}

package.json

=

Bower

dla modułów server-side (js wykonywany w node.js)

dla modułów frontendowych (html, css, js)

 • clean
 • copy
 • concat
 • cssmin
 • sass/compass
 • requirejs/browserify
 • compress
 • mocha (test)
 • i wiele innych

task runner

grunt

grunt
grunt build
grunt clean
grunt clean:target
grunt clean copy uglify
  grunt.registerTask('build', [
    'clean', 'copy', 'cssmin', 'uglify'
  ]);

  grunt.registerTask('mock', [
    'json_mapreduce', 'browserify'
  ]);

  grunt.registerTask('run', [
    'http-server'
  ]);

  grunt.registerTask('default', [
    'test', 'build', 'mock',
  ]);

yeoman

code generator

yo backbone
yo backbone:model
...

yo angular
yo angular:directive
...

in node.js:

var m = require(module);

in the browser:

var m = require(module);

jako platforma server-side pozwala zautomatyzować pracę we frontendzie

tradycyjna architektura webdev

architektura Single-Page App

ranking Tiobe (www.tiobe.com)

http://jaxenter.com/javascript-wins-tiobe-language-year-award-113560.html

rekruterzy listy piszą

i inne (PolyConf, Warsjawa, etc.)

http://githut.info/

Popularność Języków Programowania na GitHub

http://www.modulecounts.com/

Porównanie Package Managers

Ery Enterprise

Q&A

Situation on the Front

By Tomasz Ducin

Situation on the Front

How did the Web change over last 10 years? And how does this affect developers? Presentation made during CybercomDEV 2015 conference (2015.cybercomdev.pl)

 • 2,429