Vorige keer hebben we geleerd

• Aanhalingstekens voor alle tekst

 

• Kommagetallen

Herhaling level 12

Aanhalingstekens bij tekst in:

print/ask

Herhaling level 12

Aanhalingstekens bij tekst in:

print/ask

• lijstjes

lijst = 'chocolade', 'fruitella', 'toffee'
print 'mjammie ' lijst at random
mjammie chocolade
mjammie fruitella
mjammie toffee

Herhaling level 12

Aanhalingstekens bij tekst in:

print/ask

• lijstjes

if

antw is ask 'ben je wel eens in Spanje geweest?'
if antw is 'ja'
  print 'que bueno'
else
  print 'oké'
que bueno
oké

Herhaling level 12

Geen aanhalingstekens bij:

• getallen

 

lijstje = 1, 6, 23
print lijstje at random
1
23
6

Herhaling level 12

Geen aanhalingstekens bij:

• getallen

• variabelen

getal1 = 33
getal2 is ask 'hoe oud ben je?'
if getal1 is getal2
  print '33 is een mooie leeftijd'
else
  print 'geen zorgen het komt wel goed'
33 is een mooie leeftijd
geen zorgen het komt wel goed

Vandaag gaan we leren -> level 13

• De commando's and en or

 

• gebruik de commando's voor een dubbele vergelijking

 

• gebruik and om te checken of twee vergelijkingen waar zijn

 

• gebruik or om te checken of één van de twee vergelijkingen waar is

Vergelijking bij if

• Dubbele vergelijking maken

eten = ask 'Wat wil je eten?'
drinken = ask 'Wat wil je drinken?'
if eten is 'broodje'
  if drinken is 'sap'
    print 'dat is ons voordeelmenu!'

Vergelijking bij if

• Dubbele vergelijking maken

 

• 2 keer else nodig

eten = ask 'Wat wil je eten?'
drinken = ask 'Wat wil je drinken?'
if eten is 'broodje'
  if drinken is 'sap'
    print 'dat is ons voordeelmenu!'
  else
    print 'dat is geen voordeelmenu'
else
  print 'dat is geen voordeelmenu'

Vergelijking bij if -> and

eten = ask 'Wat wil je eten?'
drinken = ask 'Wat wil je drinken?'
if eten is 'broodje' and drinken is 'sap'
  print 'dat is ons voordeelmenu!'
else
  print 'dat is geen voordeelmenu'

• Dubbele vergelijking maken

 

• gebruik het and commando!

Vergelijking bij if -> and

antw1 = ask 'ben je nu vrij?'
antw2 = ask 'heb je ook honger?'
if antw1 is 'ja' and antw2 is 'ja'
  print 'Zullen we naar de Mac!?'
else
  print 'oké dan ga ik alleen naar de Mac'

• Dubbele vergelijking maken

 

• gebruik het and commando!

Vergelijking bij if

dag = ask 'Welke dag is het?'
if dag is 'zaterdag'
  print 'het is weekend!'
if dag is 'zondag'
  print 'het is weekend!'
  

• Dubbele vergelijking maken

 

• soms wil je weten of één van de twee opties waar is

Vergelijking bij if -> or

dag = ask 'Welke dag is het?'
if dag is 'zaterdag' or dag is 'zondag'
  print 'het is weekend!'  

• Dubbele vergelijking maken

 

• soms wil je weten of één van de twee opties waar is

 

dat kan met het or commando

Vergelijking bij if -> or

jaar is ask 'Noem één jaar waarin er een lockdown door Corona was'
if jaar = 2020 or jaar = 2021 or jaar = 2022
  print 'goed geantwoord'
else
  print 'helaas dat klopt niet'

• Dubbele vergelijking maken

 

• soms wil je weten of één van de twee opties waar is

 

dat kan met het or commando

Vergelijking bij if -> and & or

antw1 = ask 'gaat het goed?'
antw2 = ask 'zit je goed in je vel?'
if antw1 is 'ja' and antw2 is 'ja'
  print 'mooi'
if antw1 is 'ja' or antw2 is 'ja'
  print 'oké'
if antw1 is 'nee' and antw2 is 'nee'
  print 'ah wat vervelend, waar komt dat door?'

• Dubbele vergelijking maken

 

• combinatie van and & or

Opdracht level 13

• Maak van Hedy level 13 de tabbladen:

     - and deel 1 & 2

     - or deel 1 & 2

     - and & or


• Klaar?

     - maak het tabblad 'bonus'

     - ga door naar level 14

     - kom naar mij voor extra opdrachten

Opdracht level 13

• Maak van Hedy level 13 de tabbladen:

     - bekijk de tabbladen 'geheim agent' & 'restaurant'

     - verzin je eigen geheim agent verhaal of restaurant opgave

 

 

• Klaar?

     - maak het tabblad 'boter kaas en eieren'

     - maak de andere tabbladen van level 13

     - ga door naar level 14

     - kom naar mij voor extra opdrachten

Vandaag hebben we geleerd

• De commando's and en or

 

• gebruik de commando's voor een dubbele vergelijking

 

• gebruik and om te checken of twee vergelijkingen waar zijn

 

• gebruik or om te checken of één van de twee vergelijkingen waar is

 

Hedy level 13 - and/or

By Ebbens

Hedy level 13 - and/or

 • 202