LA CONTAMINACIÓ, UN PROBLEMA INVISIBLE

xerrada-col·loqui aula ambiental sagrada família

índex:

1. efectes sobre la salut 

2. principals contaminants

3. LA SITUACIÓ a BARCELONA

4. ORIGEN DE la contaminació

5. cóm és la mobilitat a barcelona?

5. què podem fer? 

6. conclusions + COL·LOQUI

QUINS EFECTES Té la contaminació A LA SALUT DE LES PERSONES?

La mortabilitat atribuïble a la contaminació de l'aire per partícules PM2.5 és de 351 morts a l'any 2018. (...) Aquestat mortalitat es dona per una exposició crònica produida bàsicament per les emissions contaminants del trÀnsit ”


Agència Salut Pública Barcelona
Informe de Qualitat de l'Aire 2018

 

Si a Barcelona tinguéssim els nivells de qualitat de l'aire recomanats de l'OMS,
deixarien de produir-se:

1 de cada 3 ictus,
2 de cada 10 infarts de miocardi i
 2 de cada 10 càncers de pulmó. ”

QUINS són els principals contaminants?

MICRO

PARTÍCULES

(PM10, PM2.5, UFP)

DIÒXID DE

NITRÒGEN

(NO2)

QUINs NIVELLs DE CONTAMINACIÓ TENIM A BARCELONA?

normativa NO2 :

mitjana anual per sota 40 ΜG/M3

no superar el valor límit horari (200 ΜG/M3) més de 20 cops l'any

NORMATIVA PM10:

MITJANA ANUAL PER SOTA 40 ΜG/M3

NO SUPERAR EL VALOR LÍMIT DIARI (50 ΜG/M3)        MÉS DE 35 COPS L'ANY

Quin és l'ORIGEN
d'aquests
contaminants?

immisSió

és la quantitat de contaminació que capturen les estacions de control o els nostres pulmons

emisSió

és la quantitat de contaminació que emet, per exemple, un vehicle o la incineradora

🚗 🛵 🚚

🚢

🏭

🚗 🛵 🚚

🚢

🏭

com és la mobilitat
a barcelona?

QUÈ ES POT FER PER REDUIR LA CONTAMINACIÓ?

PLA 4 + 1

→ ESTRATÈGIA METROPOLITANA

1. millorar transport públic

2. reduir VEHICLES MÉS CONTAMINANTS

3. DISTRIBUCIÓ MERCADERIES NETA

4. TRANSFORMACIÓ URBANA

Barcelona 1908

valentia política I IMPLICACIÓ CIUTADANA​

  • com amb la llei anti-tabac

  • com s'ha fet a pontevedra

  • tema de salut pública,
    no ecologisme, no mobilitat

  • quan abans millor

gràcies!

👩‍💻 www.eixamplerespira.com
🙋 EIXAMPLE.RESPIRA@GMAIL.COM

 

Presentació Aula Ambiental Sagrada Família

By Guille Lopez

Presentació Aula Ambiental Sagrada Família

  • 237