Faraos grav

Förförståelse och kontext

Vad? Vem? När? Hur? Var? Varför?

Vad är en källa?

Skriftlig - t.ex. Brev, Böcker, Tidskriftsartiklar

Muntlig - Ett offentligt tal, intervjuer

Materiell - Saker, byggnader, fingeravtryck

Virtuell - Internetsidor, resultat från databaser

Allt du bygger kunskap på är en källa.

Källkritik

Äkthet - Är det sant eller falskt?

Tidssamband - Hur gammal är källan?

Beroende - Är källan påverkad av yttre faktorer?

Tendens - Finns det ett syfte bakom källan?

 

 

Fyra källkritiska principer

Äkthet

  • Svepningen från Turin
  • Sion vises protokoll
  • Massakern i Timișoara

Tidssamband

Det är lättare att kontrollera en samtida källa.

Thomas Nygren gav ut sin bok 2019

Bibeln då?

Konciliet i Nicaea ca 300 e.Kr.

Nya testamentet fastställs. 

En annan aspekt av tidssambandet...

I källkritiken pratar vi om PRIMÄRA och SEKUNDÄRA källor. Vi försöker komma så nära ursprungskällan som möjligt. För när källor traderas, upprepas - till exempel under lång tid, då förändras de och förvanskas på grund av just

intresse och minne.

 

Övning i tradering: Viskleken!

Beroende

Tendens

Domäner och upphovsmän

 

Internetstiftelsen Sverige

https://www.iis.se/

 

 

 

 

 

whois.net

https://www.whois.net/

 

URL-kunskap

Protokollnivå://värddatornivå/filnivå/dokumentnivå

Toppdomän - Landsdomän

Landsdomäner (2 bokstäver):

.se, .fi, .no, .dk, .uk, .it, .de, .fr, .us

Toppdomän (3 el. flera bokstäver):

.com, . org, .net, .edu, .gov, .info, .store

Att ständigt befinna sig i en filterbubbla kan leda till intellektuell isolering

och i värsta fall till faktaresistens.

Olika program och sökmotorer på nätet använder algoritmer som arbetar för att skräddarsy användarens upplevelse.

 

Fördel: Chansen att du får ta del av sånt du gillar ökar.

Nackdel: Du får i lägre grad ta del av information som utmanar din verklighetsuppfattning.

Vad är en filterbubbla?

Fakta är inte permanenta och även det du tror dig veta måste du ifrågasätta

Jorden är en sfäroid

Idag har vi bättre instrument än den Hasselblads-kamera som användes för att ta bilden på jorden från rymden.

Bildkritik

Utgå från att alla bilder i media är manipulerade, om det inte uttryckligen står att det inte är så.

Original

Edited

Det är viktigt att veta hur man kollar upp var en bild kommer ifrån och det är enkelt!

Stämmer det här?

Är det han jag har chattat med?

Stay woke!

Klippkritik

Deep fake - video

Alla människor ljuger i genomsnitt

två gånger per dag.

Källa?

"Alla människor ljuger i genomsnitt två gånger per dag."

Källhänvisning:

Titel: Lögnare är vi allihopa.

Författare/Upphovsman: Vivvi Toikkanen
Källa/URL: Artikel ur Allt om Vetenskap / http://www.alltomvetenskap.se/nyheter/lognare-ar-vi-allihopa

Datum 1: 20 jun 2006
Datum 2: 15 okt 2015

Hur använder jag källan i text och tal?

Enligt Vivvi Toikanen som har skrivit artikeln "Lögnare är vi allihopa" i Allt om Vetenskap så ljuger vi alla i genomsnitt två gånger dagligen.

Alla ljuger två gånger om dagen i genomsnitt, menar Vivvi Toikanen som skrivit en artikel om detta i Allt om Vetenskap.

påstår

hävdar

undersökt

utforskat

skrivit/sagt

i motsats till

i jämförelse med

Fler referatmarkörer:

Skrivarhjälp finns

på vår hemsida!

Vad ska ingå i en källhänvisning?

Författare: Dawkins, Richard.

Utgivningsår: (2009).

Titel: The Greatest Show on Earth :

The Evidence for Evolution.

Förlagsort: London.

Förlag: Bantam.

 

 

Skriftlig källa - bok.

Dawkins, Richard. (2009). The Greatest Show on Earth : The Evidence for Evolution. London. Bantam.

Att använda information från en källa utan att göra en källhänvisning kallas för plagiat. Det är fusk och kan innebära att du i värsta fall stängs av från din utbildning.

