Nätvett och etikett

Bessemerbiblioteket

Nätvett

Vi delar ett gemensamt ansvar för hur stämningen är online.

En tumregel kan vara att det som inte är OK IRL inte heller är OK på nätet.

Säg ifrån! - Visa civilkurage och säg ifrån om du ser någon bli     trakasserad eller hotad på nätet.

Läs! - Att läsa skönlitteratur gör oss mer empatiska

Skriv! - Men låt det vara en metod för reflektion snarare än reaktion.

Näthat - lite fakta.

 • 60 000 barn är utsatta för mobbning i Sverige
 • 20% har blivit kränkta av en annan elev det senaste året

Otryggaste platserna är:
1. Toalett
2. Omklädningsrum
3. Nätet

Var tredje ungdom har blivit kränkt på nätet någon gång det senaste året.

Källa: Friends nätrapport 2015

Statistik om näthat

Tre av tio tonåringar har utsatts för rasistiska trakasserier på nätet. Förövaren är nästan alltid okänd för offret.

Fyra av tio tjejer har blivit sexuellt ofredade på nätet. Förövaren är nästan alltid känd av offret.

Källa: Friends nätrapport 2016

Hur ser det ut i år?

Nätet är en av de vanligaste platserna för mobbning och kränkningar.

De vanligaste formerna för trakasserier är kön, etnicitet och könsöverskridande identitet.

Källa: Friends.se

100% av alla 16-25- åringar använder smartphones.

Praktiskt taget alla ungdomar under 25 år tittar på YouTube. En majoritet av dessa gör det dagligen.

79% av alla pojkar mellan 16-25 år tittar på porr på nätet.

 

Källa: iis.se

Nätet är till för alla?

 • Kvinnor och flickor
 • Politiker
 • Journalister

Vad händer om vissa grupper i samhället tystas?

är grupper som är extra utsatta för hat, hot och trakasserier på nätet.

Vad säger lagen?

Din framtida arbetsgivare kommer

g

o

o

g

l

a

dig!

Vet vilka de här är och vad de har gemensamt?

Varför blir klimatet på nätet så hårt?

Forskning visar att avstånd gör oss hårdare och mindre empatiska. Det gäller egentligen i alla situationer där vi inte behöver ha ögonkontakt med den vi kommunicerar med.

Internet är dessutom ett forum som främjar snabb kommunikation, vilket kan vara förödande för dem av oss som reagerar med ilska på provokationer.

Dunbarnumret: 150 personer.

Har du ett nät-alias?

Att vara anonym på nätet kan ha sina fördelar.

Konfidentialitet

Vi kan tala med till exempel journalister utan att behöva vara rädda för exponering.

Stöd

Vi kan nå ut till andra människor i samma situation som oss själva och bryta isolering eller stigman.

Angivarfrihet

Vi kan rapportera och anmäla kriminella och skadliga aktiviteter på företag eller organisationer utan att behöva vara rädd för att bli hotad eller skadad.

Nätet är inte bara hot och hat.

#jagärhär

Den arabiska våren

Nätet räddar liv

Bryter ensamhet

Fri information

Fri utbildning

Tillgänglighet

Gulliga katter

Tänk efter före. Posta ingenting på

nätet när du är upprörd.

 

Kolla upp källan bakom det du vill dela.

Kan du lita på informationen?

 

Att ha yttrandefrihet är INTE samma

sak som att få kränka människor.

VVV-regeln

 

VEM säger VAD och i VILKET SYFTE?

 

 

Sociala medier och källkritik

"Sverige har hemlösa.

Barn som går till sängs utan att äta.

Äldre som går utan nödvändiga läkemedel.

Psykiskt sjuka utan behandling.

Familjer som går i ekonomisk konkurs.

- MEN VI DONERAR MILJONER TILL ANDRA LÄNDER UTAN ATT HJÄLPA VÅRA EGNA FÖRST.

99% av er kommer inte att ha modet

att kopiera denna text."

 

ur Kirsis Facebook flöde

99 % av er kommer att vara så källkritisk medvetna så ni inte kopierar denna text.

Det finns ingen upphovsman.

Vem påstår detta?

 

Texten ställer saker mot varandra som inte kan jämföras.

 

Skatt vs. donationer?

 

Vanligt grepp: Vi mot Dem

 

Faktakoll:

http://www.insamlingskontroll.se/nyheter

 

 

 

 

Yttrandefrihet, religionsfrihet?

Vad är yttrandefrihet?

Artikel 19

Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.

 

Artikel 1

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap

 

http://www.manskligarattigheter.se/sv/de-manskliga-rattigheterna/vilka-rattigheter-finns-det/yttrandefrihet

 

 

Vad är yttrandefrihet inte?

 

Du har inte rätten att förtala någon eller kränka någons ära.

Förtal: Med förtal avses att utpeka någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämna uppgifter som är ägnade att

utsätta denne för andras missaktning.

Du har inte rätten att begå brott genom att yttra dina åsikter.

t.ex. Hets mot folkgrupp - "Hatbrott"

Hets mot Nationalitet, Trosbekännelse eller sexuell läggning.

"I ett fritt land har varje person rätt att uttala sin egen åsikt och alla andra personer har rätt att inte lyssna." ~ Norman Collie

Praktisk vett och etikett på nätet

"How you behave is what you get"

Du blir googlad

Det är fusk att plagiera

Drick ett glas vatten innan du delar

Skulle du kunna säga det du skriver till personen face to face?

Använd dig av källkritiken

VVV-regeln

Gör en pudel

 

Om du blir mobbad eller trakasserad i skolan eller av personer du känner från skolan har skolan ett ansvar att stoppa mobbningen, även om det sker på nätet. Tala med en vuxen du kan lita på i skolan så får du hjälp.

HJÄLP!

 • Ta skärmdumpar

 • Radera ingenting

 • Kontakta polisen

Vad gör du om du utsätts för näthat eller nätmobbning?

Hit kan du också vända dig

 • do.se
 • datainspektionen.se
 • umo.se
 • krankt.se
 • friends.se

Fördjupning - klassrumsmaterial

Lektionsmaterial och övningar för källkritik och sociala medier

http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan/kallkritik/sociala-medier/tips/tips-1.152791

Nätvett och etikett

By Emma Lindgren

Nätvett och etikett

Nätvett, fakta om näthat och mobbning, vad säger lagen.

 • 1,443