índex:

1. principals contaminants

2. efectes sobre la salut

3. LA SITUACIÓ a BARCELONA

4. ORIGEN DE la contaminació

5. cóm és la mobilitat a barcelona?

5. què podem fer? (ZBE, peatge, ...)

6. conclusions + torn de preguntes

QUINS són els principals contaminants?

MICRO

PARTÍCULES

(PM10, PM2.5, UFP)

DIÒXID DE

NITRÒGEN

(NO²)

ozó troposfèric

(O3)

QUINS EFECTES TENEN A LA SALUT DE LES PERSONES?

La mortabilitat atribuïble a la contaminació de l'aire per partícules PM2.5 és de 351 morts a l'any 2018. (...) Aquestat mortalitat es dona per una exposició crònica i també produida bàsicament per les emissions contaminants del transit ”


Agència Salut Pública Barcelona
Informe de Qualitat de l'Aire 2018

 

dr. jordi sunyer, isglobal

Si a Barcelona tinguéssim els nivells de qualitat de l'aire recomanats de l'OMS,
deixarien de produir-se:

1 de cada 3 ictus,
2 de cada 10 infarts de miocardi i
 2 de cada 10 càncers de pulmó. ”

QUINs NIVELLs DE CONTAMINACIÓ TENIM A BARCELONA?

normativa NO² :

mitjana anual per sota 40 ΜG/M3

no superar el valor límit horari (200 ΜG/M3) més de 20 cops l'any

NORMATIVA PM10:

MITJANA ANUAL PER SOTA 40 ΜG/M3

NO SUPERAR EL VALOR LÍMIT DIARI (50 ΜG/M3)        MÉS DE 35 COPS L'ANY

Segons les dades de l'any 2018,
227 de les 750 escoles de Barcelona (30%) superen, en horari escolar, els nivells de contaminació recomanats per la mitjana anual. ”

https://www.contaminacio.csat/escoles/2018

Segons les dades de l'any 2018, 1 de les 76 escoles de Nou Barris (1%) superen, en horari escolar, els nivells de contaminació recomanats per la mitjana anual.”
 

https://www.contaminacio.cat/escoles/2018/nou-barris

Quin és l'ORIGEN
d'aquests
contaminants?

immisSió

és la quantitat de contaminació que capturen les estacions de control o els nostres pulmons

emisSió

és la quantitat de contaminació que emet, per exemple, un vehicle o la incineradora

com és la mobilita
a barcelona?

QUÈ ES POT FER PER REDUIR LA CONTAMINACIÓ?

Xavier querol, csic

PLA 4 + 1

→ ESTRATÈGIA METROPOLITANA

1. millorar transport públic

2. reduir VEHICLES MÉS CONTAMINANTS

3. DISTRIBUCIÓ MERCADERIES NETA

4. TRANSFORMACIÓ URBANA

1. transport públic

principalment inter-urbà:

 1. enllaços ferroviaris (RODALIES) 

 2. CARRILS BUS + VAO ALS ACCESOS

 3. nou Model tarifari 2021

 4. parks & Rides

BICICLETA

 • París (2,2M hab), 5% en bici → 15% el 2020 

 • Oslo (650k hab), 7% en bici → 25% el 2025

 • Hamburg (1,8M hab), 15% → 25% el 2020

 • Barcelona (2M hab), 2.1% → 3.5% el 2024

2. REDUIR trànsit

-30% → nivells legals

-50% → nivells recomenats oms

zona baixes emissions

 • a partir del 2020

 • cotxes sense etiqueta DGt

  • GASOLINA ANTERIORS AL 2000 (20 ANYS)

  • DIÈSELS ANTERIORS AL 2006 (14 ANYS)

 • furgonetes anteriors a Euro 1

  • ANTERIORS AL 1995 (25 ANYS)​​

zona baixes emissions

 • 🥕 BENVINGUDA PRIMERA GRAN MESURA PER REDUIR VP

 • 🧹 TARD i poc ambiciosa

  • MATEIXA MESURA QUE APLICA BERLIN FA 10 ANYS 

  • CONVERSIÓ DE FLOTA, no reducció

  • FRAU DIÈSEL, EN NO², 1 DIESEL 1998 = 1 DIESEL 2015

peatge urbà

 • aplicat amb èxit a 15 ciutats

 • redueix tràfic entre 20/30%

 • És modulable (preu, horari, etc.)

 • ingresos per millores t. públic

 • l'exemple d'estocolm

 • estudis favorables upc i ub

reducció places d'aparcament

 • reducció places d'aparcament superfície (motos incloses)

 • ús de carrils bus les nits i festius

 • subvencions encobertes que generen una demanda induïda a favor del transport privat

🚚 = 12 X 🚗

3. DISTRIBUCIÓ
MERCADERIES NETA​​​

4. transformació urbana

1. pacificació carrers

2. superilles

3. etc.

valentia política

 • com amb la llei anti-tabac

 • com s'ha fet a pontevedra

 • tema de salut pública,
  no ecologisme, no mobilitat

 • quan abans millor

Barcelona 1908

memes

El (meu) cotxe és un problema?

By Guille Lopez

El (meu) cotxe és un problema?

Xerrada organitzada per la FAVB amb col.laboració amb la Plataforma per la Qualitat de l'Aire i la plataforma per la Promoció del Transport Públic.

 • 274