KLAS 4: vooraan

Klas 5: Aan de PC

 

programmeren

in python

Jaar 4 - Module 1 - Les 1: Herhaling functies

Dit jaar gaan we...

 

 • Een UI maken met tkinter (periode 1)

 • JavaScript leren (periode 2)

Dit jaar gaan we...

 

 • Een UI maken met tkinter (periode 1)

 • JavaScript leren (periode 2)
   

 • Zelf een website maken met  Javascript

 • Voor jezelf, of voor een eigen klant

De komende weken gaan we...

 

 • Zelf een UI maken met Python

 • Python kennis opfrissen en verdiepen

Vraag aan jullie!

 

 • Wat zouden jullie nog willen leren?

Vraag aan jullie!

 

 • Wat zouden jullie nog willen leren?

 • Schijf 1 ding op een post-it

Vraag aan jullie!

 

 • Heb je al een idee voor een website?

Vraag aan jullie!

 

 • Heb je al een idee voor een website?

 • Schrijf je idee op een post-it

vandaag gaan we leren

 

 • Hoe het ook al weer zat met functies

vandaag gaan we leren

 

 • Hoe het ook al weer zat met functies

 • De eerste stapjes zetten met tkinter

Met een functie kun je een stukje code meerdere keren gebruiken.

Functies  

functies maken

Met een def kun code maken die je kan herbruiken.

def zeg_hallo():
 print("Hallo allemaal")

functies maken

Met een def kun code maken die je kan herbruiken.

 

Wat is er allemaal belangrijk bij het maken van een functie? Wat weten jullie nog?

def zeg_hallo():
 print("Hallo allemaal")

functies maken

Met een def kun code maken die je kan herbruiken.

 

Wat is er allemaal belangrijk bij het maken van een functie? Wat weten jullie nog?

def zeg_hallo():
 print("Hallo allemaal")

functies maken

Deze dingen zijn belangrijk:

 • Je begint met def en dan een naam

 • Je mag de naam zelf kiezen, als bij een variabele

 • Achter de naam komen twee ronde haakjes

 • Achter de regel met de def hoort een dubbele punt :

 • Regels onder de def beginnen met 2 spaties

Nog even in de herhaling!

functies maken

def zeg_hallo():
 print("Hallo allemaal")
 
 
zeg_hallo()
zeg_hallo()
zeg_hallo()

Wat gebeurt hier nu precies?

functies maken

def zeg_hallo():
 print("Hallo allemaal")
 
 
zeg_hallo()
zeg_hallo()
zeg_hallo()

Wat gebeurt hier nu precies?

 

We kijken eerste nog even naar wat er gebeurt als je een variabele instelt.

naam = "Jan"


print(naam)

functies maken

Hier stellen we naam in

Wat gebeurt hier nu precies?

 

We kijken eerste nog even naar wat er gebeurt als je een variabele instelt.

naam = "Jan"


print(naam)

functies maken

Hier stellen we naam in

Python onthoudt dat er iets is dat naam heet.

Wat gebeurt hier nu precies?

 

We kijken eerste nog even naar wat er gebeurt als je een variabele instelt.

naam = "Jan"


print(naam)

functies maken

Hier stellen we naam in

Python onthoudt dat er iets is dat naam heet.

Verder gebeurt er in deze regel niks.

Wat gebeurt hier nu precies?

 

We kijken eerste nog even naar wat er gebeurt als je een variabele instelt.

naam = "Jan"


print(naam)

functies maken

Hier gebruiken we naam

Wat gebeurt hier nu precies?

 

We kijken eerste nog even naar wat er gebeurt als je een variabele instelt.

naam = "Jan"


print(naam)

functies maken

Python zoekt omhoog in de code waar naam wordt ingesteld, en print dat uit.

Wat gebeurt hier nu precies?

 

Bij een functie gaat het eigenlijk hetzelfde.

functies maken

Eerst komt deze code. Python onthoudt dat er een functie is die zeg_hallo() heet. 

def zeg_hallo():
 print("Hallo allemaal")
 
 
zeg_hallo()
print("Ook hallo!")
zeg_hallo()

Wat gebeurt hier nu precies?

