Javascript

HTTP/AJAX

HTML

HyperTextMarkupLanguage

HTTP

HyperTextTransferProtocol

 

HTTP

Protokol (skup pravila) koji definiše kako browser komunicira sa ostalim aplikacijama. 

 

Protokol za client-server komunikaciju.

 

 

HTTPS - HTTP Secure

HTTP

Koncept

Aplikacija šalje zahtev serveru (request)

Server odgovara na zahtev (response)

HTTP

Svi resursi koje zahteva vaš sajt ili aplikacija učitavaju se preko HTTP-a.

HTTP

Method

Status

HTTP Methods

Metode postoje da funkcionalno i semantički "odvoje" operacije koje klijent može da zahteva

Najpoznatije metode su: GET, POST, PUT, DELETE

HTTP Methods

GET - koristi se za inicijalno učitavanje stranice (html, css, js, slike...)

Svaki url koji ukucate šalje GET zahtev

POST - koristi se uglavnom za slanje formi

Status codes

Svaki response u sebi sadrzi status code

Status code označava stanje zahteva

200 - OK

403 - Forbidden

404 - Not found

 

AJAX

Mogucnost da saljete HTTP zahteve van kontrole browsera.

Asinhroni su - ne blokiraju izvršavanje programa

AJAX

$.ajax({

    url: “putanja do servera”,

    method: “http metoda, GET, POST”

}).done(function(response){

    console.log(response);

});

AJAX

$.ajax({

    url: “http://www.json-generator.com/api/json/get/c1”,              method: “GET

}).done(function(response){

    console.log(response);

});

AJAX

Vežba 1

Koristeći http://swapi.co napraviti sledeće:


Izlistati sve “ljude” koji postoje u podacima. Kada se klikne na nečije ime, ispisati poruku sa koje je planete. :) 

AJAX

Vežba 2

Napraviti TODO listu

 

Listu čuvati na:

https://test-a5865.firebaseio.com/ImePrezime.json

 

Metode:

POST - Dodaje objekat

GET - izlistava sve objekte

Mini projekat

NASA rovers gallery

To be continued...

Javascript-ad-2

By Dušan Stanković

Javascript-ad-2

  • 1,169