Plagiat

Det räcker inte att skriva om en text med egna ord, du måste ändå ange var du tagit informationen ifrån.

Urkund

Plagiat behöver inte betyda att klippa och klistra från en webbsida eller bok. Det kan också vara att låna en text eller uppsats från en kompis eller ett syskon till exempel.

 

Det ska alltid tydligt framgå vem som tycker vad, om det är du eller någon annan.

Förutom plagiat kan fusk innebära att:

  • använda otillåtna hjälpmedel vid prov och tentamen som mobil eller anteckningar.
  • hjälpa någon annan att fuska genom att låta någon kopiera dina svar eller din uppsats.

På Bessemerbibliotekets hemsida finns även tips och hjälp för dig som ska söka information. Vi har listat några användbara databaser som är fria online. Du som elev på skolan har dessutom tillgång till artikeldatabasen Retriever

Här har vi samlat sånt som kan hjälpa dig när du skriver för skolan. Till exempel, hittar du en lathund till referenssystem här.

Om du är osäker - be någon att korrekturläsa ditt arbete innan du lämnar in det.

Fin

Ungdomar är mer källkritiskt medvetna än äldre när det kommer till information på Internet.

 

75% av ungdomar mellan 16-25 år har fått utbildning i skolan om hur de ska värdera information på nätet.

 

De listar Aftonbladet, Dagens Nyheter och SVT som sina främsta nyhetskällor på Internet.

 

De listar Google, Wikipedia och Facebook som sina främsta informationskällor på Internet.

Källa: Internetstiftelsens rapport Svenskarna och Internet 2017

Sant och falskt på nätet

Russian Troll Farms!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sing along if you know the lyrics!

"Sverige har hemlösa.

Barn som går till sängs utan att äta.

Äldre som går utan nödvändiga läkemedel.

Psykiskt sjuka utan behandling.

Familjer som går i ekonomisk konkurs.

- MEN VI DONERAR MILJONER TILL ANDRA LÄNDER UTAN ATT HJÄLPA VÅRA EGNA FÖRST.

99% av er kommer inte att ha modet

att kopiera denna text."

 

ur Kirsis Facebook flöde

99 % av er kommer att vara så källkritisk medvetna så ni inte kopierar denna text.

Det finns ingen upphovsman.

Vem påstår detta?

 

Texten ställer saker mot varandra som inte kan jämföras.

 

Skatt vs. donationer?

 

Vanligt grepp: Vi mot Dem

 

Faktakoll:

http://www.insamlingskontroll.se/nyheter

Detta är en vandringssägen.

Samma text har cirkulerat på facebook sedan 2012.

Clowner på stan?

Dina framtida arbetsgivare Googlar dig!

Viktigt att redan nu börja tänka efter hur du uttrycker dig i sociala medier och på nätet.

De uttalandena bestod av Flashback-inlägg som skrevs mellan 2006 och 2014.

Alltså bara ett år innan han fick avgå.

"SD-juristen Joel Ankar

tvingas avgå."

"Efter attacken mot politikern

- Janouch får sparken."

Janouch tweetade en bild på Rossana Dinamarca (v) och antydde att hon deltog i en flyktingmanifestasion för att ragga.

Yttrandefrihet & religionsfrihet

Vad är yttrandefrihet?

 

Artikel 19

Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.

 

Artikel 1

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap

 

http://www.manskligarattigheter.se/sv/de-manskliga-rattigheterna/vilka-rattigheter-finns-det/yttrandefrihet

Vad är yttrandefrihet inte?

 

Du har inte rätten att förtala någon eller kränka någons ära.

 

Förtal: Med förtal avses att utpeka någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämna uppgifter som är ägnade att

utsätta denne för andras missaktning.

 

Du har inte rätten att begå brott genom att yttra dina åsikter.

t.ex. Hets mot folkgrupp - "Hatbrott"

Hets mot Nationalitet, Trosbekännelse eller sexuell läggning.

Falska nyheter & val-påverkan

Både det senaste Amerikanska och det Tyska presidentvalet sägs ha påverkats av utländska aktörer som spridit falska nyheter och skapat opinion genom sociala media.

Faktagranskningsprojektet Faktiskt.se granskar påståenden med stor spridning i sociala medier under valrörelsen. Bakom projektet står Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Sveriges Television, Sveriges Radio och Kit

Sa du faktiskt.se eller faktisk.se?

Copy of deck

By Emma Lindgren

Copy of deck

  • 2,687