 

Bij een functie gaat het eigenlijk hetzelfde.

functies maken

Python zoekt omhoog in de code waar zeg_hello wordt ingesteld, en voert de code uit die daarin staat

def zeg_hallo():
 print("Hallo allemaal")
 
 
zeg_hallo()
print("Ook hallo!")
zeg_hallo()

Wat gebeurt hier nu precies?

 

Bij een functie gaat het eigenlijk hetzelfde.

functies maken

Eerst komt deze code. Python onthoudt dat er een functie is die zeg_hallo() heet. 

Verder gebeurt er nu nog niks.

def zeg_hallo():
 print("Hallo allemaal")
 
 
zeg_hallo()
print("Ook hallo!")
zeg_hallo()

Wat gebeurt hier nu precies?

 

Bij een functie gaat het eigenlijk hetzelfde.

functies maken

Python zoekt omhoog in de code waar zeg_hello() wordt ingesteld, en voert de code uit die daarin staat

def zeg_hallo():
 print("Hallo allemaal")
 
 
zeg_hallo()
print("Ook hallo!")
zeg_hallo()

Wat gebeurt hier nu precies?

 

Bij een functie gaat het eigenlijk hetzelfde.

functies maken

Python zoekt omhoog in de code waar zeg_hello() wordt ingesteld, en voert de code uit die daarin staat

def zeg_hallo():
 print("Hallo allemaal")
 
 
zeg_hallo()
print("Ook hallo!")
zeg_hallo()

Wat gebeurt hier nu precies?

 

Bij een functie gaat het eigenlijk hetzelfde.

functies maken

Nu komt deze regel

def zeg_hallo():
 print("Hallo allemaal")
 
 
zeg_hallo()
print("Ook hallo!")
zeg_hallo()

Wat gebeurt hier nu precies?

 

Bij een functie gaat het eigenlijk hetzelfde.

functies maken

Is zeg_hello klaar? Dan gaat Python naar de volgende regel.

def zeg_hallo():
 print("Hallo allemaal")
 
 
zeg_hallo()
print("Ook hallo!")
zeg_hallo()

Wat gebeurt hier nu precies?

 

Bij een functie gaat het eigenlijk hetzelfde.

functies maken

Is zeg_hello klaar? Dan gaat Python naar de volgende regel.

def zeg_hallo():
 print("Hallo allemaal")
 
 
zeg_hallo()
print("Ook hallo!")
zeg_hallo()

Wat gebeurt hier nu precies?

 

Bij een functie gaat het eigenlijk hetzelfde.

functies maken

Is die regel klaar? Dan gaat Python weer zoeken naar zeg_hallo.

def zeg_hallo():
 print("Hallo allemaal")
 
 
zeg_hallo()
print("Ook hallo!")
zeg_hallo()

Wat gebeurt hier nu precies?

 

Bij een functie gaat het eigenlijk hetzelfde.

functies maken

Is die regel klaar? Dan gaat Python weer zoeken naar zeg_hallo.

def zeg_hallo():
 print("Hallo allemaal")
 
 
zeg_hallo()
print("Ook hallo!")
zeg_hallo()

Wat gebeurt hier nu precies?

 

Bij een functie gaat het eigenlijk hetzelfde.

functies maken

Deze regel wordt nu nog een keer uitgevoerd.

def zeg_hallo():
 print("Hallo allemaal")
 
 
zeg_hallo()
print("Ook hallo!")
zeg_hallo()

Wat gebeurt hier nu precies?

 

Bij een functie gaat het eigenlijk hetzelfde.

functies maken

Nu is deze regel ook klaar.

def zeg_hallo():
 print("Hallo allemaal")
 
 
zeg_hallo()
print("Ook hallo!")
zeg_hallo()

Wat gebeurt hier nu precies?

