Badanie skuteczności systemów
e-learningowych do nauki programowania

WYŻSZA SZKOŁA
INFORMATYKI i ZARZĄDZANIA
z siedzibą w Rzeszowie

WYDZIAŁ INFORMATYKI STOSOWANEJ

Kierunek:

Specjalność:

INFORMATYKA

Inżynieria produkcji oprogramowania

Promotor: dr Joanna Wójcik

Rzeszów 2017

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

Kamil Szubrycht

Problem

Brak programistów

Rozwiązanie

Szybkie szkolenie

Metoda

E-Learning

Zakres pracy

 • Przegląd istniejących rozwiązań
 • Badanie popularności e-learningu
 • Budowa rozwiązania autorskiego
 • Badanie skuteczności rozwiązania autorskiego

Przegląd istniejących rozwiązań

 • RubyMonk
 • RailsCasts
 • Rails for Zombies

Popularność

E-Learningu wśród społeczności Ruby

Czy używasz systemów e-learningowych?

Nie

27.8%

Tak

72.2%

Nie

22.2%

Tak

77.8%

Czy uważasz, że e-learning to dobry sposób na naukę programowania?

Tak

88.9%

Nie

11.1%

Czy polecasz kursy e-learningowe początkującym?

Czy myślisz, że kursy e-learningowe są lepsze od nauki z nauczycielem?

Tak

44.4%

Nie

55.6%

Tak

38.9%

Nie

61.1%

Czy myślisz, że kursy e-learningowe mogą zastąpić nauczyciela w przyszłości?

Wnioski

 • e-learning jest popularny wśród społeczności Ruby
 • e-learning jest uznawany za dobrą metodę nauki programowania
 • e-learning jest polecany szczególnie początkującym
 • nauka pod okiem nauczyciela uważana jest za skuteczniejszą
 • ankietowani nie wierzą, że e-learning może zastąpić nauczycieli

Rozwiązanie autorskie

Struktura kursu

Architektura systemu

Model domenowy

Sprawdzanie rozwiązania

Zrzut ekranu

Badanie opinii użytkowników

Czy uważasz, że testowana platforma była skuteczna?

Czy lekcje były przedstawione w sposób zrozumiały?

Czy rozwiązanie zadań sprawiło Ci trudności?

Czy uważasz, że brakowało Ci pomocy nauczyciela?

Czy jesteś zainteresowany kontynuacją nauki z wykorzystaniem testowanego systemu?

Wnioski

 • lekcje były zrozumiałe dla większości użytkowników
 • pomimo zrozumiałych lekcji wystąpiły pewne problemy z rozwiązaniem zadań
 • użytkownicy odczuli brak pomocy nauczyciela
 • większość użytkowników nie jest zainteresowana kontynuacją nauki, mimo iż platformę uważa za skuteczną

Podsumowanie

 • e-learning cieszy się sporą popularnością
 • jest polecany głównie początkującym
 • bardziej zaawansowane zagadnienia wymagają nadzoru nauczyciela

Dziękuję za uwagę

Praca magisterska

By Kamil Szubrycht

Praca magisterska

 • 935