Phalcon Dersleri

Faruk CAN

24.08.14

Lütfen web sitemi ziyaret etmeyi unutmayın.

Konular arasında ilerlemek için sağa,

Bir konu hakkında ayrıntı için aşağı,

doğru ilerlemeniz gerekir

Belge Sürümü : 1.05

Son Güncelleme: 25/08

 

İçerikler

 • Phalcon nedir > Framework & eklenti nedir?
 • Ne Kadar Hızlı? > Diğerleri
 • Kurulum > Örnek uygulamalar
 • Dosyalama / Proje yapısı
 • Bootstrap
 • Controller
 • Router
 • View
 • Model / ORM / ODM
 • Güvenlik & Validation
 • Volt
 • Event
 • Caching
 • Micro Framework
 • Tekamül / Profesyonel Bilgiler
 • Son > Soru&Cevap

Phalcon Nedir?

 • PHP frameworkudur
 • PHP eklentisidir
 • C Eklentisi olarak yazılan bu framework, yüksek performansa sahiptir
 • MVC, Volt vb. anlayışına sahip bu framework; php uygulama geliştirme sürenizi kısaltır.

FrameWork

PHP de daha hızlı proje hazırlamamızı sağlayan kütüphane, anlayış, sintaks bütünüdür.

bknz : tr. çatı

Eklenti

bknz : en. extension

Eklentiler phpde daha çok şey yapabilmemizi sağlayan parçacıklardır. Bazıları php ile beraber gelirken, phalcon gibilerini bizim yüklememiz gerekir

Peki Ya Ne Kadar Hızlı?

Peki ya diğer diller

Ruby,NodeJS?

Kurulum *

 • Windows > WAMP & XAMPP
 • Linux/Solaris
 • Mac OS X
 • FreeBSD

Not : Yardımcı kaynak ve ayrıntı için Yıldızlara (*) basabilirsiniz.

WAMP *

 • DLL'yi arşivden çıkar ve kopyala
 • Eğer wamp c:\wamp ye yüklendiyse
 • C:\wamp\bin\php\php5.3.10\ext klasörü içene yapıştır
 • C:\wamp\bin\php\php5.3.10\php.ini dosyasının sonuna şu kodu ekle
 • WAMPı yeniden başlat.

XAMPP *

Windows'a Kurulum

PHP sunucu programı gerekir WAMP, XAMPP

Eklenti DLLsi gerekir : http://phalconphp.com/en/download/windows

extension=php_phalcon.dll

Linux'a Kurulum *

git tool gerekir

gcc derleyici kütüphanesi gerekir

autoconf kütüphanesi gerekir

make kütüphanesi gerekir

Regex destekleme kütüphanesi libpcre3-dev gerekir

sudo apt-get install php5-dev php5-mysql
sudo apt-get install git-core gcc autoconf make libpcre3-dev

php5 mysql yüklü değilse,

sudo apt-get update
git clone --depth=1 git://github.com/phalcon/cphalcon.git
cd cphalcon/build
sudo ./install
echo "extension=phalcon.so" > /etc/php5/fpm/conf.d/phalcon.ini
echo "extension=phalcon.so" > /etc/php5/cli/conf.d/phalcon.ini

Mac'e Kurulum 

PHP >=5.3 gerekir

XCode gerekir

#brew
sudo brew install php53-phalcon
sudo brew install php54-phalcon
sudo brew install php55-phalcon

#MacPorts
sudo port install php53-phalcon
sudo port install php54-phalcon
sudo port install php55-phalcon

FreeBSD'e Kurulum 

pkg_add -r phalcon
export CFLAGS="-O2 --fvisibility=hidden"
cd /usr/ports/www/phalcon && make install clean

veya

Phalcon Dersleri

By Faruk CAN

Phalcon Dersleri

Pl

 • 5,442