Scrum

framework

Dlaczego Scrum?

 • szybsza informacja zwrotna
 • łatwiejsze i częstsze testowanie produktu
 • stała kontrola jakości produktu
 • łatwiejsze zarządzanie ryzykiem

Zespół scrumowy

Product Owner

 • przygotowuje zestaw funkcjonalności produktu
 • pilnuje "tożsamości" produktu

Zespół Deweloperski

 • tworzy produkt

Scrum Master

 • pilnuje, aby zespół szukał lepszej możliwości pracy
 • dzięki niemu zespół może szybciej dojść do swojego celu

artefakty

Product Backlog

 • zestaw funkcjonalności produktu
 • to co jest do zrobienia

Sprint Backlog

 • funkcjonalności wybrane do zrobienia w danym cyklu
 • to co jest w trakcie robienia

Product Increment

 • nowe funkcjonalności dodane w danym cyklu
 • to co zostało zrobione

ceremonie

Spring planning

Daily scrum

Sprint review

Sprint retrospective

sprint planning

 • ustalenie celów
 • przewidywanie, które z funkcjonalności uda się wprowadzić

Zespół deweloperski: nakreśla, które zadania uda mu się wykonać.

Product owner: odpowiada na pytania zespołu i informuje o celu tego sprintu.

Scrum master: pilnuje, żeby zespół nie wziął na siebie zbyt dużo/mało zadań.

daily scrum

 • synchronizacja zespołu

Zespół deweloperski: odpowiada na pytania.

Co zamierzam zrobić dzisiaj?
Co zrobiłam wczoraj?
Co mnie spowalnia?

sprint review

 • pokazanie jak obecnie wygląda produkt

Product Owner: prezentuje produkt.

Zespół deweloperski: może szczegółowo przedstawić funkcjonalności produktu.

sprint retrospective

 • propozycje zmian w pracy zespołu
 • autorefleksja zespołu

Scrum Master: podsumowuje z zespołem deweloperskim dotychczasową pracę. Wspólnie sprawdzają czy osiągają swój cel i myślą nad wprowadzeniem ulepszeń.

Paulina Sędłak-Jakubowska

linkedin.com/in/psjakubowska

Warto przeczytać

http://agilemanifesto.org/iso/pl/principles.html

https://www.scrum.org/

www.zeromski.me

zwinność

 • przekonanie, że jest przestrzeń na robienie rzeczy lepiej
 • poszukiwanie lepszych rozwiązań
 • eksperymentowanie - działanie zamiast nadmiernego analizowania przed
 • powtarzalność
 • sposób patrzenia na rzeczywistość

agile - metodologia zwinna

 • procesy i narzędzia
 • szczegółowa dokumentacja
 • negocjacja umów
 • realizacji założonego planu
 • ludzie i interakcje
 • działające oprogramowanie
 • współpraca z klientem
 • reagowanie na zmiany

Agile - Manifest

uczenie przez działanie

wartościowy produkt

stała otwartość na zmiany

działające oprogramowanie na jak najwcześniejszym etapie

wspólna praca

zaufanie - wsparcie - motywacja

bezpośrednia komunikacja

stałe tempo pracy

nakierowanie na jakość

minimalizowanie pracy

samoorganizacja zespołu

Scrum

By iniluap