Litterära epoker

 

Bessemerbiblioteket

Litterära epoker

Antiken

Renässansen

Upplysningen

Realismen

Modernismen

Post-modernismen

Medeltiden

Man kan se historien som något linjärt.

En tidslinje.

Orsak - verkan

Tes - Antites - Syntes

Vi har fördelen av att ha överblick.

Segraren skriver historien.

 

Man kan också tänka på tid som en pendel

som hela tiden svänger mellan idéer, ideal och identiteter.

Kom ihåg:

Läs- och skrivförmåga är civilisationsmarkörer. 

John Green menar att det är ett mänskligt behov att vilja förmedla komplexa idéer och erfarenheter med varandra genom att skriva och läsa.  

Vi kommunicerar eftersom människan är en social art.

Men även djur kommunicerar förstås med varandra!

Vad "säger" den här grodan?

Bin utför en "vingel-dans" för att berätta för varandra var pollen finns.

Vilket var det allra första ordet?

En teori säger att talet utvecklades när människor var tvungna att samarbeta för att jaga stora byten.

En annan teori menar att det kan ha varit ljudet för "mama" som var det första ordet. 

Det första skrivna ordet då?

Kanske var det första skriftspråket bilder för att förklara eller förstärka språket?

Antiken

3000 f.Kr - 500 e.Kr

Det fanns en oral tradition,

retorisk skicklighet var viktig.

Läs- och skrivkunnigheten ökade när samhället genomgick en urbanisering.

Ca. 1/3 av befolkningen kunde läsa.

En antik amfiteater

Medeltiden

Läskunnigheten i Europa sjönk.

Böcker var dyra och svåra att tillverka.

ca . 500 - 1500

En munk i ett skriptorium

Vi kallar den här epoken för "den mörka medeltiden".

 

Varför?

Paradisträdgården i Frankfurt, ca. 1410

Universitetet i Bologna, ca 1350

Det feodala systemet

Bönder

Länsherrar

Vasaller

Läskunnigheten var låg

Människor var skrockfulla

Religion genomsyrade livet

"Hokus pokus"

 

Medellivslängden var 28 år

Den vanligaste dödsorsaken var dåliga tänder

 

 

Ridderlighetskoden =

Att leva sitt liv så att det är ädelt och ärofyllt.

 

Fair Play

Värdighet

Mod

Heder

Ärlighet

Artighet

Lojalitet

Beowulf

ca. 700-1000

Renässansen

Ca. 1400 - 1700

Gutenberg - uppfann ca 1450

tryckpressen

Böcker kunde nu kopieras i en rask takt.

Böcker blev billigare och lättare att få tag på.

Skriftspråket stiliserades.

(Man var dock i Europa ovetande om att böcker tryckts på papper i Kina

i minst 1 000 år i och att metoden med lösa typer använts i mer än 400 år.)

"En riktigt renässansmänniska"

Ambassadörerna - Holbein

"Memento mori" för att avvärja hybris

Leonardo Da Vinci

1452-1519

Den Vitruvianske mannen 1492

- Da Vinci

Shakespeare

1564-1616

Barocken

ca.1600 - 1700

 

Man tänker på epoken som en tid av artistisk stil som överdrev form och detalj för att framkalla dramatik, spänning, svulstighet och andäktighet i skulpurer, målningar, arkitektur, litteratur, dans, teater och musik.

 

Populariteten och framgången för den barocka stilen var uppmuntrad av den katolska kyrkan.

Barocken - konstigt, over the top, religiöst!

Daniel i lejonkulan

Slottet i Versailles

Stiftsbiblioteket - Admont

Upplysningen

1700-talet

 

Förnuftets era

Upplysningen handlade om hjärnan. 

Förnuft, intellekt och deduktion.

Voltaire

1694-1778

Upplysningens intellektuella arv:

 

ledde till vetenskapliga och teknologiska framsteg såväl som till nya idéer om rationalitet och sunt förnuft.

 

 

Tortyr och censur avskaffades i Preussen.

Österrikes kejsare arbetade för religiös tolerans

Upplysningens humanistiska tankegångar

ledde till revolutioner.

Anders Chydenius 

1729-1803

Medan Voltaire kämpade för individuell åsiktsfrihet och den kampen så småningom leder fram till "De mänskliga rättigheterna" så kämpade prästen Chydenius för att de fyra ständerna skulle kontrolleras av folket och att de fritt skulle få föra fram sina åsikter. De leder så småningom fram till de fria marknaden och till att världens första tryckfrihetsförordning.

2 Oktober 1766 i Gävle

Vår moderna syn på romantik brukar se ut så här:

 

 

 

 

Men det här skulle vara väldigt främmande för människor som levde under romantiken. 

Längtan

Passion

Lust

Extas

Skräck
Terror

Ilska
Galenskap

Kval

Ångest

 

Romantiken

ca. 1800-1850

Friheten på barrikaderna - Delacroix 1830

Amerikanska revolutionen (1775-1783)

Franska revolutionen (1789-1799)

Industrialismen

Fabriker i Ludwigshafen, Tyskland 1881

Robert Friedrich Stieler (1847–1908)

Industrialismen ledde till stora förändringar i hur samhället såg ut.