 

Bij een functie gaat het eigenlijk hetzelfde.

functies maken

Dus het programma is klaar.

def zeg_hallo():
 print("Hallo allemaal")
 
 
zeg_hallo()
print("Ook hallo!")
zeg_hallo()

Een functie mag ook meerdere regels hebben. Die worden dan een voor een uitgevoerd.

def zeg_hallo_allemaal():
 print("Hallo Ian")
 print("Hallo Ayse")
 print("Hallo Humeyra")
 
 
zeg_hallo_allemaal()
zeg_hallo_allemaal()

functies maken

Dit is belangrijk bij functies:

 • Alle regels in de functie moeten beginnen met twee spaties

Een functie kan ook argumenten hebben. Dat zijn eigen variabelen die mee komen vanuit de aanroep.

def zeg_hallo(naam):
 print(f'Hallo {naam}')
 
zeg_hallo('Ian')
zeg_hallo('Ayse')
zeg_hallo('Humeyra')

Argumenten

Eerst komt deze code. Python onthoudt dat er een functie is die zeg_hallo() heet. 

Verder gebeurt er nu nog niks.

Een functie kan ook argumenten hebben. Dat zijn eigen variabelen die mee komen vanuit de aanroep.

def zeg_hallo(naam):
 print(f'Hallo {naam}')
 
zeg_hallo('Ian')
zeg_hallo('Ayse')
zeg_hallo('Humeyra')

Argumenten

Python zoekt omhoog in de code waar zeg_hello() wordt ingesteld, en voert de code uit die daarin staat

Een functie kan ook argumenten hebben. Dat zijn eigen variabelen die mee komen vanuit de aanroep.

def zeg_hallo(naam):
 print(f'Hallo {naam}')
 
zeg_hallo('Ian')
zeg_hallo('Ayse')
zeg_hallo('Humeyra')

Argumenten

Python zoekt omhoog in de code waar zeg_hello() wordt ingesteld, en voert de code uit die daarin staat

 

Omdat er een argument is, wordt naam nu Ian

Een functie kan ook argumenten hebben. Dat zijn eigen variabelen die mee komen vanuit de aanroep.

def zeg_hallo(naam):
 print(f'Hallo {naam}')
 
zeg_hallo('Ian')
zeg_hallo('Ayse')
zeg_hallo('Humeyra')

Argumenten

naam is Ian

Een functie kan ook argumenten hebben. Dat zijn eigen variabelen die mee komen vanuit de aanroep.

def zeg_hallo(naam):
 print(f'Hallo {naam}')
 
zeg_hallo('Ian')
zeg_hallo('Ayse')
zeg_hallo('Humeyra')

Argumenten

Hallo Ian wordt geprint

Een functie kan ook argumenten hebben. Dat zijn eigen variabelen die mee komen vanuit de aanroep.

def zeg_hallo(naam):
 print(f'Hallo {naam}')
 
zeg_hallo('Ian')
zeg_hallo('Ayse')
zeg_hallo('Humeyra')

Argumenten

De functie is afgelopen, Python gaat terug naar de aanroep

Een functie kan ook argumenten hebben. Dat zijn eigen variabelen die mee komen vanuit de aanroep.

def zeg_hallo(naam):
 print(f'Hallo {naam}')
 
zeg_hallo('Ian')
zeg_hallo('Ayse')
zeg_hallo('Humeyra')

Argumenten

De functie is afgelopen, Python gaat terug naar de aanroep

demo

goed of fout?

def welkom():
print("welkom")
 • Is de code goed -> schrijf wat de code print
 • Is de code fout? -> schrijf FOUT

goed of fout?

def welkom():
 print("welkom")

welkom('Jan')
welkom('Ahmed')
 • Is de code goed -> schrijf wat de code print
 • Is de code fout? -> schrijf FOUT

goed of fout?

def welkom():
 print("welkom")

 welkom()
 welkom()
 • Is de code goed -> schrijf wat de code print
 • Is de code fout? -> schrijf FOUT

goed of fout?

def welkom(naam):
 print("welkom")
 • Is de code goed -> schrijf wat de code print
 • Is de code fout? -> schrijf FOUT

goed of fout?

def Hallo():
 print("Welkom")
 
Hallo()
 • Is de code goed -> schrijf wat de code print
 • Is de code fout? -> schrijf FOUT

opdrachten

Staan op Magister

Python Klas 4 - Module 1 - Les 1

By Felienne

Python Klas 4 - Module 1 - Les 1

Leerdoel Module: Basis tkinter Lesdoel: Herhaling functies

 • 238