Žene u kući slavnih, rodna priča o tehnologiji

hvale vale

22 April 2021

Međunarodnog dana djevojaka i žena u informaciono-komunikacionim tehnologijama (IKT)

Text

Kamla Devi Rajasthan's - Barefoot college solar engineer Photograph: Suzanne Lee/Panos

Text

Mirijana Tašić osnovacica European Academic and Research Network (EARN) & RNIDS

Feministi Principa Interneta

Djeca i mladi

Tražimo da se glasovi i iskustva mladih uključe u donošenje odluka o sigurnosti i bezbijednosti na internetu te da se promoviše njihova sigurnost, privatnost i pristup informacijama. Mi prepoznajemo pravo djece na zdravi emocionalni i spolni razvoj koji uključuje i pravo na privatnost i pristup pozitivnim informacijama o seksu, rodu i seksualnosti u ključnim periodima njihovih života.

Saglasnost

Ukazujemo na potrebu za izgradnjom etike i politike saglasnosti u kulturi, dizajnu, politikama i uslovima za pružanje usluga na internet platformama. Uslov za žensku djelatnost leži u njihovoj sposobnosti da donose informisane odluke o tome koje će aspekte svojih javnih ili privatnih života podijeliti na internetu.

Memorija

 Imamo pravo na upražnjavanje i zadržavanje kontrole nad vlastitim osobnim historijama i memoriji na internetu. To uključuje i mogućnost pristupa svim našim osobnim podacima i informacijama na internetu, kao i mogućnost kontrole nad tim podacima, uključujući i informaciju ko im može pristupiti i pod kojim uslovima te mogućnost da ih zauvijek izbrišemo.

Anonimnost

 Branimo pravo na anonimnost i odbacujemo sve zahtjeve za ograničavanje anonimnosti na internetu. Anonimnost nam omogućava slobodu izražavanja na internetu, naročito kada se govori o rušenju tabooa o seksualnosti i heteronormativnosti, eksperimentisanju s rodnim identitetima i kreiranju sigurnosti za žene i queer osobe koje su izložene diskriminaciji

Privatnost i podaci

 Podržavamo pravo na privatnost i na potpunu kontrolu nad osobnim podacima i informacijama na internetu na svim nivoima. Odbacujemo praksu država i privatnih kompanija da koriste podatke s ciljem ostvarivanja profita i manipulacije dešavanja na internetu. Praćenje i nadzor su alatke koje je patrijarhat koristio kroz historiju za uspostavljanje kontrole nad ženskim tijelima, nad govorenjem i aktivizmom. Podjednaku pažnju posvećujemo praksama nadzora i praćenja koje sprovode individue, privatni sektor te državni i ne-državni akteri.

Pristup informacijama

 Podržavamo i štitimo neograničeni pristup informacijama koje su relevantne za žene i queer osobe, a naročito informacije o spolnom i reproduktivnom zdravlju i pravima, zadovoljstvu, bezbijednom abortusu, pristupu pravdi i LGBTIQ pitanjima. Ovo uključuje različitost po pitanju jezika, sposobnosti, interesa i konteksta.

hvala!

      @hvale

hvale [@]apcwomen.org

hvale.me

🦾💜🌈

Žene u kući slavnih, rodna priča o tehnologiji

By hvale vale

Žene u kući slavnih, rodna priča o tehnologiji

A walk trough representation and inspiration aka the internet hall of fame and why we learn from examples and not talks! how a feminist internet

  • 616