Slum - ohygieniskt och fattigt

Beer street and gin Alley - Hogarth

Något ganska otroligt händer i samband med Den industriella revolutionen

200 countries in 4 minutes.

Läskunnigheten är uppe på 75 % i sverige i mitten av 1800-talet

Effekten av en läskunnig befolkning visar sig genom att dödstal sjunker, medelåldern höjs för första gången på länge och samhälleliga förbättringar påbörjas

Folkrörelsernas tid inleds.

Romantikens ideal

Hjärta och känsla

 

Eskapism och exotism

 

Längtan tillbaka till naturen


"Känslighetens kult" - för första gången

avbildas barnets och kvinnans perspektiv
(Rousseau - Emile)

 

Sturm und drang

Storm och längtan

 

Johann Wolfgang von Goethe

1749-1832

Lord Byron

1788-1824

"Mad, bad and dangerous to know."

-Lady Caroline Lamb

En regnig sommar 1816...

Villa Diodati, Genève

Mary Wollstonecraft Shelley

Frankenstein - 1818

Alla våra moderna genrer

stammar från Romantiken.

"Feuilletones"

Bröderna Grimm
Jacob (1785-1863) Wilhelm (1786-1859)

 

"Disneyfication"

Kvinnliga författare skriver

under manliga pseudonymer.

Systrarna Brontë

"Bell"

Victoria Benedictsson

"Ernst Ahlgren"

 Nationalromantiken

Wanderer above the sea of fog - Friedrich 1818

Nationalromantik - patriotism, nationalism, revolution, beväpnade konflikter...

Individualism - författarna var intresserade av människan som individ. 

Genrer - De olika genrer som uppstod under Romantiken har aldrig lämnat oss. Vi är fortfarande förtjusta, förskräckta och underhållna av samma typ av berättelser som de som uppstod under den här epoken. 

Industrialismens arv

 

Arbetet var hårt, långt och ofta farligt

 

Eskapism - fly sin verklighet

 

I slutet av århundradet växer däremot folkrörelsernas tid fram.

 

Godtemplarrörelsen - mot alkohol

Suffragetter - könsskillnader, kvinnlig rösträtt

Fackföreningar - säkerhet på arbetsplatsen och

reglering av arbetstid.

Realismen och naturalismen

ca. 1850-1900

Realismen ägnade sig åt hur livet var konstruerat socialt, ekonomiskt, politiskt och kulturellt i mitten av 1800-talet.

 

Detta ledde till brutala ibland "groteska" porträtt av livets baksidor.

 

Uppmaningen från författarna var:

Sluta drömma. Se livet som det är!

The stone breakers - Courbet

Waiting for the ferry - Knight

The Gleaners - Millet

Realismen i litteraturen

 

Detaljer, detaljer, detaljer!

 

Författarna försökte avbilda livet sanningsenligt och undvek övernaturliga, exotiska och oförklarliga element.

 

Naturalismen flyttade gränserna ännu längre och lade till sociala förhållanden och arv kontra miljö som något som formade människans existens influerat av Darwins Evolutionsteori.

 

Modernismen och postmodernismen

1900-talet

Världen blev mindre

Ångmaskiner - tåg, båtar, så småningom bilar och flygplan.

Vi förstår världen bättre

Två världskrig på ett århundrade.

Två och ett halvt?

Läsförmågan ökar

Skolan blir obligatorisk

 

Läs- och skrivfärdighet blir ett sätt att bättra sig själv - "bildning".

 

Folkhemstanken

 

En ekonomisk och vetenskaplig boom

skapas i västvärlden

 

Business as a Swede

Den ekonomiska boomen som uppstår under 1900-talet uppstår bland annat ur det Svenska folkets läskunnighet, utbildningsgrad och samverkansmodellen.

Författarens roll förändras från det intellektuella geniet till en människa av folket som vill uppleva livet och skriva om verkligheten.

 

De ville utmana själva formen

inte bara innehållet.

 

Måste en bok ha en pärm?

Måste en konstverk hänga på väggen?

 

 

Ceci n'est pas une pipe - Magritte

Nimbus cloud - Bernaudt Smilde

Graffitikonst - Banksy

Ju närmare vi kommer sekelskifter 2000!

Desto mindre blir avstånden i vår värld!

Du kan till och med bära världen i din ficka!

OCH just nu!

 

Så går vi igenom en oblodig revolution när vi svänger från ett sätt att leva och vara till nästa.

 

Vi har sett att när det svänger mellan olika epoker så blir det oroligt i samhället.

 

Vilka är förlorarna och hur yttrar sig oroligheten?

 

Vi är på väg bort från industralismen till...vad?

 

Kanske behöver vi en renässans 2.0?

Vi vet däremot att människan är en social art och att vi alltid kommer att behöva kommunicera med andra, men vi kanske kommer att göra det på nya sätt?

Er generations utmaningar

Ekonomi - jordens resurser

Miljö - jordens temperatur

Sociala frågor - fattigdom, rasism

 

Ut i rymden?

Vad kommer kommande generationer att kalla den tid vi lever i nu?

Ekonomism

Informationsåldern

IT-åldern

Plaståldern

Återvinningseran

Vad skulle du kalla den?

Copy of deck

By Emma Lindgren

Copy of deck

  • 2,081