Les 1: Herhaling lessen tot nu toe

Dit materiaal wordt o.a. gebruikt door
Computer Science Certificate

vandaag gaan we:

 

 • Herhalen programmeerconcepten tot nu toe

 • Nadenken over een thema voor jouw opdracht

Thema module 3

GEschiedenis!

vraag_1 = 'In welk jaar eindigde de Tweede Wereldoorlog?'
vraagnummer = 1

print('Vraag', vraagnummer, ':', vraag_1)

variabelen (herhaling)

In dit programma gebruiken we een variabele.

 

Wat weten jullie nog over variabelen? Schrijf alles op wat je nog weet.

vraag_1 = 'In welk jaar eindigde de Tweede Wereldoorlog?'
vraagnummer = 1

print('Vraag', vraagnummer, ':', vraag_1)

variabelen (herhaling)

In dit programma gebruiken we een variabele.

 

Hadden jullie deze dingen?

 • Een variabele heeft een andere kleur dan tekst!
 • Een variabele heeft geen aanhalingstekens nodig
 • Python gaat 'omhoog' zoeken naar de betekenis van een variabele.
 • In de print scheiden we tekst en variabelen met een komma

lijsten (herhaling)

In dit programma gebruiken we een lijst.

 

Wat weten jullie nog? Schrijf zoveel mogelijk op!

dieren = ['schildpad', 'kikker', 'panda']
print('De', dieren[0], 'loopt door het bos.')

lijsten (herhaling)

In dit programma gebruiken we een lijst.

 

Weet je dit nog?

 • Een lijst heeft een andere kleur dan tekst, net als een variabele
 • Om aan te wijzen in een lijst gebruik je rechte haken [ ]
 • Het eerste woord is... woord 0!
 • Je mag niet hoger dan het aantal woorden in de lijst - 1
dieren = ['schildpad', 'kikker', 'panda']
print('De', dieren[0], 'loopt door het bos.')

In dit programma print we een willekeurig getal.

 

Schrijf weet alles op wat je nog weet!

import random

dobbelsteen = random.randint(1,6)
print(dobbelsteen)

WILLEKEURIG (herhaling)

In dit programma print we een willekeurig getal.

 

Had jij deze allemaal?

 • gebruik bovenaan het programma inport random
 • een getal kiezen gaat met random.randint
 • Erachter horen ronde haakjes met het laagste en hoogste getal dat je wilt kiezen
 • Tussen die getallen komt een komma

WILLEKEURIG (herhaling)

import random

dobbelsteen = random.randint(1,6)
print(dobbelsteen)

Dit programma print we een willekeurig element uit een lijst.

 

Wat weet je nog over elementen kiezen?

import random

dieren = ['pinguin', 'hommel', 'kat']
print(random.choice(dieren))

WILLEKEURIG 2 (herhaling)

Dit programma print we een willekeurig element uit een lijst.

 

Had jij deze allemaal?

 • gebruik bovenaan het programma inport random
 • een element kiezen gaat met random.choice
 • Erachter horen ronde haakjes met het laagste en hoogste getal dat je wilt kiezen
import random

dieren = ['pinguin', 'hommel', 'kat']
print(random.choice(dieren))

WILLEKEURIG 2 (herhaling)

if-else (herhaling)

print('Hond of kat?')
dier = input()

if dier == 'hond':
 print('Waf waf')
else:
 print('Miauw miauw')

In dit programma gebruiken we input() en de if.

 

Wat weet jij nog?

if-else (herhaling)

print('Hond of kat?')
dier = input()

if dier == 'hond':
 print('Waf waf')
else:
 print('Miauw miauw')

In dit programma gebruiken we input() en de if.

 

Had jij deze allemaal?

 • bij de if gebruik je twee keer de is ==

 • achter de regel met if  en met else hoort een dubbele punt :

 • regels onder de if en regels onder de else beginnen met 2 spaties

 • Maar 1 van de 2 regels wordt uitgevoerd

Thema module 3: geschiedenis

Thema module 3: geschiedenis

Met alle Python-ingredienten die je tot nu toe hebt geleerd kunnen we een geschiedenisquiz maken.

 

Vandaag gaan jullie:
 

 • Oude codes nog even oefenen
 • Nadenken over een goed thema voor je quiz

zodadelijk op de computer...

opdrachten deel b

opdrachten deel b

opdrachten deel b

opdrachten deel b

opdrachten deel b

opdrachten deel b

demo

werkbladen deel b

We stempelen de opdrachten weer af.
Schrijf in je schrift:

 • Opdracht 5b-1
   
 • Opdracht 5b-2
   
 • Opdracht 5b-3
   
 • Opdracht 5b-4
   
 • Opdracht 5b-5 (extra)
   
 • Opdracht 5b-6 (extra)

opdrachten deel b

vandaag hebben we geleerd

afsluiting

 

 • invoer te gebruiken in je programma met input()

 • een ander verloop aan een programma te geven op basis van invoer met een if-else commando

Python in de klas - Module 3 - Les 1

By Felienne

Python in de klas - Module 3 - Les 1

Module Geschiedenis, les 1a

 • 590