TopCoder.com

Czym jest i jakie są z niego korzyści?


Single Round Matches

 • Trzy problemy: easy, medium, hard,
 • 75 minut kodowania,
 • 15 minut fazy „challenge”.

Problem Statement

Little Elephant from the Zoo of Lviv likes strings.


You are given a String A and a String B of the same length. In one turn Little Elephant can choose any character of A and move it to the beginning of the string (i.e., before the first character of A). Return the minimal number of turns needed to transform A into B. If it's impossible, return -1 instead.

Marathon Matches

 • Jeden problem bez optymalnego rozwiąznia.
 • 2 – 3 tygodnie kodowania.

Crowdsourcing

 • Design
 • Development
 • QA and Maintenance


Korzyści z „competitive programming”

 • Doskonalenie umiejętności:
  • Zarządzania czasem,
  • Opanowania w stresujących sytuacjach,
  • Szybkiego przelewania pomysłów w kod,
  • Logicznego myślenia,
  • Kondycji psychicznej („mental stamina”).

Korzyści z „competitive programming”

 • Zdobycie doświadczenia przy „prawdziwych” projektach,
 • Możliwość nauki, otrzymania obiektywnej oceny swoich projektów.
 • Płace w dolarach,
 • Całkowita elastyczność,

Korzyści z „competitive programming”

 • Skwantyfikowana informacja o waszych możliwościach dla przyszłego pracodawcy.

Topcoder Open

 • Organizowane co roku finały,
 • Sponsorowane przez duże korporacje IT,
 • Na finały dostają się tylko najlepsze osoby - w tym często Polacy! :)Dzięki!

TopCoder.com

By Magdalena Wójcik

TopCoder.com

 • 3,089